Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration

lnschrijven als contractstudent

De Rijksuniversiteit Groningen biedt mensen de mogelijkheid om, via contractonderwijs, vakken te volgen. Welke vakken je kunt volgen, is afhankelijk van het aanbod van de faculteiten. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet je je als contractstudent inschrijven. Neem vooraf contact op met de faculteit waar je een vak wilt volgen en bespreek daar de mogelijkheden.

Voor de aanmelding is het volgende nodig

Download en onderteken eerst het machtigingsformulier. Zorg ervoor dat het machtigingsformulier ondertekend is met een natte handtekening of met een digitale getekende handtekening.

Vul het digitale aanmeldingsformulier in en upload hierbij het machtigingsformulier en een kopie legitimatie.

Zodra de formulieren zijn ontvangen zal de faculteit controleren of je kan worden toegelaten en op welk moment je mag starten. Zodra je toegelaten bent wordt je ingeschreven. Als het cursusgeld betaald is, ontvang je een RUGpas.

Informatie per faculteit

Hieronder staan alle faculteiten waarvoor op dit moment een aanmelding kan worden gedaan als contractstudent. Staat jouw gewenste faculteit hier niet tussen? Neem dan contact op met de faculteit.

Faculteit Link voor downloaden machtigingsformulier Meer informatie
Rechtsgeleerheid

Klik hier als je nog geen actieve inschrijving bij de RUG hebt

Klik hier als je al een actieve inschrijving bij de RUG hebt

Klik hier
Letteren Klik hier Klik hier
Ruimtelijke Wetenschappen

Klik hier als je een Bachelor vak wil volgen

Klik hier als je een Master vak wil volgen

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Klik hier als je een Bachelor vak wil volgen

Klik hier als je een Master vak wil volgen.

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Klik hier als je een Bachelor vak wil volgen

Klik hier als je een Master vak wil volgen

Wijsbegeerte

Klik hier als je een Bachelor vak wil volgen

Klik hier

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:18 oktober 2022 15:12