Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenGroningen Academy for Radiation ProtectionStralingsbescherming

Contrast en buisspanning

Toezichthouder THK-basis
transmissie door gips voor verschillende waarden van de buisspanning

Bovenstaande figuur toont de transmissie van röntgenstraling door gips voor buisspanningen van 50 kV, 70 kV en 90 kV. Gips is calciumsulfaat, een stof die chemisch nauw verwant is aan calciumfosfaat, waaruit bot en tandglazuur zijn opgebouwd. De bitewing-opname is van een hypothetische kies van gips met een diameter van 10 mm.

Het verschil in zwarting van lichte en donkere delen van een röntgenopname wordt contrast genoemd. Bij extreem klein contrast is de opname egaal grijs en bij extreem groot contrast komen alleen de tinten wit en zwart voor. De meeste zwarting ontstaat als de transmissie maximaal is (bij dikte = 0 mm) and de minste zwarting als de transmissie minimaal is (bij dikte = 10 mm).

In de figuur is goed te zien dat de transmissiekromme steeds steiler wordt - en daarmee het verschil tussen maximale en minimale transmissie steeds groter - wanneer de buisspanning afneemt. De gefotoshopte plaatjes illustreren de toename van het contrast in de bitewing-opname die hiervan het gevolg is.

Bij een kind zijn de afmetingen van tanden en kiezen zo'n 30% kleiner dan bij een volwassene. Wil men hetzelfde contrast hebben, dat wil zeggen hetzelfde verschil tussen maximale en minimale transmissie, dan moet men bij kinderen voor een kleinere buisspanning kiezen. Bovenstaande figuur toont dat bij 50 kV de optimale opname van een 7 mm dik object ontstaat.

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 13:54
printView this page in: English