Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate Academy
Corporate Academy

Schrijfcoaching

voor moedertaalsprekers van het Nederlands
Schrijfcoaching

Heb je behoefte aan feedback op je eigen teksten, bijvoorbeeld omdat je regelmatig beleidsnota’s, rapportages, brieven of memo’s schrijft? Dan is een persoonlijk schrijfcoachingstraject interessant voor jou! Tijdens deze maatwerktraining van het Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen ligt de focus op jouw persoonlijke leerdoelen en werk je doelgericht aan jouw aandachtspunten.

Je volgt individueel of in kleine groepen een traject dat gericht is op het verbeteren van je schrijfvaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan een cursus Advies- en beleidsnota's schrijven of Klantgerichte brieven en e-mails schrijven. Ook is het mogelijk dat de trainer een traject ontwikkelt dat volledig op jouw leerdoelen is afgestemd. Je krijgt relevante schrijfopdrachten en feedback op je eigen teksten.

Wat leer je tijdens de cursus?

Je spreekt met ons voorafgaande aan de cursus af wat jouw leerdoelen zijn, denk bijvoorbeeld aan: 

  • Teksten goed structureren 
  • Toon afstemmen op de lezers en het doel van de tekst
  • Helder weergeven van complexe informatie

Voor wie is de cursus bedoeld? 

Deze cursus is zeer geschikt voor (beleids)adviseurs en beleidsmedewerkers. Iedereen die betrokken is bij beleidsprocessen is welkom om deel te nemen aan de cursus. 

Intakegesprek
Een maatwerktraining ontwikkelen we samen met jou in overleg. Tijdens een gratis en vrijblijvend intakegesprek brengen we je vraag zorgvuldig in kaart. Plan een gratis intakegesprek. 

Wat leer je tijdens de cursus?

Bij de cursus scherp je jouw schrijfvaardigheden aan. Je leert teksten goed te structureren en helder te formuleren, op een krachtige manier zonder ingewikkelde vaktaal. Daarnaast krijg je inzicht in hoe de verschillende fases van het beleidsproces van invloed zijn op de kwaliteit van jouw teksten. 

Wat kun je aan zelfstudie verwachten?

Er is geen zelfstudie vereist bij het volgen van deze cursus. Op verzoek kun je wel teksten aanleveren bij de docent voor feedback. 

Wat kun je na de cursus?

  • Teksten afstemmen op de doelgroep en opdrachtgever
  • Strategisch schrijven
  • Heldere zinnen formuleren
  • Structuur geven aan teksten

Lesmateriaal

Je hoeft geen lesmateriaal aan te schaffen voor deze cursus. Het lesmateriaal wordt tijdens de lessen uitgedeeld.


Laatst gewijzigd:30 april 2024 09:53