Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sMenu

Biologie (starters)

Cursusjaar 2017-2018

Nascholing Biologie voor startende docenten (1-4 jaar na diplomering)

Beschrijving

In deze cursus voor startende biologiedocenten gaan we aan het werk om bekende vakdidactische vaardigheden aan te scherpen en nieuwe te verkennen. Tijdens de opleiding en daarna zijn tal van didactische vaardigheden geoefend in de praktijk, nu werken we verder aan een verdieping die ook meteen in te zetten is ter verbetering van de eigen lespraktijk. Het centrale thema waar we mee werken is het activeren en kritisch leren denken van leerlingen, binnen aantrekkelijke biologische contexten.        

Doelen

  • Je kunt activerende biologielessen ontwerpen waarin leerlingen worden uitgedaagd kritisch te denken.
  • Je kunt actuele en relevante biologische contexten verwerken in lesmateriaal.

Afsluiting

Portfolio met lesmateriaal.        

Studiebelasting

42 uur totaal: 7 contactmomenten van 3 uur en 21 uur voorbereiding, ontwerp- en evaluatietijd.        
Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 17:00 uur in de Linnaeusborg, Rijksuniversiteit Groningen.

Data

  1. 22 september 2017
  2. 13 oktober 2017
  3. 17 november 2017
  4. 8 december 2017
  5. 9 februari 2018
  6. 16 maart 2018
  7. 13 april 2018: Bèta-brede docentendag en Science education market        

Cursusleiding en informatie

Deniz Haydar (d.haydar@rug.nl) en Lidewij van Katwijk (l.c.van.Katwijk@rug.nl)


Tarieven

Totaaltarief voor een schooljaar per docent: 350 euro, inclusief btw.        

Aanmelding voor dit jaar inmiddels gesloten, let op onze website!

       
In samenwerking met Science Linx

Laatst gewijzigd:18 september 2017 11:17