Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Financial matters Tuition fees Tuition fees

Instellingscollegegeldtarief

Als je op het moment van inschrijven of gedurende het studiejaar niet (meer) aan alle voorwaarden voor het wettelijk collegegeld voldoet, moet je het instellingscollegegeld betalen. Er zijn twee categorieën: instellingscollegegeld I en het hogere instellingscollegegeld II. De categorie waartoe je behoort, is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Instellingscollegegeld I
Het instellingscollegegeld I is in hoogte gelijk aan het wettelijk collegegeld. Je betaalt het instellingscollegegeld I als één van de onderstaande situaties van toepassing is.

UAF
Je bent door het UAF als vluchteling-student erkend.

Erasmus Mundus-opleiding
Je bent door de faculteit erkend als deelnemer aan een Erasmus Mundus-opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen en je voldoet niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld.

Instellingscollegegeld II
Je betaalt het instellingscollegegeld II als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld I. De hoogte van het instellingscollegegeld II is afhankelijk van de gekozen bacheloropleiding of masteropleiding.

Meer informatie


printView this page in: English