Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration Toelatingseisen

HBO-propedeuse

Wanneer je aan de universiteit wilt studeren, moet je in het bezit zijn van een vwo-diploma of, in sommige gevallen, een hbo-propedeuse.

Met een hbo-propedeuse heb je niet zonder meer recht op toelating. Sommige opleidingen bij de RUG stellen aanvullende eisen. Kijk voor meer informatie bij de toelatingseisen van de afzonderlijke bacheloropleidingen. Mocht je vervolgens nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de studieadviseur van de opleiding.

Faculteit Opleiding Extra toelatingseisen naast HBO-propedeuse per 2020
Wijsbegeerte Alle opleidingen

Bachelor mogelijk met HBO-propedeuse. Extra aandacht geschonken in matchingprocedure; geen extra criteria geformuleerd.

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Alle opleidingen
 1. Kennis van wiskunde op VWO-niveau (vergelijkbaar met Colloquium Doctum)
 2. Taalvaardigheid Engels op VWO-niveau (vergelijkbaar met Colloquium Doctum)
Letteren Alle opleidingen m.u.v. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Voor alle opleidingen:

 • voldoen aan taaleisen zoals geformuleerd in de OER van de opleiding (alle opleidingen hebben dezelfde Engelse taaleis). Dit geldt ook voor de Nederlandstalige track.
Informatiekunde
 • Wiskunde A of B voor Informatiekunde, toets overleggen van de Centrale Commissie Voortentamen of het Boswell Beta Instituut (conform FWN)
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Geen toegang tot opleiding met een HBO-propedeuse.

Economie en Bedrijfskunde Alle opleidingen

Alle HBO-propedeuse studenten die kunnen aantonen dat er geen deficiëntie bestaat op het terrein van Wiskunde en Engels (VWO-niveau).

Rechten Bachelor Rechtsgeleerdheid

HBO-propedeuse van de opleidingen:

 • HBO-Rechten,
 • HBO Sociaal Juridische Dienstverlening
 • HBO Management, Economie en Recht
LLB International and European Law

Buitenlandse studenten met een propedeuse van de HBO-opleiding International and European Law van de Haagse Hogeschool hebben toegang.

Extra toelatingseisen:
Engels op VWO-niveau

Ruimtelijke Wetenschappen Bachelor Technische Planologie
 • Wiskunde A op VWO-niveau
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Sociale Geografie

 • Wiskunde C op VWO-niveau
 • Engels op VWO-niveau
Science and Engineering Voor al onze bacheloropleidingen gelden de taaleisen zoals geformuleerd in de OER. Voor alle extra toelatingseisen gelden dat deze VWO-niveau moeten zijn behaald. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Bachelor Biologie

 • Wiskunde A of Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Engels
Bachelor Biomedical Engineering
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels

Bachelor Farmacie

 • Wiskunde A of Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels

Bachelor Life Science and Technology

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels

Bachelor Informatica

 • Wiskunde B
 • Engels

Bachelor Kunstmatige Intelligentie

 • Wiskunde A of Wiskunde B
 • Engels

Bachelor Natuurkunde

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Engels

Bachelor Scheikunde

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels
Bachelor Sterrenkunde
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Engels

Bachelor Wiskunde

 • Wiskunde
 • Engels

Bachelor Scheikundige Technologie

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels

Bachelor Technische Bedrijfskunde

 • Wiskunde B
 • Engels

Bachelor Technische Natuurkunde

 • Wiskunde B
 • Engels

Bachelor Technische Wiskunde

 • Wiskunde B
 • Engels op VWO-niveau
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Alle opleidingen Geen extra toelatingseisen
Medische Wetenschappen Alle opleidingen
 • Biologie op VWO-niveau
 • Wiskunde A of B op VWO-niveau
 • Natuurkunde op VWO-niveau
 • Scheikunde op VWO-niveau
University College Groningen Engels en Wiskunde, zie ook voor specifieke eisen.
University College Fryslân Engels en Wiskunde, zie ook voor specifieke eisen.

Wijzigingen voorbehouden.  


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:04 oktober 2021 09:00