Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân Studying at Campus Fryslân Professionals Leergang Digitaal Leiderschap

Docenten

De leergang Digitaal Leiderschap wordt gegeven door diverse docenten en sprekers. Experts van relevante organisaties delen hun casuistiek en best practices. Docenten delen de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van Digitaal Leiderschap en de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk.

Deze leergang is ontwikkeld door prof. dr. Anne Beaulieu.

Prof. dr. Anne Beaulieu
Prof. dr. Anne Beaulieu

Ook de volgende experts leveren een bijdrage:

  • Sandra Bartram, MKB

  • Malcolm Campbell-Verduyn, RUG

  • Deike Schulz, NHL Stenden

  • Lucas Wolf, RUG

  • Leon Schure, ter RUG

  • Joëlle Swart, RUG

  • Floris Goes- Smit, Data Scientist

  • Madelon Oostrom, Hanze

  • Geesje Duursma, Ondernemer

  • Robert Prey, RUG

Laatst gewijzigd:18 juni 2024 14:35