Skip to ContentSkip to Navigation
EducationBachelor'sNederlandse BachelorApplication and Registration

Matching aan de RUG

Als je je voor het studiejaar 2020-2021 voor het eerst wilt aanmelden voor het eerste jaar van een opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 mei 2020 doen. Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo’n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink.

Matching is een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Alle aankomende studenten hebben recht op deelname aan matchingsactiviteiten. De volgende faculteiten/studies hebben verplichte matching:

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
  • Faculty of Science and Engineering
  • Faculteit Wijsbegeerte
  • Bewegingswetenschappen (Faculteit Medische Wetenschappen)

Opleidingen met een numerus fixus of een andere selectieprocedure kennen geen matching.

Meer informatie?

  • Bekijk de veelgestelde vragen over matching
  • De procedures en data verschillen per opleiding. Voor de exacte regeling kun je het beste kijken op de site van de studie (faculteit) over matching of contact opnemen met de matchingcoördinator van de faculteit. Hieronder vind je de contactadressen. Kijk eventueel op de faculteitenpagina om te zien welke opleiding onder welke faculteit valt. De data van de matchingsactiviteiten voor het studiejaar 2020-2021 vind je hier begin 2020.
Faculteit Meer informatie
Faculteit der Letteren
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Faculteit Wijsbegeerte
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Faculty of Science and Engineering
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Faculteit Medische Wetenschappen (matching alleen bij Bewegingswetenschappen)
Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Studiekeuzevragen?

Het Studenten Service Centrum (SSC) van de RUG biedt ondersteuning als je met studiekeuzevragen zit.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:09 december 2019 14:11