Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection

Examenreglement - annex A

TS MT

Leerdoel Waardering (W) Gewicht
(G)
Score
(W•G)
Toelichting
Niveau 0
0 punten
Niveau 1
10 punten
Begrijpen van ontstaan van remstraling en het meten daarvan.

Is aanwezig maar heeft zich niet voorbereid en/of vertoont geen enkele inzet.

Toont na herhaaldelijke aanwijzing geen enkel bewustzijn van stralingshygiënische maatregelen.

Neemt actief deel aan het practicum en heeft dit goed voorbereid.

Toont stralingshygiënisch adequaat gedrag.

15% Proef 1
Kennen van een remstralingsspectrum. Is aanwezig maar heeft zich niet voorbereid. Neemt actief deel aan het practicum en heeft dit goed voorbereid. 15% Proef 2.
(is primair demonstratiepracticum
Kennen van algemeen gedrag van γ-straling (kwadratenwet, afscherming, build-up, strooistraling); gebruiken van dosistempomonitoren.

Is aanwezig maar heeft zich niet voorbereid en/of vertoont geen enkele inzet.

Toont na herhaaldelijke aanwijzing geen enkel bewustzijn van stralingshygiënische maatregelen.

Neemt actief deel aan het practicum en heeft dit goed voorbereid.

Toont stralingshygiënisch adequaat gedrag.

15% Proef 3
Kennen van specifieke eigenschappen van röntgenstraling en -toestellen. Zie hierboven. Zie hierboven. 15% Proef 4
Kennen van specifieke aspecten van röntgenstraling in de radiologie Zie hierboven. Zie hierboven. 15% Proef 5

Krijgen van bewustzijn met betrekking tot risicoperceptie.

Het op basaal niveau kunnen houden van toezicht waaronder het communiceren met werkers.

Is aanwezig maar vertoont geen enkele inzet. Neemt actief deel aan oefeningen. 25%

Bestaat uit een kort college risicoperceptie, gevolgd door enkele specifieke opdrachten gericht op het houden van toezicht.

College en opdrachten kunnen worden geïntegreerd met proeven 1 t/m 5, dan wel als apart college worden aangeboden.

Totaal
(som)

Beoordeling

De beoordeling vindt plaats door de practicumdocent, waar nodig in overleg met de practicumcoördinator.

Elk van de zes criteria wordt met onvoldoende (o pt) of voldoende (10 pt) gekwalificeerd en vervolgens gewogen. De op deze wijze verkregen scores worden gesommeerd tot het totaal aantal punten. Voor dit onderdeel mag voor geen enkel onderdeel 0 punten worden behaald. Aan het puntentotaal wordt dan ook de volgende beoordeling toegekend:

Totale score Beoordeling
W x G < 10 punten onvoldoende (O)
W x G = 10 punten voldoende (V)

Laatst gewijzigd:23 januari 2020 14:21