Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection

TS Tandheelkunde - basis

Cursusinformatie
Stralingsbescherming
Eindtermen

De opleiding voldoet aan de eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming bij toepassingen voor Tandheelkunde op basisniveau (THK-basis), zoals bedoeld in Bijlage 5.2, onderdeel B-1 van de Regeling Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming.

Doelgroep

Een tandarts die in zijn praktijk röntgentoestellen wil gebruiken moet zowel bevoegd als bekwaam zijn. De bevoegdheid wordt verkregen door middel van het diploma Toezichthouder Stralingsbescherming  voor tandheelkunde (TS THK-basis) of een gelijkwaardig diploma (stralingsdeskundigheid Niveau 5A/M, Niveau 5A of hoger).

Niet alle tandartsen die voor 2003 zijn afgestudeerd beschikken over het diploma TS THK-basis (voorheen Niveau 5A/M of Niveau 5A). De Groningen Academy for Radiation Protection (GARP) biedt de mogelijkheid dit diploma te halen. Deze opleiding valt onder de beschikking van de Rijksuniversiteit Groningen als erkende instelling zoals bedoeld in het toenmalig Besluit Stralingsbescherming (Beschikking nr. 2015/0464-17 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Staatscourant nr.208, 6 januari 2016). Cursisten volgen de opleiding deels in zelfstudie, deels in combinatie met de opfriscursus voor tandartsen (meestal georganiseerd in samenwerking met Wenckebach).

Studenten tandheelkunde

Studenten tandheelkunde moeten de cursus TS THK-basis verplicht volgen in het kader van hun opleiding tot tandarts. Zij volgen de cursus voornamelijk in zelfstudie. Voor hen is alle relevante informatie te vinden op Nestor.

Leerdoelen

Het algemene leerdoel van de cursus is tweeledig:

  1. Het zelfstandig kunnen beoordelen van de veiligheidssituatie van werknemer èn patiënt bij het werken met ioniserende straling.
  2. Het verwerven van de kennis en het inzicht dat door de overheid wordt vereist voor het beheren van een eenvoudig röntgentoestel.

Beide leerdoelen beperken zich uitdrukkelijk tot de toepassing van intra-orale toestellen en orthopantomografen in de tandheelkundige praktijk. Expliciete aandacht wordt besteed aan wetgeving, en aan de opzet en de inhoud van het door de inspecties verlangde Kernenergiewetdossier, waaronder de inhoud van de voorgeschreven risicoanalyses.

Cursusmateriaal

De cursusstof is vervat in het boekje Stralingshygiëne voor Toezichthouders Stralingsbescherming - tandheelkunde - basis dat samengesteld en geschreven is door dr. F. Pleiter en dr. H.F. Boersma. Een practicumhandleiding onder redactie van drs. E.J. Bunskoeke maakt eveneens deel uit van het cursusmateriaal.

Examen

De cursus wordt afgerond met een examen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen met elk vier antwoordmogelijkheden en één of meer open vragen. De meerkeuzevragen worden elk met één punt gehonoreerd. Voor de open vragen kan men in totaal 10 punten behalen. Indien 30 van de 50 te behalen punten worden gehaald, is het examen met voldoende resultaat gemaakt.

U dient een eenvoudige rekenmachine mee te nemen naar het examen. Het is van groot belang om voorafgaand aan de cursus het hele boekje grondig te bestuderen.

datum
Belangrijke data

De eerstvolgende cursus voor studenten Tandheelkunde zal starten op 8 mei 2020. LET OP: het programma is t.g.v. de COVID-19 nog maar zeer gedeeltelijk bekend.
Examen: n.t.b.
Her-examen: n.t.b.
Aanmelden via de procedure vermeld op Nestor

De eerstvolgende cursus voor tandartsen wordt gecombineerd met een opfriscursus en begint op 26 juni 2020 (onder voorbehoud).

Examen: 3 juli 2020 (onder voorbehoud)
Aanmelden voor deze opleiding via de opfriscursus stralingsbescherming voor tandartsen en orthodontisten in de cursuswinkel. LET OP: voor het inschrijven voor de cursus kiest u in de cursuswinkel voor 'opfriscursussen' en vervolgens de opfriscursus stralingsbescherming voor tandartsen en orthodontisten.

Laatst gewijzigd:07 april 2020 16:13
printView this page in: English