Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Studiekeuze en voorlichting Schooldecanen

Schooldecanenmiddag

We kijken terug op een geslaagde Schooldecanenmiddag op 24 juni jl. We waren te gast bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, waar Prof.dr. Klaas van Veen en dr. Tina Kretschmer de inhoudelijke invulling verzorgden en waar het fijn was elkaar weer te treffen in de prachtige bloeiende binnentuin van het Heymansgebouw.

Schooldecanenmiddag in de tuin van de Faculteit GMW
Schooldecanenmiddag in de tuin van de Faculteit GMW
Laatst gewijzigd:29 juni 2021 16:28