Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG's

Economie

Cursusjaar 2017-2018

Investeren in de les - vergroten van het vakdidactisch kapitaal

Deze nascholing is gericht op verbreding en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. Door het actief deelnemen aan workshops vergroten de deelnemers hun vakdidactische bagage. Hiermee kunnen zij hun eigen lessen sterker, actiever en meer gericht op het leren van de leerling inrichten. Deze nascholing richt zich voornamelijk op startende docenten (1-5 jaar na diplomering), maar staat natuurlijk ook open voor meer ervaren docenten.

Doel

Na afloop van deze nascholing hebben de deelnemers hun eigen vakdidactische instrumentarium verbreed en verdiept en weten zij hoe ze deze productief in hun eigen lessen kunnen inzetten.

Bijeenkomsten

De volgende onderwerpen zullen in de diverse bijeenkomsten centraal staan. Zie ook de bijlage voor een beschrijving van de onderwerpen per bijeenkomst.

 1. Contexten: van introductie tot transfer
 2. Klaslokaalexperimenten
 3. Hoe leg ik het uit?
 4. Flipping the classroom als aanzet tot activeren
 5. Activerende werkvormen
 6. Differentiëren
 7. Vakinhoudelijk onderwerp op basis van behoefte.

NB. In overleg met de deelnemers is er ruimte voor aanvullende of vervangende onderwerpen

Afsluiting

Indien u 80% aanwezig ben geweest en geparticipeerd hebt tijdens de workshops ontvangt u een certificaat.

Register-uren

Zeven bijeenkomsten van ieder 3 uur, in totaal 21 contacturen. Voor de eerste, tweede, vijfde en zesde bijeenkomst wordt van de deelnemers 1 uur aan voorbereiding verwacht, totaal 4 uur voorbereidingstijd.

Data, tijden en plaats

 1. Maandag 18 september 2017
 2. Woensdag 11 oktober 2017
 3. Maandag 13 november 2017
 4. Woensdag 14 februari 2018
 5. Maandag 12 maart 2018
 6. Woensdag 18 april 2018
 7. Vakinhoudelijke bijeenkomst met moederfaculteit in voorbereiding

Alle bijeenkomsten van 14.30 -17.30 uur in Groningen.

Cursusleiding & Informatie inhoudelijk

Tarieven

Per schooljaar per docent 350 € inclusief btw en catering.
De cursus gaat door bij een minimum aantal van 10 deelnemers.

* Klavertje vier-korting:
De 4e persoon gratis, bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie / per school

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:29