Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration

Inschrijfprocedure bijvakstudent

Als student van een andere instelling kun je een vak aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen. Je schrijft je dan in als bijvakstudent. Wil je je opnieuw inschrijven als bijvakstudent? Volg dan de procedure voor de herinschrijving voor bijvakstudent.

Inschrijven als bijvakstudent

Volg de onderstaande stappen om je in te schrijven als bijvakstudent.

Vul formulier in

Print het formulier Toelating tot bijvak bachelor/master uit en vul het eerste gedeelte van het formulier in.

Verzamel de volgende documenten
  • Kopie propedeutisch getuigschrift (HBO of WO) of kopie VWO getuigschrift bij een aanmelding voor een bacheloropleiding
  • Kopie WO bachelor getuigschrift bij een aanmelding voor een masteropleiding
  • Kopie paspoort of kopie identiteitsbewijs
  • Originele verklaring van betaald collegegeld (BBC) van een andere HBO/WO instelling, die je kunt aanvragen bij de Studentenadministratie van je eigen instelling. Dit is niet een bewijs of verklaring van inschrijving. De BBC moet afgegeven zijn voor het studiejaar waarin je het bijvak wilt volgen.
Lever formulier en documenten in voor 1 september

Lever het formulier 'Toelating tot bijvak bachelor/master' en de verzamelde documenten in bij onderwijsadministratie van de faculteit waar jij het vak wilt volgen.

De Examencommissie van deze faculteit beoordeelt of je toelaatbaar bent. Als je toelaatbaar bent, vult de Examencommissie het tweede gedeelte van het formulier in en stuurt dit met de documenten naar de afdeling Studenten Informatie & Administratie.

Inschrijven via Studielink

Schrijf je voor 1 september via Studielink in voor de opleiding waar je een bijvak wilt gaan volgen. N.B.: Selecteer bij 'Starten als' de optie 'Hogerejaars'.

Upload foto

Upload een pasfoto via:

Raadpleeg voor meer informatie de handleiding: How to upload your photo for your student card.

Wanneer de afdeling Studenten Informatie & Administratie de documenten en jouw verzoek tot inschrijving via Studielink heeft ontvangen, word je ingeschreven voor het betreffende vak aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Herinschrijven als bijvakstudent

Volg de onderstaande stappen om je opnieuw in te schrijven als bijvakstudent.

Vul formulier in

Print het formulier Toelating tot bijvak bachelor/master uit en vul het eerste gedeelte van het formulier in.

Verzamel de volgende documenten
  • Originele verklaring van betaald collegegeld (BBC) van een andere HBO/WO instelling, die je kunt aanvragen bij de Studentenadministratie van je eigen instelling. Dit is niet een bewijs of verklaring van inschrijving. De BBC moet afgegeven zijn voor het studiejaar waarin je het bijvak wilt volgen.
Lever formulier en documenten in voor 1 september

Lever het formulier 'Toelating tot bijvak bachelor/master' en de verzamelde documenten in bij onderwijsadministratie van de faculteit waar jij het vak wilt volgen.

De Examencommissie van deze faculteit beoordeelt of je toelaatbaar bent. Als je toelaatbaar bent, vult de Examencommissie het tweede gedeelte van het formulier in en stuurt dit met de verklaring van betaald collegegeld (BBC) naar de afdeling Studenten Informatie & Administratie.

Herinschrijven via Studielink

Schrijf je voor 1 september via Studielink opnieuw in voor de opleiding waar je een bijvak wilt gaan volgen. Zet hierbij 'start in het eerste jaar' op 'nee'.

Wanneer de afdeling Studenten Informatie & Administratie de documenten en jouw verzoek tot inschrijving via Studielink heeft ontvangen, word je ingeschreven voor het betreffende vak aan de Rijksuniversiteit Groningen.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:10 december 2019 16:28