Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten

Programma

De opleiding duurt zes dagen, waarbij dag 1 en 2 en dag 5 en 6 aansluitend op elkaar gepland zijn, met een avondprogramma en buffet op dag 1 en 5.

Programmadatums 2022:

  • Donderdag 3 en vrijdag 4 februari
  • Vrijdag 18 februari
  • Vrijdag 18 maart
  • Donderdag 7 en vrijdag 8 april


Locatie en opzet

Elke cursusdag (of dagdeel) bestaat uit een combinatie van kennisoverdracht door academisch experts, aangevuld met cases van medisch specialisten. Het programma wordt gehouden op Landgoed De Havixhorst (De Schiphorst).

De opzet van het programma is interactief: gevoed door de laatste wetenschappelijke inzichten deelt u eigen ervaringen met de andere deelnemers en leert u van elkaar.

Thema’s en opbouw van het programma

De opleiding draait om drie centrale thema’s:

  1. Hoe positioneer je je binnen het systeem van goede zorg;
  2. Hoe geef je leiding aan efficiënte en effectieve zorg;
  3. Hoe realiseer je ‘geneesplezier’*

    *Het creëren en onderhouden van een goede sfeer en open cultuur waarin dokters met plezier werken en goede patiëntenzorg leveren … Geneesplezier is een kwaliteitsparameter voor goede geneeskunde en geneeskunst nu en in 2025, aldus Huib Cense in De Medische Specialist.

De focus verloopt van macroniveau naar microniveau: we starten met de impact van ontwikkelingen in het zorglandschap op de plaats van medisch specialisten binnen zorgorganisaties, vervolgen met de vraag hoe u binnen zorgorganisaties efficiënt en effectief zorg kunt organiseren en ronden af door te onderzoeken hoe processen op individueel en teamniveau zo goed mogelijk kunnen verlopen. Daarbij werken we met casuïstiek vanuit uw eigen werk, zodat de toepasbaarheid van de academische kennis op uw praktijk direct duidelijk is. Dit draagt bovendien bij aan uw ontwikkeling van een concrete visie en strategie voor uw eigen groep en medewerkers in de loop van deze opleiding.

Na afronding beschikt u over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van organisatie, leidinggeven en geneesplezier en over de kennis om deze inzichten naar uw eigen praktijk te vertalen.

Voor het volledige programma, download de brochure!


Laatst gewijzigd:18 oktober 2021 11:16