Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Application and Registration

Inschrijven bacheloropleiding

In deze inschrijfprocedure wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je je kunt aanmelden en inschrijven voor een bacheloropleiding met een Nederlandse vooropleiding.

Deadlines

Numerus fixus opleidingen: 15 januari 2023

Deadline aanmelden: 15 januari 2023

Als je mee wilt doen aan het selectie en plaatsing proces voor een numerus fixus opleiding, dan moet je je voor 15 januari via Studielink hebben aangemeld.

Meer informatie over het hele proces vind je op de Selectie en plaatsing pagina op onze website.

Andere bacheloropleidingen: 1 mei 2023

Deadline aanmelden: 1 mei 2023

Je moet je uiterlijk 1 mei aanmelden voor het eerste jaar van een bacheloropleiding bij de universiteit. Dit geldt voor studiekiezers met een vwo-diploma, overstappers van het hbo of de universteit, maar niet voor pre-masterstudenten.

Checklist

Wanneer word ik officieel ingeschreven?

Je wordt officieel ingeschreven wanneer alle punten op de checklist voor de startdatum van opleiding zijn afgehandeld.

 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de door jou gekozen opleiding.
 • Je hebt je voor de deadline een inschrijvingsverzoek ingediend bij Studielink.
 • Je persoonsgegevens en je vooropleiding zijn geverifieerd.
 • Je hebt voor de deadline de betaling van het collegegeld geregeld.

Stappen inschrijfprocedure

1. Check de toelatingseisen

VWO-diploma

Je wordt met een vwo-diploma toegelaten tot de universiteit, maar er kunnen bij sommige opleidingen aanvullende eisen gelden.

Aanvullende eisen vwo-profielen

De aanvullende eisen vind je in het onderstaande overzicht. De eisen zijn gebaseerd op de huidige vwo-profielen.

Staat een opleiding er niet bij, dan kun je daaraan met alle vwo-profielen beginnen.

Studies met vwo-profieleisen bij de RUG, instroom september
Benodigd vwo-profiel, met eventueel aanvullende vakken

Bedrijfskunde**

E+M, N+T, N+G direct toegang; C+M aanvullen met wiskunde A of B

Bewegingswetenschappen*

N+G aanvullen met natuurkunde (en advies wiskunde B); N+T aanvullen met biologie

Biologie**

N+G aanvullen met natuurkunde; N+T aanvullen met biologie; E+M en C+M aanvullen met wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie

Biomedische Technologie***
N+T direct toegang; N+G aanvullen met wiskunde B en natuurkunde; E+M en C+M aanvullen met wiskunde B en natuurkunde
Econometrics and operations research*

N+T direct toegang; overige profielen aanvullen met wiskunde B    

Economics and business economics*

E+M, N+T, N+G direct toegang; C+M aanvullen met wiskunde A of B

Farmacie**

N+T direct toegang; N+G aanvullen met natuurkunde; E+M aanvullen met natuurkunde en scheikunde, C+M aanvullen met wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde

Geneeskunde*

N+G aanvullen met natuurkunde; N+T aanvullen met biologie

Griekse en Latijnse taal en cultuur*
Alle vwo-profielen met Grieks en/of Latijn
Informatica**

N+T direct toegang; overige profielen aanvullen met wiskunde B

Informatiekunde*

E+M, N+T, N+G direct toegang; C+M aanvullen met wiskunde A of B

International business*

E+M, N+T, N+G direct toegang; C+M aanvullen met wiskunde A of B

Kunstmatige Intelligentie**

E+M, N+T, N+G direct toegang; C+M aanvullen met wiskunde A of B

Liberal Arts and Sciences*

VWO-diploma met een gemiddelde van 7 of hoger. Voor Engels en wiskunde A, B of D minstens een 7.

