Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection education Radiation protection

Proefexamen

Coördinerend deskundige

p vorm van de stof en/of aard van de werkzaamheid
-4 werken met gas / poeder in open systeem
verhitten van vloeistof tegen kookpunt
sterk spattende bewerking
-3 werken met vluchtige nucliden (3H in dampvorm, jodium)
werken met poeder in gesloten systeem
koken in gesloten systeem
schudden, vortexen, centrifugeren
opslag van edelgas in gesloten systeem
-2 eenvoudige chemische bewerking (RIA)
labelen met niet vluchtig nuclide
-1 kortdurend zeer eenvoudig nat werk
- pipetteren van niet vluchtig nuclide
bewerking in gesloten systeem:
- elueren van technetiumgenerator
- optrekken van spuit
- labelen in gesloten systeem
- meten aan gesloten ampul
opslag van radioactief afval in werkruimte

q laboratorium
0 werkruimte buiten laboratoriumbeheer
1 D-laboratorium
2 C-laboratorium
3 B-laboratorium

r lokale ventilatie
0 tafel zonder lokale afzuiging
1 tafel met lokale afzuiging
zuurkast niet volgens norm NEN-EN 14175
2 zuurkast volgens norm NEN-EN 14175
laminaire air-flow isolator (klasse 2)
3 gesloten laminaire air-flow isolator (klasse 3)
handschoenenkast
Laatst gewijzigd:11 november 2020 20:21