Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten

Programma

Planning en studiebelasting


De opleiding duurt zes dagen, waarbij dag 1 en 2 en dag 5 en 6 aansluitend op elkaar gepland zijn, met een avondprogramma en diner op dag 1 en 5 (er is overnachtingsmogelijkheid op de opleidingslocatie).

Buiten de cursusdagen is de tijdbesteding aan voorbereiding minimaal, u gaat vooral op locatie aan de slag.

Opleidingsdatums 2025:
informatie volgt

Opleidingsdatums 2024:
donderdag 7 en vrijdag 8 maart
vrijdag 22 maart
vrijdag 19 april
donderdag 16 en vrijdag 17 mei

Locatie en opzet

Elke cursusdag (of dagdeel) bestaat uit een combinatie van kennisoverdracht door academisch experts, aangevuld met cases van medisch specialisten. Het programma wordt gehouden op Landgoed De Havixhorst (De Schiphorst).

De opzet van het programma is interactief: gevoed door de laatste wetenschappelijke inzichten deelt u eigen ervaringen met de andere deelnemers en leert u van elkaar.

Thema’s en opbouw van het programma

De opleiding kent drie centrale thema’s, de drie pijlers waar het om draait in het managen van zorg:

  1. Hoe positioneer je je binnen het systeem van goede zorg;
  2. Hoe geef je leiding aan efficiënte en effectieve zorg;
  3. Hoe realiseer je ‘geneesplezier’*

    *Het creëren en onderhouden van een goede sfeer en open cultuur waarin dokters met plezier werken en goede patiëntenzorg leveren … Geneesplezier is een kwaliteitsparameter voor goede geneeskunde en geneeskunst nu en in 2025, aldus Huib Cense in De Medische Specialist.

Hoe positioneer je je binnen het systeem van goede zorg
Begrip van de omgeving waarin u functioneert als arts is cruciaal om te kunnen meedenken met beslissingen. En daarbij gaat het niet alleen om het eigen ziekenhuis, maar ook het grotere zorgsysteem waar het deel van uit maakt. Wat zijn de belangen, wie zijn betrokken partijen en hoe zijn die georganiseerd?

Hoe geef je leiding aan efficiënte en effectieve zorgteams
Als leidinggevende in deze dynamische omgeving zijn nieuwe inzichten voor omgaan met, en leiding geven aan verandering zeer waardevol. Niet alleen organisatorische veranderingen maar ook ontwikkelingen in het medisch domein, denk aan de opkomst van e-health of waardegedreven zorg.

Hoe realiseer je ‘geneesplezier’
In management en bestuur is begrip van wat artsen drijft cruciaal: de roeping en zingeving (calling) enerzijds en de verbondenheid met collega’s (comradeship) anderzijds. Hoe zet u dit op de agenda naast de ‘hardere’ bespreekpunten en hoe kunt u hiermee aan de slag gaan.

Opbouw

De focus verloopt van macroniveau naar microniveau: we starten met de impact van ontwikkelingen in het zorglandschap op de plaats van medisch specialisten binnen zorgorganisaties, vervolgen met de vraag hoe u binnen zorgorganisaties efficiënt en effectief zorg kunt organiseren en ronden af door te onderzoeken hoe processen op individueel en teamniveau zo goed mogelijk kunnen verlopen. Daarbij werken we met casuïstiek, zodat de toepasbaarheid van de academische kennis op uw praktijk direct duidelijk is. Dit draagt bovendien bij aan uw ontwikkeling van een concrete visie en strategie voor uw eigen groep en medewerkers in de loop van deze opleiding.

Na afronding beschikt u over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van organisatie, leidinggeven en geneesplezier en over de kennis om deze inzichten naar uw eigen praktijk te vertalen. U verstevigt uw positie om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor het bestuur in uw eigen ziekenhuis en u kunt meer invloed uitoefenen.

Voor het volledige programma, download de brochure!


Laatst gewijzigd:06 maart 2024 18:05