Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive Master of Accountancy

Inschrijving, toelating en kosten

people
Aanmelding en inschrijving

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met de coördinator of de directeur van de opleiding. In dit gesprek verkennen we, samen met u, hoe deze opleiding aan uw professionele ontwikkeling kan bijdragen. Daarbij bespreken we ook de aanmeldings- en toelatingsprocedure.

Mail ons gerust voor een afspraak: acc.feb@rug.nl

Toelating

Of u wordt toegelaten tot de EMA-opleiding van de RUG is afhankelijk van uw gekozen universitaire curriculum of gevolgde vooropleiding. Wanneer u het BDK profiel A&C van de RUG, gevolgd door de Master A&C variant Accountancy, heeft afgerond kunt u direct worden toegelaten tot onze EMA-opleiding. Mocht u een andere opleiding hebben gevolgd, dan dient op basis van uw vooropleiding vastgesteld te worden of u direct toelaatbaar bent.

Wilt u weten of u toelaatbaar bent tot de EMA? Neem dan contact op met onderwijscoördinator Ingrid Luttmer: i.m.luttmer-noest@rug.nl.

Kosten

Het collegegeld van de Executive Master of Accountancy wordt jaarlijks voorafgaand aan het studiejaar (september t/m augustus) vastgesteld, ongeacht het aantal te volgen vakken en af te leggen tentamens. Voor de kosten van buitenreguliere tentamens (binnen hetzelfde collegejaar) wordt verwezen naar de tarieven voor losse EMA-tentamens. Genoemde tarieven zijn exclusief de kosten van aan te schaffen literatuur.

Restitutie van een gedeelte van het collegegeld vindt uitsluitend plaats in het geval een student na een voorlopige toelating in september niet definitief ingeschreven kan worden voor de Executive Master of Accountancy. Overige restituties vinden niet plaats.

Voor de actuele bedragen van collegegeld en losse tentamens kunt u contact opnemen met ema.feb rug.nl.


Hoe financier ik mijn opleiding?

Bekijk de verschillende opties.

Laatst gewijzigd:23 november 2023 13:01