Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering

Training voor Coaches

Begeleiden van de aanstaande leraar

Driedaagse training in de verschillende stijlen van coachen van studenten tijdens Masterstage 2 en 3. Naast theorie m.n. gericht op het doen: oefenen en toepassen in de praktijk.

Rode draad: Coachen op de Kern

Deelnemers worden geacht tussen de bijeenkomsten opdrachten uit te voeren.

Globaal studieprogramma

Dag 1

 • kennismaken
 • verkennen van het begrip 'coachen'
 • begeleiding op school
 • gesprekken met leraren in opleiding: observatie en feedback
 • de eigen leervragen
 • afronding en voorbereiding volgende bijeenkomst
 • toelichting opdrachten
Dag 2
 • de ideale coach: volgens je student/stagiair
 • jij als de ideale coach
 • kernkwaliteiten
 • omgaan met weerstanden
 • uitwerken van casus
 • verschillende typen leraar in opleiding
 • afronding en voorbereiding volgende bijeenkomst
 • toelichting opdrachten
Dag 3
 • competenties: wat zijn competenties
 • werken met competenties
 • begeleiden van ontwikkeling van competenties
 • situationeel begeleiden
 • begeleidingsgesprekken voeren
 • plan van aanpak voor de begeleiding van je student
 • afronding: wat was er aan de orde?
  1. waar heb je echt iets aan gehad?
  2. welke vragen zijn er nog?
 • afsluiting en afscheid

Data Nader te bepalen
Duur Drie dagen
Kosten ca. 50,-
Contactpersoon Jantsje van der Wal

.
Laatst gewijzigd:13 september 2017 14:05