Life Science & Technology**

N+T direct toegang; N+G aanvullen met wiskunde B en natuurkunde; E+M en C+M aanvullen met wiskunde B, scheikunde en natuurkunde

Natuurkunde en Technische Natuurkunde**

N+T direct toegang; overige profielen aanvullen met wiskunde B en natuurkunde

Scheikunde en Scheikundige Technologie**

N+T direct toegang; N+G aanvullen met wiskunde B en natuurkunde, overige profielen aanvullen met wiskunde B, scheikunde en natuurkunde

Sterrenkunde**

N+T direct toegang; overige profielen aanvullen met wiskunde B en natuurkunde      

Tandheelkunde*

N+G aanvullen met natuurkunde; N+T aanvullen met biologie

Technische Bedrijfskunde*

N+T direct toegang; overige profielen aanvullen met wiskunde B

Spatial Planning and Design*

E+M, N+T, N+G direct toegang; C+M aanvullen met wiskunde A of B

Wiskunde en Technische Wiskunde**

N+T direct toegang; overige profielen aanvullen met wiskunde B

*) Wijzigingen voorbehouden. Deze eisen zijn gebaseerd op de huidige vwo-profielen. Heb je een ‘oud’ vwo-profiel, dan kunnen de eisen anders zijn. Neem dan contact op met de studieadviseur.

**) Heb je een 'oud' vwo-profiel of sluit het profiel niet aan bij één van de opleidingen van de Faculty of Science and Engineering? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie BSc opleidingen via: admissions.board.bsc.fse rug.nl

***) Vanaf 2024-2025 is scheikunde een aanvullende ingangseis.

HBO-propedeuse

Je wordt met een hbo-propedeuse niet zomaar toegelaten tot de universiteit. Sommige opleidingen bij de RUG stellen aanvullende eisen.

Kijk voor meer informatie bij de toelatingseisen van de afzonderlijke bacheloropleidingen. Mocht je vervolgens nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de studieadviseur van de opleiding.

Faculteit
Opleiding
Extra toelatingseisen naast HBO-propedeuse per 2020
Alle opleidingen

Bachelor mogelijk met HBO-propedeuse. Extra aandacht geschonken in matchingprocedure; geen extra criteria geformuleerd.

Alle opleidingen
 1. Kennis van wiskunde op VWO-niveau (vergelijkbaar met Colloquium Doctum)
 2. Taalvaardigheid Engels op VWO-niveau (vergelijkbaar met Colloquium Doctum)
Alle opleidingen m.u.v. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Voor alle opleidingen:

 • voldoen aan taaleisen zoals geformuleerd in de OER van de opleiding (alle opleidingen hebben dezelfde Engelse taaleis). Dit geldt ook voor de Nederlandstalige track.
Informatiekunde
 • Wiskunde A of B voor Informatiekunde, toets overleggen van de Centrale Commissie Voortentamen of het Boswell Beta Instituut (conform FWN)
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Geen toegang tot opleiding met een HBO-propedeuse.

Alle opleidingen

Alle HBO-propedeuse studenten die kunnen aantonen dat er geen deficiëntie bestaat op het terrein van Wiskunde en Engels (VWO-niveau).

Bachelor Rechtsgeleerdheid

HBO-propedeuse van de opleidingen:

 • HBO-Rechten,
 • HBO Sociaal Juridische Dienstverlening
LLB International and European Law

Buitenlandse studenten met een propedeuse van de HBO-opleiding International and European Law van de Haagse Hogeschool hebben toegang.

Extra toelatingseisen:
Engels op VWO-niveau

Bachelor Technische Planologie
 • Wiskunde A op VWO-niveau
 • Engels op VWO-niveau

Bachelor Sociale Geografie

 • Wiskunde C op VWO-niveau
 • Engels op VWO-niveau
Voor al onze bacheloropleidingen gelden de taaleisen zoals geformuleerd in de OER. Voor alle extra toelatingseisen gelden dat deze VWO-niveau moeten zijn behaald. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Bachelor Biologie

 • Wiskunde A of Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Engels
Bachelor Biomedical Engineering
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Engels

Bachelor Farmacie

 • Wiskunde A of Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels

Bachelor Life Science and Technology

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels

Bachelor Informatica

 • Wiskunde B
 • Engels

Bachelor Kunstmatige Intelligentie

 • Wiskunde A of Wiskunde B
 • Engels

Bachelor Natuurkunde

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Engels

Bachelor Scheikunde

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels
Bachelor Sterrenkunde
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Engels

