Skip to ContentSkip to Navigation
EducationBachelor'sNederlandse BachelorApplication and Registration

Inschrijfprocedure cursist

De Rijksuniversiteit Groningen biedt mensen de mogelijkheid om, via contractonderwijs, vakken te volgen. Welke vakken je kunt volgen, is afhankelijk van het aanbod van de faculteiten. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet je je als cursist inschrijven. Dit doe je als volgt:

  • Neem contact op met de faculteit waar je een vak wilt volgen en bespreek daar de mogelijkheden.
  • De faculteit vult een aanmeldingsformulier in en stuurt dit naar de Centrale Studenten Administratie.
  • Als het cursusgeld betaald is, ontvang je een RUGpas.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:11 maart 2019 11:02