Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate AcademyAanbieders

Centrum voor Informatie Technologie

De computercursussen van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) zijn in de eerste plaats bedoeld voor studenten en medewerkers van de RUG, die cursussen tegen een speciaal laag tarief kunnen volgen. De tarieven zijn steeds bij de cursusbeschrijving vermeld.

Cursussen op maat en werkplekondersteuning

Naast het reguliere cursusaanbod verzorgt het CIT op aanvraag ook cursussen met een aangepaste vorm. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt de cursus samengesteld, toegesneden op de specifieke eisen van de doelgroep. Op verzoek kunnen deze cursussen eventueel ook buiten het CIT, in eigen cursusruimtes, plaatsvinden.
Maatwerk kan ook inhouden dat er individuele ondersteuning wordt geboden.

CIT Smitsborg
Laatst gewijzigd:22 november 2018 16:00
printView this page in: English