Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Studiekeuze en voorlichting Schooldecanen

College Carrousel

Een kennismaking met de universiteit op basis van het gekozen profiel
Datum Tijd Locatie
4 t/m 6 april 2023 10.00 - 15.00 uur Diverse locaties, afhankelijk van het profiel
11 t/m 13 april 2023 10.00 - 15.00 uur Diverse locaties, afhankelijk van het profiel

De College Carrousel biedt scholieren een veelal eerste kennismaking met wetenschap en universiteit. Daarbij gaat het vooral om het snuffelen aan de inhoud van opleidingen gerelateerd aan de verschillende vwo-profielen. C&M en E&M volgen hetzelfde programma, N&G en N&T kennen elk een eigen programma.

Doelgroep

De College Carrousel is bestemd voor scholieren uit 4 vwo. Meedoen aan de College Carrousel kan niet individueel, alleen per school. Zie hier het overzicht van de deelnemende scholen in april 2023.

Programma

Het programma bestaat op elke locatie uit een hoorcollege, een werkcollege en een programmaonderdeel o.l.v. studenten. Het hoorcollege, gegeven door een docent uit een vakgebied dat aansluit bij een bepaald profiel, volgen alle leerlingen met dit profiel samen. Tijdens het werkcollege gaan de leerlingen in kleinere groepen zelf actief aan de slag. Dit kan op verschillende manieren: door het doen van een proef, het opzetten van een kleine enquête, het uitwerken van een case, het discussiëren over een bepaald onderwerp, enzovoort. Voorafgaand aan de College Carrousel kunnen de leerlingen zelf online aangeven naar welk werkcollege hun voorkeur uitgaat. Het laatste programmaonderdeel verschilt per profiel en kan bestaan uit een rondleiding, demonstratie, wedstrijd of spel, georganiseerd en begeleid door studenten van een studievereniging. De dag duurt van ca. 10.00 uur tot 15.00 uur.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met de Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Communicatie, e-mail: studiekiezers rug.nl.

Laatst gewijzigd:17 oktober 2022 12:09