Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration Toelatingseisen

HBO-propedeuse

Wanneer je aan de universiteit wilt studeren, moet je in het bezit zijn van een vwo-diploma of, in sommige gevallen, een hbo-propedeuse.

Met een hbo-propedeuse heb je niet zonder meer recht op toelating. Sommige opleidingen bij de RUG stellen aanvullende eisen. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur of kijk bij de afzonderlijke bacheloropleidingen.

Faculteit Opleiding Extra toelatingseisen naast HBO-propedeuse per 2020
Wijsbegeerte Alle opleidingen

Bachelor mogelijk met HBO-propedeuse. Extra aandacht geschonken in matchingprocedure; geen extra criteria geformuleerd.

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Alle opleidingen
 1. Kennis van wiskunde op VWO-niveau (vergelijkbaar met Colloquium Doctum)
 2. Taalvaardigheid Engels op VWO-niveau (vergelijkbaar met Colloquium Doctum)
Letteren Alle opleidingen m.u.v. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, English Language and Culture en American Studies

Voor alle opleidingen:

 • voldoen aan taaleisen zoals geformuleerd in de OER van de opleiding (alle opleidingen hebben dezelfde Engelse taaleis). Dit geldt ook voor de Nederlandstalige track.
 • Wiskunde A of B voor Informatiekunde, toets overleggen van de Centrale Commissie Voortentamen of het Boswell Beta Institutuut (conform FWN)
American Studies Engels op B-2 niveau (zie: OER)

English Language and Culture

Englis op B-2 niveau (zie: OER)
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Geen toegang tot opleiding met een HBO-propedeuse.

International Relations and Internationale Organization Engels op B-2 niveau (zie: OER)
Economie en Bedrijfskunde Alle opleidingen

Alle HBO-propedeuse studenten die kunnen aantonen dat er geen deficiëntie bestaat op het terrein van Wiskunde en Engels (VWO-niveau).

Rechten Alle opleidingen

HBO-propedeuse van de opleidingen:

 • HBO-Rechten,
 • HBO Sociaal Juridische Dienstverlening
 • HBO Management, Economie en Recht
Engelstalige bacheloropleiding International and European Law

HBO-propedeuse van de opleidingen:

 • HBO-Rechten,
 • HBO Sociaal Juridische Dienstverlening
 • HBO Management, Economie en Recht

Buitenlandse studenten met een propedeuse van de HBO-opleiding International and European Law van de Haagse Hogeschool hebben toegang.

Extra toelatingseisen:

 • Engels op VWO-niveau
Ruimtelijke Wetenschappen Bachelor Technische Planologie
 • Wiskunde A op VWO-niveau
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Sociale Geografie

 • Wiskunde C op VWO-niveau
 • Engels op VWO-niveau
Science and Engineering Voor al onze bacheloropleidingen geldt de Engelse taalvaardigheidseis. Nederlands is geen eis meer.

Bachelor Biologie

 • Wiskunde A of Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Engels op VWO-niveau
Bachelor Biomedical Engineering
 • Wiskunde B op VWO-niveau
 • Natuurkunde op VWO-niveau
 • Scheikunde op VWO-niveau
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Farmacie

 • Wiskunde A of Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Life Science and Technology

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Informatica

 • Wiskunde B
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Kunstmatige Intelligentie

 • Wiskunde A of Wiskunde B
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Natuurkunde

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Scheikunde

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels op VWO-niveau
Bachelor Sterrenkunde
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Wiskunde

 • Wiskunde B
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Scheikundige Technologie

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Technische Bedrijfskunde

 • Wiskunde B
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Technische Natuurkunde

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Technische Wiskunde

 • Wiskunde B
 • Engels op VWO-niveau
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Alle opleidingen Geen extra toelatingseisen
Medische Wetenschappen Alle opleidingen
 • Biologie op VWO-niveau
 • Wiskunde op VWO-niveau
 • Natuurkunde op VWO-niveau
 • Scheikunde op VWO-niveau
University College HBO-propedeuse geeft geen toelating tot University College

Wijzigingen voorbehouden.  


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2020 16:36