Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration Toelatingseisen

Mogelijkheden bij een ontoereikend profiel

Als jouw vwo-profiel niet de vereiste vakken bevat, kan de opleiding besluiten je niet toe te laten. Je moet je dan eerst de ontbrekende kennis eigen maken door een vwo-deelcertificaat te halen (buiten de RUG), of door te slagen voor een voortentamen (binnen de RUG).

Sommige opleidingen* kunnen ook beslissen je wel toe te laten, maar dan moet je de ontbrekende kennis tijdens het eerste jaar opdoen.  Als je voor een numerus fixusopleiding hebt gekozen moet je voor 15 juli (of als je uitstel hebt aangevraagd uiterlijk tot 31 augustus)  voldoen aan je vooropleidingseisen. Meer informatie en verdere uitleg hierover is te vinden op de Selectie en Plaatsing pagina.

 Is jouw profiel ontoereikend, neem dan in ieder geval contact op met de studieadviseur** van de bewuste studie.

* Dit geldt bijvoorbeeld niet voor opleidingen bij de Faculty of Science and Engineering.

**Voor vragen over de toelatingseisen voor medicijnen en tandheelkunde graag contact opnemen met cbt umcg.nl.
Voor vragen over de toelatingseisen voor opleidingen bij de Faculty of Science and Engineering graag contact opnemen met de Toelatingscommissie BSc opleidingen admissions.board.bsc.fse rug.nl.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:17 december 2020 14:35