Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsBachelorNederlandse BachelorAanmelding en inschrijving

Aanmelding en inschrijving

Je kunt alleen per 1 september inschrijven voor een bacheloropleiding. Hoe je je moet aanmelden en inschrijven staat beschreven in de inschrijfprocedure.

Wil je je inschrijven na 1 september?

Dan kan dit alleen met toestemming van het faculteitsbestuur. De mogelijkheden en voorwaarden zijn vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de betreffende faculteit.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding?

Dan wordt je niet automatisch toegelaten tot een bacheloropleiding.

Ga naar de Admissions Guide voor meer informatie over de aanmelding- en toelatingsprocedure.

Heb je niet de juiste voorlopleiding?

Dan kun je een toelatingsexamen doen (colloquium doctum). Je moet hiervoor wel 21 jaar of ouder zijn.

Wil je je niet inschrijven voor een volledige opleiding?

Dan kun je je inschrijven als bijvakstudent of cursist.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:11 maart 2019 11:02