Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenGroningen Academy for Radiation ProtectionStralingsbescherming

TS Meet- en Regeltoepassingen

Cursisinformatie
Stralingsbescherming
Eindtermen

De opleiding voldoet aan de eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming bij meet- en regeltoepassingen (MR), zoals bedoeld in Bijlage 5.2, onderdeel I van de Regeling Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming.

Doelgroep

De cursus leidt op tot Toezichthouder Stralingsbescherming op het gebied van meet- en regeltoepassingen (TS MR) en overlapt voor een groot deel met de voormalige opleiding Niveau 5A.

Deze cursus is tevens geschikt als passende instructie voor hen die werken op het gebied van meet- en regeltoepassingen.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding beschikt de TS MR over de volgende vier kernvaardigheden:

  1. Hij houdt toezicht op de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, hij handhaaft de relevante wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling, en hij geeft adviezen aan de werknemers.
  2. Hij draagt bij aan een adequate afhandeling van een onbedoelde gebeurtenis of incident.
  3. Hij werkt actief aan de bevordering van zijn eigen deskundigheid door middel van bijscholing, en aan die van anderen voor wie hij verantwoordelijk is door het geven van voorlichting en instructies.
  4. Hij beschikt over kennis, vaardigheden, attitudes en competenties die betrekking hebben op meet- en regeltoepassingen.
Cursusmateriaal

De cursusstof is vervat in het boekje Stralingshygiëne voor Toezichthouders Stralingsbescherming - meet- en regeltoepassingen dat samengesteld en geschreven is door dr. F. Pleiter en dr. H.F. Boersma. Een practicumhandleiding onder redactie van drs. E.J. Bunskoeke maakt eveneens deel uit van het cursusmateriaal.

Examen

De cursus wordt afgerond met een examen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen met elk vier antwoordmogelijkheden en één of meer open vragen. De meerkeuzevragen worden elk met één punt gehonoreerd. Voor de open vragen kan men in totaal 10 punten behalen. Indien 30 van de 50 te behalen punten worden gehaald, is het examen met voldoende resultaat gemaakt. U dient een eenvoudige rekenmachine mee te nemen naar het examen.

U dient een eenvoudige rekenmachine mee te nemen naar het examen.

datum
datum
Belangrijke data

De eerstvolgende cursus met colleges zal beginnen op woensdag 21 november 2018. VOL!
De voorjaarscursus 2019 (met colleges) zal beginnen op woensdag 12 juni 2019.
Examen: 19 december 2018.
Herexamen: 9 november 2018 en 19 december 2018.
De eerstvolgende zelfstudiecursus zal worden gehouden van 11 - 19 december 2018 (examendatum).

CURSUSSEN VOLGEBOEKT? Maak uw interesse kenbaar door voorinschrijving via deze link. Zodra een nieuwe cursus gepland is wordt u daarvan op de hoogte gebracht en kunt u zich direct inschrijven.

Sluitingsdatum inschrijving: 7 november 2018 (collegevariant), 4 december 2018 (zelfstudievariant)

Aanmelden via de cursuswinkel.
De cursus kan worden gecombineerd met de opleiding tot Toezichthouder VRS-D. Dit geldt niet voor de zelfstudiecursus van december 2018.

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 13:53
printView this page in: English