Bachelor Wiskunde

 • Wiskunde
 • Engels

Bachelor Scheikundige Technologie

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Engels

Bachelor Technische Bedrijfskunde

 • Wiskunde B
 • Engels

Bachelor Technische Natuurkunde

 • Wiskunde B
 • Engels

Bachelor Technische Wiskunde

 • Wiskunde B
 • Engels op VWO-niveau
Alle opleidingen
Geen extra toelatingseisen
Alle opleidingen
 • Biologie op VWO-niveau
 • Wiskunde A of B op VWO-niveau
 • Natuurkunde op VWO-niveau
 • Scheikunde op VWO-niveau
Engels en Wiskunde, zie ook voor specifieke eisen.
Bachelor Global Responsibility and Leadership University College Fryslân
Engels en Wiskunde, zie ook voor specifieke eisen.
Bachelor Data Science and Society (DSS)
 • Wiskunde A of B op VWO-niveau
 • Engels op VWO-niveau

Wijzigingen voorbehouden.  

Mogelijkheden bij een ontoereikend VWO-profiel

Als jouw vwo-profiel niet de vereiste vakken bevat, kan de opleiding besluiten je niet toe te laten. Je moet je dan eerst de ontbrekende kennis eigen maken door een vwo-deelcertificaat te halen (buiten de RUG), of door te slagen voor een voortentamen (binnen de RUG).

Numerus fixusopleiding

Als je voor een numerus fixusopleiding hebt gekozen moet je voor 15 juli (of als je uitstel hebt aangevraagd uiterlijk tot 31 augustus)  voldoen aan je vooropleidingseisen. Meer informatie en verdere uitleg hierover is te vinden op de Selectie en Plaatsing pagina.

Mijn profiel ontoereikend

Is jouw profiel ontoereikend, neem dan contact op met de studieadviseur* van de door jou gekozen opleiding studie.

*Voor vragen over de toelatingseisen voor medicijnen en tandheelkunde graag contact opnemen met cbt umcg.nl. Voor vragen over de toelatingseisen voor opleidingen bij de Faculty of Science and Engineering graag contact opnemen met de Toelatingscommissie BSc opleidingen admissions.board.bsc.fse rug.nl.

Toelatingsexamen (colloquium doctum)

Het colloquium doctum is een toelatingsexamen, bedoeld voor aspirant studenten (21 jaar of ouder ten tijde van het toelatingsonderzoek) die niet in het bezit zijn van een diploma dat toelating geeft tot universitair onderwijs.

Heb je geen vooropleiding die toelating geeft tot het hoger onderwijs? Dan kan je de stap 'Vooropleiding toevoegen' bij het aanmaken van je Studielink-account overslaan. De RUG krijgt dan van Studielink door dat je geen vooropleiding hebt en zal je verder informeren over de mogelijkheden voor het doen van een 21+ toets.

Als je al vooropleidingsgegevens in Studielink hebt ingevuld, is het niet mogelijk om dit te wijzigen naar colloquium doctum. Neem in dat geval contact op met de faculteit om te informeren naar de aanmeldprocedure.

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure voor het colloquium doctum verschilt per faculteit:

Staat jouw faculteit er niet bij? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van de betreffende faculteit.

Vragen?

Neem contact op met de onderwijsadministratie van de faculteit waar jij een opleiding wilt gaan volgen.

Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding?

Dan moet eerst beoordeeld worden of je diploma toelating geeft tot de bacheloropleiding.

Ga naar de Admissions Guide voor meer informatie over de aanmelding- en toelatingsprocedure.

2. Meld je aan bij Studielink

Dien voor deadline een inschrijvingsverzoek in via Studielink

Deadline aanmelden: 1 mei 2023

Nederlandse studiekiezers moeten zich uiterlijk 1 mei aanmelden voor het eerste jaar van een bacheloropleiding bij de universiteit. Dit geldt ook voor overstappers van het hbo of de universteit, maar niet voor pre-masterstudenten.

Je schrijft je via Studielink in voor een bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Let op, hiermee ben je nog niet ingeschreven aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deadline afronding inschrijving: 31 augustus 2023

Uitzondering

Deadline voor numerus fixus opleidingen is 15 januari 2023.

Wil je je na 1 september inschrijven?

Dan heb je toestemming van de faculteit nodig. De mogelijkheden en voorwaarden zijn vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de betreffende faculteit.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Ben je (tijdelijk) uitgeschreven en wil je je opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding?


