Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStudentenleven

Beurzen en andere regelingen

Ben je actief in een bestuur dan kun je een beroep doen op de beurzenregeling van de universiteit. Maar ook studenten die sporten op hoog niveau kunnen van de RUG financiële ondersteuning krijgen. Daarnaast kunnen student-topsporters rekenen op een aangepast studieprogramma.

Ook voor studenten met een functiebeperking of psychische klachten zijn er diverse regelingen. Studenten met dyslexie krijgen bijvoorbeeld extra tijd op een tentamen. De belangrijkste gebouwen zijn toegankelijk voor motorisch gehandicapten en de universiteitsbibliotheek heeft voorzieningen voor visueel gehandicapten. Studenten met een functiebeperking kunnen in aanmerking komen voor een extra jaar studiefinanciering. Neem voor meer informatie over speciale regelingen en beurzen contact op met de Information Services.

Let op: de Rijksuniversiteit Groningen doet niet langer mee aan de Amerikaanse Student Loans (FAFSA) die worden uitgereikt door het Ministerie van Onderwijs van de Amerikaanse regering.

Laatst gewijzigd:25 juli 2017 14:24
printView this page in: English