Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive Master of Accountancy

Ervaringen Executive Master of Accountancy

“Out of the box-denken in een financiële context”
sharief

‘Een goede accountant creëert meerwaarde door professioneel kritisch te kijken, out of the box te denken en met een onderzoekende instelling te werk te gaan. Door de sterke koppeling tussen wetenschappelijke literatuur en praktijkkennis reikt de EMA hier bruikbare handvatten voor aan. Omdat docenten veelal bij de Big Four werken, nemen zij geregeld representatieve voorbeelden mee naar de colleges; zó brengen zij de theorie op een praktische manier over aan studenten. Naast literatuur over accountancyvraagstukken, krijg je ook verbredende colleges in bijvoorbeeld het gedrag van mensen. Dit maakt je tot een strategisch slimme gesprekspartner, die recht op zijn doel weet af te gaan.’

Sharief Mohamed
Alumnus EMA


“Student maar dan anders”
Maxime

‘Wat deze opleiding voor mij zo leuk maakte, is de balans tussen werken en studeren. Deze combinatie kan pittig zijn, maar gelukkig werk je naar een concreet doel toe, namelijk de titel registeraccountant (RA). Omdat ik elke vrijdag nog “student” was, voelde de overstap naar het werkende leven niet zo groot. Bovendien heb je tijdens de studie wekelijks de kans om werkervaringen uit te wisselen met medestudenten.

Het is leerzaam dat tijdens de lessen representatieve praktijkcasussen worden behandeld en dat er ruimte is om een eigen casus in te brengen. Grappig is trouwens dat het zomaar kan zijn dat de docent van wie je college krijgt, ook een collega van je is. Zo zie je maar hoe dicht werk en studie bij elkaar liggen in deze opleiding!’

Maxime Appeldoorn
Alumna EMA

Laatst gewijzigd:23 november 2023 13:09