Je vindt hier meer informatie over de herinschrijvingprocedure

Instroommomenten bacheloropleidingen

Alle bacheloropleidingen hebben slechts één instroommoment: 1 september. In bepaalde gevallen kan het faculteitsbestuur toestemming geven voor inschrijving buiten dit instroommoment. De mogelijkheden en voorwaarden voor inschrijving na 1 september zijn vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de betreffende faculteit.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Problemen met registreren bij Studielink

Wil je je aanmelden voor een opleiding aan de Rijksuniversiteit? Dan heb je een Studielink account nodig. Bij het aanmaken van een account worden je persoonsgegevens geverifieerd.

Wees op tijd

Zorg dat je ruim voor de aanmelddeadline een Studielink account aanmaakt zodat je je tijdig kunt aanmelden voor de opleiding die je wilt gaan volgen. De aanmelddeadline vind je op de opleidingspagina.

Verificatie persoonsgegevens in Studielink

Verificatie persoonsgegevens via Studielink houdt in dat je identiteit al geverifieerd wordt bij het aanmaken van een Studielink account.

Nederlands woonadres?

Heb je een Nederlands woonadres? Dan moet je een account aanmaken door in te loggen met je DigiD. Via DigiD worden je persoonsgegevens automatisch geverifieerd.

Geen DigiD?

Heb je geen DigiD en kun je deze ook niet aanvragen? Dan word je identiteit bij het aanmaken van een Studielink account op een andere manier geverifieerd. Je uploadt hiervoor een scan of foto van je identiteitsbewijs welke vervolgens wordt uitgelezen en gecontroleerd. Je hebt hiervoor een paspoort of Europees identiteitsbewijs nodig.

Lukt het niet om je identiteitsbewijs te scannen of loop je tegen andere problemen aan? Kijk dan op de pagina Verificatie persoonsgegevens & Studielink of meld je probleem bij Studielink.

Waar moet je identiteitsbewijs aan voldoen?

Je paspoort of Europese identiteitskaart dient voorzien te zijn van een zogenaamde Machine Readable Zone (MRZ). Dit zijn twee regels onderaan je identiteitsbewijs (zie onderstaande afbeelding). Deze staat op het paspoort aan de voorkant, het identiteitsbewijs heeft deze regels vaak op de achterkant staan.

Staat er op je identiteitsbewijs geen MRZ? Vraag bij je lokale overheid dan paspoort of Europese identiteitskaart aan die hierover beschikt.

Voorbeeld: Machine Readable Zone
Voorbeeld: Machine Readable Zone

Studielink kan het probleem niet oplossen

Kom je er niet uit met Studielink, dan kun je je probleem via dit formulier voorleggen aan de Studenten Informatie & Administratie.

3. Zorg dat je persoonsgegevens zijn geverificeerd

Verificatie persoonsgegevens

Je persoonsgegevens moeten geverifieerd worden voordat de RUG je kan inschrijven. De verificatie gebeurt in principe bij het aanmaken van een Studielink account.

Nederlands woonadres?

Heb je een Nederlands woonadres? Dan moet je een account aanmaken door in te loggen met je DigiD. Via DigiD worden je persoonsgegevens automatisch geverifieerd.

Geen DigiD?

Heb je geen DigiD en kun je deze ook niet aanvragen? Dan word je identiteit bij het aanmaken van een Studielink account op een andere manier geverifieerd. Je uploadt hiervoor een scan of foto van je identiteitsbewijs welke vervolgens wordt uitgelezen en gecontroleerd. Je hebt hiervoor een paspoort of Europees identiteitsbewijs nodig

Heb je al een Studielink-account?

Dan zijn je persoonsgegevens al geverifieerd bij het aanmaken van dit account.

4. Neem deel aan de matchingactiviteit

Matching voor meeste bacheloropleiding

Als je je voor het studiejaar 2023-2024 wilt aanmelden voor het eerste jaar van een opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 mei 2023 doen (Selectie en Plaatsing opleidingen uiterlijk 15 januari 2023). Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo’n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink.

Wil je meer en uitgebreidere informatie over de matching? Bekijk dan onze speciale matching pagina.

Ben je een internationale student? Matching information for international students.

