Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive Master of Accountancy

Academische kwaliteit

Als Executive Master van UGBS staan wij garant voor wetenschappelijke kwaliteit. Het is onze missie om u te ondersteunen in uw verdere professionele ontwikkeling als registeraccountant. Zowel uw persoonlijke groei als het succes van uw organisatie zijn hierbij van groot belang.


Uniek korte studieroute
meeting_studenten

De opleiding is zó opgebouwd dat geen enkele deelnemer er langer over doet dan nodig is. Dat geldt uiteraard ook voor studenten die hun MSc graad elders gehaald hebben. Afhankelijk van het gevolgde programma kun je bepaalde vrijstellingen krijgen. Het kan ook betekenen dat je aanvullende kennis moet opdoen.

Het accountantsberoep is meer dan ooit in beweging. Van de accountant wordt veel verwacht en het aantal vraagstukken waar de accountant mee wordt geconfronteerd, neemt toe. Dat betekent dat met een zekere regelmaat wordt gekeken naar het in de theoretische opleiding te realiseren kennisniveau. Daarbij wordt gezocht naar de juiste verbreding en verdieping. Deze veranderingen kunnen er ook voor zorgen, dat op enig moment moet worden besloten dat de opleidingsduur moet worden verlengd.

Laatst gewijzigd:28 februari 2020 11:07