Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Academisch Leiderschap

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor Nederlandstalig en Engelstalig, wordt er besloten of er zowel Engels als Nederlands gegeven wordt, of alleen Engelstalig.

Inleiding

  • U wilt feedback op uw manier van leidinggeven.
  • U wilt andere stijlen uitproberen.
  • U wilt van gedachten wisselen over de toekomststrategie van uw groep.

Doel

Tijdens dit vierdaagse programma gaat het om een vaardigheidstraining in:

  • situationeel leidinggeven
  • stijlen van beïnvloeding
  • aansturen van veranderingen
  • persoonlijke effectiviteit

Het programma is naast kennisnemen van achtergronden van diverse stijlen van leidinggeven vooral bedoeld om te oefenen met dagelijkse praktijkvoorbeelden, die grotendeels worden ingebracht door uzelf. Het collegiale contact en de uitwisseling van ervaringen is dan ook een belangrijk nevendoel. Na het eerste blok wordt er gedurende een aantal maanden aan eigen vraagstukken gewerkt die tijdens het tweede blok onder de loep genomen zullen worden.

Doelgroep(en)

UHD’s en hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Competenties

Organisatiebewustzijn, visie ontwikkelen, sturen op resultaat, coachen, communiceren, delegeren.

Inhoud

Tijdens dit programma van tweemaal twee dagen brengt u uw persoonlijke stijl van leidinggeven in kaart en leert u deze zo doelgericht mogelijk toe te passen. Tegelijkertijd
maakt u kennis met andere stijlen die nodig kunnen zijn bij het aansturen van veranderingen.
Ook kijken we met behulp van een model naar sterke en zwakke kanten van de organisatie van uw onderzoeksgroep.
Naast kennisnemen is deze cursus vooral bedoeld om te oefenen in het leidinggeven met dagelijkse praktijkvoorbeelden die grotendeels door u en de andere deelnemers zelf worden ingebracht.
Het collegiale contact en de uitwisseling van ervaringen is dan ook een belangrijk nevendoel.
Na het eerste tweedaagse blok werkt u gedurende zes weken in de praktijk van alledag aan door u zelf bepaalde vraagstukken.
De ervaringen van u en de andere deelnemers worden tijdens het tweede blok onder de loep genomen.

Programma

Het exacte programma wordt per tweedaagse bekend gemaakt.

Docenten

Dhr. drs. Ben Verheijden, VerheijdenAdvies
Mw. drs. Dicky Tamminga, HR-Innovatie

Data

2018 - vier dagen
Blok 1: donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2018 van 9.00 tot 17.00 uur
Blok 2: donderdag 29 en vrijdag 30 november 2018 van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten

€ 1.200,-

Locatie

2018: Rietland, Oosterseweg 62, 9785 TB Zuidwolde

Maximaal aantal deelnemers

12

Inlichtingen

Mw. drs. Dicky Tamminga

Extra informatiebron

www.takacs-verheijden.nl
Aanmelden > Meld je hier aan
Laatst gewijzigd:02 juli 2018 10:48
printView this page in: English