5. Betaal het collegegeld op tijd

Betaal het collegegeld uiterlijk op 31 augustus

Vanaf juni kun je in Studielink aangeven hoe je het collegegeld wilt betalen. Vervolgens betaal je het collegegeld, lever je de BBC in of geef je een (digitale) machtiging af.

Te laat met betalen?

Dan wordt je niet ingeschreven.

Zwaarwegende persoonlijke omstandigheden

Heb je niet op tijd betaald wegens zwaarwegende persoonlijke omstandigheden? In sommige gevallen kun je met terugwerkende kracht worden ingeschreven. Dien via dit formulier een verzoek in. Kies bij onderwerp de optie 'registratie en betaling na 1 september'. Vergeet niet om bewijsstukken toe te voegen die je verzoek ondersteunen

Consequenties voor de periode dat je niet stond ingeschreven:
 • terugbetalen ten onrechte ontvangen studiefinanciering.
 • betalen van boete voor het onrechtmatig gebruik van je OV-studentenkaart.
 • gemaakte tentamens zijn ongeldig.

Praktische informatie

RUG-account

Iedereen die zich via Studielink voor een opleiding aan de RUG heeft aangemeld krijgt een RUG-account.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over je RUG-account naar de veelgestelde vragen over RUG-account.

RUGpas

Je krijgt eenmalig een RUGpas uitgereikt die je hele studieperiode geldig is. Schrijf je je uit? Dan kun je de RUGpas niet meer gebruiken.

Wanneer krijg ik de RUGpas?

De RUGpas ontvang je binnen 2 weken nadat je officieel staat ingeschreven en een pasfoto hebt geüpload.

Upload pasfoto voor nieuwe RUG studenten

Op de RUGpas komt een pasfoto, die je zelf moet uploaden via:

Waar ontvang ik de RUGpas?

 • Heb je een Nederlands adres? Dan wordt de RUGpas naar dit adres gestuurd.
 • Is er geen Nederlands adres bij ons bekend? Dan ontvang je een e-mail wanneer je de pas kunt ophalen bij Studenten Informatie & Administratie.

Meer informatie

Verklaring van inschrijving

De verklaring van inschrijving krijg je automatisch per e-mail binnen 2 werkdagen na inschrijving.

Ook kun je vanaf het moment dat je officieel staat ingeschreven een verklaring van inschrijving downloaden via:

* de app 'Statement of Enrollment and photo' onder UG tools op de studentenportal (inloggen met je S-nummer en wachtwoord).

Een verklaring van inschrijving gebruik je onder andere voor niet-universitaire instanties, zoals (ziektekosten) verzekering, pensioen- en wezenfonds, en vaar- en vervoersdiensten. Daarnaast kan een studentenvereniging je vragen om een verklaring van inschrijving.

Een verklaring van inschrijving met een officiële stempel van de universiteit wordt afgegeven door de Studenten Informatie & Administratie.

Wat moet ik doen als ik toch niet wil beginnen met mijn opleiding?

Voor start van opleiding

Je kunt je inschrijving tot de startdatum van je opleiding annuleren via Studielink. Je krijgt dan het betaalde collegegeld volledig terug.

Bijvoorbeeld:

 • Startdatum 1 september, dan annuleren tot en met 31 augustus.
 • Startdatum 1 februari, dan annuleren tot en met 31 januari.
Geef annulering door aan DUO

Geef de annulering van je inschrijving op tijd door aan DUO om financiële problemen te voorkomen.

Vragen?

Neem contact op met de Studenten Informatie & Administratie.

Na start van opleiding

Na start van opleiding kun je je inschrijving niet annuleren, maar je kunt je wel uitschrijven.

Meer informatie vind je op de pagina Uitschrijven.

Meer informatie

Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG

In de 'Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG' vind je de (wettelijke) bepalingen voor de inschrijving en het collegegeld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het reglement is gebaseerd op de 'Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' (WHW).

Vragen? Neem contact op met Studenten Informatie & Administratie

Neem voor meer informatie contact op met Studenten Informatie & Administratie.

Veelgestelde vragen inschrijven en collegegeld

Ga naar de pagina FAQ inschrijven en collegegeld voor een overzicht van de veelgestelde vragen over inschrijven en collegegeld.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:26 april 2023 17:08