Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Jaarverslagen en beheerde fondsen Beheerde fondsen

Boerma-Kooy Fonds

Het Boerma-Kooy Fonds is onderdeel van Stichting Groninger Universiteitsfonds. Studenten, ingeschreven aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) die afstammelingen zijn van :

1. Dr. Herman Rudolf Boerma, overleden te Bedum in 1881 en diens echtgenote mevrouw Lutgerdina Schleursholts, overleden te Groningen in 1913.

2. Dr. Klaas Kooy, overleden te Groningen in 1933 en diens beide echtgenoten mevrouw Jansje Engelbertha Kappers, overleden te Groningen in 1884 en mevrouw Johanne Antoinetta Elisabeth Hesse, overleden te Groningen in 1915.

kunnen een beroep doen op dit fonds voor financiële steun tijdens hun studie, bestaande uit het verschuldigde collegegeld voor het betreffende studiejaar en een jaarlijkse toelage van €3500. Deze steun kan verkregen worden gedurende de studietijd, zoals die ook wettelijk geldt voor de studiefinanciering van de betreffende studie plus één jaar. Het Groninger Universiteitsfonds houdt de voortgang van de studie bij.

Ook promovendi (PhD studenten) die afstammen van bovengenoemde personen kunnen een beroep doen op dit fonds, gedurende de tijd dat ze als PhD student aan de RuG verbonden zijn. De hoogte van die bijdrage wordt bepaald door het bestuur van het Groninger Universiteitsfonds.

Aanvragen voor de financiële ondersteuning moeten voor 1 oktober van het betreffende studiejaar worden ingediend bij het Groninger Universiteitsfonds (guf rug.nl). Een bewijs van inschrijving en een bewijs van afstamming van bovengenoemde personen dient daarbij te worden overlegd.

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:03