Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration

Inschrijfprocedure bacheloropleiding

Je schrijft je via Studielink in voor een bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deadline aanmelden: 1 mei

Nederlandse studiekiezers moeten zich uiterlijk 1 mei aanmelden voor het eerste jaar van een bacheloropleiding bij de universiteit. Dit geldt ook voor overstappers van het hbo of de universteit, maar niet voor pre-masterstudenten en schakelstudenten. Als je je via Studielink hebt aangemeld, heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. De matching verschilt per opleiding. Ga voor meer informatie naar de Matching aan de RUG pagina op onze website.

Let op: deadline voor numerus fixusopleidingen is 15 januari 2022.

Deadline afronding inschrijving: 31 augustus

Je wordt per 1 september ingeschreven als je voor 31 augustus via Studielink:

  • een inschrijvingsverzoek hebt ingediend, én
  • de betaling van het collegegeld hebt geregeld.

Te laat?

Heb je niet op tijd betaald wegens zwaarwegende persoonlijke omstandigheden? In sommige gevallen kun je met terugwerkende kracht worden ingeschreven. Dien via dit formulier een verzoek in. Kies bij onderwerp de optie 'registratie en betaling na 1 september'. Vergeet niet om bewijsstukken toe te voegen die je verzoek ondersteunen

Consequenties te laat inschrijven

Consequenties voor de periode dat je niet stond ingeschreven:

  • terugbetalen ten onrechte ontvangen studiefinanciering.
  • betalen van boete voor het onrechtmatig gebruik van je OV-studentenkaart.
  • gemaakte tentamens zijn ongeldig.

Persoonsgegevens invoeren

Voordat je ingeschreven kunt worden of mee kunt doen aan een loting, moet je geïdentificeerd zijn. Dit gebeurt door je persoonsgegevens te vergelijken met de actuele gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

Als de identificatie via de BRP niet is gelukt, wordt je verzocht om een kopie van je paspoort/ID document te scannen via je Student Portal.  

Inschrijvingsverzoek indienen

  • Dien een verzoek tot inschrijving in via de optie Nieuw inschrijvingsverzoek. Voor een opleiding met een numerus fixus moet dit verzoek binnen zijn voor 15 januari 2022.
  • Voer de gegevens over je vooropleiding in: school, profiel, vakken en cijfers.

Je hebt nu een verzoek tot inschrijving ingediend. Hiermee ben je nog niet ingeschreven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit kan pas als je in Studielink alle gegevens over je vooropleiding hebt ingevoerd en deze zijn gecontroleerd. Daarnaast moet je ook voldoen aan de toelatingseisen. Houd de status van je inschrijvingsverzoek in de gaten.

Betalen collegegeld

Vanaf juni kun je in Studielink aangeven hoe je het collegegeld wilt betalen. Vervolgens betaal je het collegegeld, lever je de BBC in of geef je een (digitale) machtiging af.

Upload foto voor RUGpas (nieuwe RUG-studenten)

Upload een pasfoto via:

de app 'Enrollment and photo' onder RUG tools op de studentenportal (inloggen met je S-nummer en wachtwoord).

Raadpleeg voor meer informatie de handleiding: Instructie uploaden foto.

Checklist

Je wordt officieel ingeschreven wanneer alle punten op de checklist zijn afgehandeld.

  • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de door jou gekozen opleiding.
  • Je persoonsgegevens en je vooropleiding zijn geverifieerd.
  • Je hebt de betaling van het collegegeld geregeld.

Meer informatie


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:29 oktober 2021 15:35