Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sMenu

Biologie (ervaren)

Cursusjaar 2017-2018

PLG Biologie voor ervaren docenten (vanaf 3 jaar ervaring)

Beschrijving

In deze professionele leergemeenschap (PLG) voor ervaren biologiedocenten wisselen we niet alleen les-ideeën en "best practices" uit, maar gaan we ook nieuwe lessen ontwikkelen en onze vakinhoudelijke kennis verdiepen. Dat doen we door bijvoorbeeld gastpresentaties van onderzoekers of een bezoek aan een onderzoekslaboratorium. Daarnaast loopt als rode draad door de bijeenkomsten heen de wetenschappelijke geletterdheid van leerlingen. Academische vaardigheden als argumenteren, onderzoeken & ontwerpen, kritisch denken en het vormen van een mening over ethische kwesties krijgen een steeds prominentere plek in de biologieles. Dit is niet alleen belangrijk in het voortgezet onderwijs en de vervolgopleiding van je leerlingen, maar is ook hard nodig in de complexe maatschappij van de toekomst. We gaan werken aan future-proof biologieonderwijs!        

Doelen

  • Je kunt lesmateriaal ontwerpen dat bijdraagt aan de verhoging van de wetenschappelijke geletterdheid van leerlingen in de biologieles.
  • Je kunt actuele en relevante biologische contexten verwerken in lesmateriaal.        

Afsluiting

Portfolio met lesmateriaal.        

Studiebelasting

30 uur totaal: 5 contactmomenten van 3 uur en 15 uur voorbereiding, ontwerp- en evaluatietijd.        

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 17:00 uur in de Linnaeusborg, Rijksuniversiteit Groningen.

  1. 22 september 2017
  2. 17 november 2017
  3. 9 februari 2018
  4. 16 maart 2018
  5. 13 april 2018: Bèta-brede docentendag en Science education market        

Cursusleiding en Informatie

Deniz Haydar (d.haydar@rug.nl) en Lidewij van Katwijk  (l.c.van.Katwijk@rug.nl)   

Tarieven

Totaaltarief voor een schooljaar per docent: 250 euro, inclusief btw.        

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

In samenwerking met ScienceLinx

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:32