Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionalisering

Professionele Leergemeenschappen (PLG’s)

Een PLG bestaat uit een groep docenten (van verschillende scholen, met een gedeelde vak-achtergrond) die met vak- en/of vakdidaktische deskundigen samenwerken aan de verbetering van hun eigen vakonderwijs en de versterking van de eigen professionaliteit.

Voor Nederlands en wiskunde organiseren de lerarenopleidingen van RUG en NHL twee PLG’s voor het project Impuls Tekortvakken (2014–2017) van OCW. Voor deze PLG’s is Lesson Study gekozen als professionaliseringsaanpak.

  • Allereerst komt het verhogen van de vaardigheden van docenten, in het bijzonder de meer complexe vaardigheden als het activeren van leerlingen en hun onderlinge differentiatie (veelgenoemd probleem van VO-docenten aldus de Onderwijsinspectie, 2015).
  • Op de tweede plaats hebben beide PLG's hun eigen vakspecifieke doel: leesvaardigheid bij Nederlands en mathematisch inzicht bij Wiskunde.
  • Een derde belangrijk doel van de PLG's is het verhogen van de onderwijscultuur in de betreffende scholen door PLG-deelnemers in te zetten als toekomstige LS facilitator op hun eigen school.

Meer informatie: dr. Siebrich de Vries, projectleider.

Laatst gewijzigd:29 augustus 2016 13:37