Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân Studying at Campus Fryslân Professionals Leergang Digitaal Leiderschap

Waarom Digitaal Leiderschap?

Door onder andere corona is de transformatie van leiderschap in een traditionele wereld versneld naar leiderschap in een wereld met een sterke digitale component. Dit voegt een nieuwe dimensie toe aan leiderschap, want digitalisering raakt de organisatiestrategie, de wijze waarop deze wordt uitgevoerd en hoe interne en externe partijen optimaal met elkaar samenwerken.

Gebleken is dat organisaties vaak heel afhankelijk van platforms of van data- en digitale dienstverleners zijn. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden binnen MKB, non-profit organisaties en overheid, van het herkennen en benutten van kansen tot het inschatten van risico’s en gevaren en het op adequate wijze anticiperen op ontwikkelingen. Digitalisering is een essentieel onderdeel gebleken voor de wendbaarheid van organisaties. Tijdens de leergang Digitaal Leiderschap leer je vanuit een leiderschapsperspectief kijken naar technologische mogelijkheden en de impact daarvan. 

Laatst gewijzigd:18 juni 2024 14:33