Skip to ContentSkip to Navigation
EducationBachelor'sNederlandse BachelorBegeleiding en adviesStuderen met een functiebeperking

Studeren met een auditieve beperking

Auditieve stoornissen zoals slechthorendheid, doofheid, oorsuizen of overgevoeligheid voor geluid kunnen je hinderen bij het studeren. Je kunt hierdoor moeite hebben met het volgen van colleges, het deelnemen aan werkgroepen of stage lopen. Gelukkig zijn er aan de RUG verschillende regelingen en voorzieningen voor studenten met een auditieve beperking.

Wat is er mogelijk?

Als je vanwege gehoorproblemen studiebelemmeringen ervaart, proberen we die samen met jou zo goed mogelijk op te lossen. Denk hierbij aan studeren met een tolk, een aangepaste studieplanning of een aangepaste tentamenruimte.

Waar moet je rekening mee houden?

Wanneer gehoorproblemen invloed hebben op het studeren en ervoor zorgen dat je studievertraging oploopt en/of je je studieplanning moet aanpassen, trek dan op tijd aan de bel. De studieadviseur van je opleiding kan je informeren over een reële studieplanning of een eventuele verlaging van de Bindend Studieadvies-norm (BSA). Wellicht kom je ook in aanmerking voor voorzieningen en/of financiële regelingen bij studievertraging. Laat je hierover informeren door de studentendecanen van het Studenten Service Centrum (SSC). Deze informatie is te vinden op Student Portal.

Wat moet je doen?

 1. Indien je van (tentamen)voorzieningen gebruik wilt maken: vul de informatietool in, om erachter te komen welke stappen je moet ondernemen om voorzieningen aan te vragen.
 2. Indien er een reële kans bestaat dat je studievertraging gaat oplopen of anderszins problemen in de studie zult ondervinden, of indien je gedurende het studiejaar daadwerkelijk vertraging oploopt, maak dan z.s.m. een afspraak bij de studieadviseur. Je informeert de studieadviseur over je omstandigheden en bespreekt welke invloed deze hebben op je studievoortgang.
 3. Indien je 15 ECTS of meer studievertraging oploopt als gevolg van jouw omstandigheden, maak dan z.s.m. een afspraak met een studentendecaan. De studentendecaan informeert je over mogelijke financiële regelingen bij een studievertraging van deze omvang.

Meer informatie

 • Op de website van het landelijke expertisecentrum Handicap & Studie vind je informatie over de diverse beperkingen, de gevolgen voor een opleiding en mogelijke aanpassingen.
 • Het filmpje Studeren met een auditieve belemmering over Leonie, een student die slechthorend is.
 • Bekijk de studietips op de website van ECIO (Expertisecentrum inclusief onderwijs)
 • De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) geeft informatie over verschillende auditieve beperkingen en biedt de mogelijkheid om met anderen in contact te komen.
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO)
 • SH-Jong geeft voorlichting over slechthorendheid in relatie tot studie, werk, dagelijks leven, uitgaan, sporten, etc. Daarnaast kun je via SH-Jong in contact komen met anderen.
 • Op HOorzaken vind je informatie over het gehoor.
 • Op Doof.nl vind je nieuws en informatie over gehoorverlies en gehoorproblemen in de ruimste zin van het woord.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:05 december 2019 10:47