Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration

Aanmelding en inschrijving

In de inschrijfprocedure wordt stapgewijs uitgelegd hoe je je kunt aanmelden en inschrijven voor een bacheloropleiding.

Ben je (tijdelijk) uitgeschreven en wil je je opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding?
Je vindt hier meer informatie over de herinschrijvingprocedure

Wil je je na 1 september inschrijven?

Dan heb je toestemming van de faculteit nodig. De mogelijkheden en voorwaarden zijn vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de betreffende faculteit.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding?

Dan moet eerst beoordeeld worden of je diploma toelating geeft tot de bacheloropleiding.

Ga naar de Admissions Guide voor meer informatie over de aanmelding- en toelatingsprocedure.

Heb je niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je een toelatingsexamen doen (colloquium doctum). Om deel te kunnen nemen aan het toelatingsexamen moet je 21 jaar of ouder zijn.

Wil je je niet inschrijven voor een volledige opleiding?

Dan kun je je inschrijven als bijvakstudent of cursist.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Ga naar de pagina Studenten Informatie & Administratie voor de contactgegevens..

Laatst gewijzigd:09 december 2021 13:47