Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Management & Economie in Zorg en Welzijn

Blog: Voorbereid op de uitdagingen van de toekomst

Martin Hemmen
Oud-deelnemer Martin Hemmen

Ondanks dat de Nederlandse gezondheidszorg tot de beste van de wereld behoort staan we voor grote uitdagingen. Hoe organiseren we de shift naar preventie? Hoe houden we de zorg betaalbaar? Hoe geven we de burgers, cliënten of patiënten op een verantwoorde manier meer regie over hun eigen gezondheid? Maar ook; hoe kunt u als professional met deze veranderingen en innovaties omgaan in uw organisatie? In oktober start weer een nieuwe editie van het 7-daagse programma Management & Economie in Zorg en Welzijn. Een programma speciaal ontwikkeld voor managers, leidinggevenden en professionals in de zorg- en welzijnssector.

In korte tijd spijkeren vooraanstaande experts van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde en het UMCG uw kennis bij over actuele en herkenbare economische en bedrijfskundige inzichten uit de zorg en welzijn. U leert bovendien de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden direct toepassen in uw eigen werkomgeving. Eén van deze experts is Jochen Mierau, Scientific Director van de Aletta Jacobs School of Public Health. Volgens Mierau biedt het programma de deelnemers een stevige inkijk in de economische en bedrijfskundige aspecten van het gezondheidslandschap. Mierau: “Na de leergang zijn de deelnemers toegerust op de uitdagingen die voor ons liggen bij het waarborgen van een duurzaam en betaalbaar gezondheidslandschap in Noord-Nederland en daar buiten.”

Het zorgveld vanuit diverse invalshoeken
Martin Hemmen, manager Control bij het grootste topklinische ziekenhuis van Nederland, Isala, was een van de deelnemers van de laatste editie. In zijn functie is Hemmen o.a. regievoerder op de planning en controlcyclus, zoals het jaarplan- en begrotingsproces en de oplevering van maandelijkse sturingsinformatie. Daarnaast is hij adviseur van de Raad van Bestuur en het senior management voor vraagstukken die betrekking hebben op de complexe bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Hemmen deed mee aan het programma voor de brede blik op het zorgveld, om zo zijn ambitie goed invulling te kunnen geven: “Deze blik is waarschijnlijk sterk gekleurd door de primaire taak die ik heb binnen de organisatie (financieel gedreven). Deze opleiding helpt mij om vanuit diverse invalshoeken het zorgveld te bekijken en te bediscussiëren. Ook de samenwerking met andere deelnemers vanuit andere organisaties helpt mij mijn eigen beelden te actualiseren of te upgraden.”

De kracht van het programma
Één van de onderwerpen die Hemmen het meest is bijgebleven is clinical governance: “Het is een onderwerp waar ik in de dagelijkste praktijk niet direct mee te maken heb, maar waar ik echter wel de effecten/consequenties van mee krijg. Ook de docent, prof. Dr. Erik Heineman, heeft mij van de eerste tot de laatste minuut weten te boeien. Daarnaast was de module patiëntenlogistiek interessant. Dit onderwerp raakt mijn vakgebied in sterke mate en hier heb ik direct kennis weten toe te passen in de praktijk. Overigens is de kracht van de leergang voor mij de interactie met de collega-deelnemers geweest. Van de eerste tot aan de laatste module hebben wij een fijne, constructieve samenwerking met elkaar gehad.”

Toegevoegde waarde
“Een ziekenhuis heeft tot doel het leveren van toegevoegde waarde aan de patiënten, patiëntwaarde leveren dus. De leergang heeft mij geholpen om dit inhoudelijk weer een stukje beter te duiden. Ik kan de leergang eenieder aanbevelen. De docenten hebben allen een grote theoretische (en veelal ook praktische) bagage en zijn goed in staat de modules inhoudelijk en qua interactie interessant te houden.”

Laatst gewijzigd:26 september 2023 12:22