Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân Studying at Campus Fryslân Professionals Leergang Digitaal Leiderschap

Microcredentials

Voor deze leergang is het mogelijk microcredentials te behalen. De RUG doet samen met 33 andere onderwijsinstellingen mee aan de landelijke pilot microcredentials.

Microcredentials zijn digitale certificaten waarmee professionals kunnen aantonen welke kennis en vaardigheden zij hebben opgedaan na het afronden van een onderwijseenheid, kleiner dan een volledige opleiding. De leergang Digitaal Leiderschap sluit aan bij deze nieuwe manier van leren heeft een omvang van drie studiepunten.

Badge Digitaal Leiderschap

Deze leergang wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân. RUG/Campus Fryslân neemt deel aan de landelijke pilot microcredentials en na het succesvol afronden van deze leergang ontvang je een erkend certificaat.

Laatst gewijzigd:02 april 2024 14:40