Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

De Rijksuniversiteit Groningen kent sinds 2015 het RUG brede SKO-programma. Op voordracht van het faculteitsbestuur worden docenten met “vakoverstijgende” onderwijsverantwoordelijkheid voor innovatie en coördinatie uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Het SKO-programma kenmerkt zich door inhoudelijke bijeenkomsten over strategische onderwijsthema’s, het uitvoeren van een verbeterproject door de deelnemers en intervisie. Deelnemers aan het programma worden geïnspireerd om aan de slag te gaan met onderwijsinnovatie.

De Rijksuniversiteit Groningen hanteert vier kwaliteitseisen die een docent moet bezitten om de SKO te behalen:

1.       Onderwijsvisie ontwikkelen
2.       Onderwijs innoveren
3.       Toetsen, evalueren en kwaliteitszorg
4.       Onderwijscoördinatie en coaching

Uw bekwaamheden hierin worden getoetst aan de hand van een SKO dossier en een daarbij aansluitende eindpresentatie.

Het team docentprofessionalisering van ESI ondersteunt het SKO programma middels het organiseren van de inhoudelijke bijeenkomsten, ondersteuning bieden bij de verbeterprojecten van de deelnemers en bij de samenstelling van het SKO-dossier. Op gezette data vinden inhoudelijke bijeenkomsten plaats over strategische onderwijsthema’s die deelnemers geacht worden bij te wonen. Experts binnen en buiten de RUG leveren hieraan een bijdrage. Daarnaast spelen verbeterprojecten een centrale rol in het SKO programma. Iedere deelnemer voert een verbeterproject uit waarbij de directe werkomgeving en context wordt betrokken (leidinggevenden, collega’s, coaching). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Mulder.

Data Op voordracht.
Kosten Worden bij deelname in rekening gebracht bij het faculteitsbestuur.
Doelgroep Docenten met “vakoverstijgende” onderwijsverantwoordelijkheid voor innovatie en coördinatie. Om te kunnen deelnemen aan het SKO programma dient u binnen de context van de faculteit, het curriculum en het vakgebied bij te dragen aan beleid en te zorgen voor samenhang en afstemming in de uitvoering van onderwijs. U bent in het bezit van een BKO certificaat en bent gepromoveerd. Deelname vindt plaats op voordracht van het faculteitsbestuur.

Voorafgaand aan het SKO programma vindt altijd een intakegesprek plaats. Doel hiervan is het geven van een toelichting op het SKO programma, de ervaring en leervragen van de SKO kandidaat te bespreken en de wederzijdse verwachtingen af te stemmen.

Tijdsinvestering 90 uur (programma: 40 uur; intervisie: 15 uur; voorbereiding: 35 uur). Dit is exclusief de werktijd die aan het SKO project wordt besteed. Afhankelijk van de leervragen en behoeften van deelnemers is het mogelijk dat er ook nog een studiereis wordt georganiseerd.
Aantal deelnemers Maximaal 14 deelnemers
Certificaat Na een positieve evaluatie van uw SKO dossier en eindgesprek door de RUG brede BKO-SKO commissie behaalt u het SKO-certificaat.
Bijzonderheden Het SKO programma is geïnitieerd door de RUG Commissie Docentprofessionalisering.
Laatst gewijzigd:05 maart 2018 12:16
printOok beschikbaar in het: English