Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGDoneren

ANBI / fiscale voordelen

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) en de onder het Ubbo Emmius Fonds vallende Fondsen op Naam, zoals het Eric Bleumink Fonds zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen gelden.

Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het Ubbo Emmius Fonds, zoals ook wettelijk is voorgeschreven.

Stichting Ubbo Emmius Fonds
RSIN / fiscaal nummer 816046591
Contactgegevens

Bezoekadres:
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen

Postadres:
Rijksuniversiteit Groningen
Ubbo Emmius Fonds
Postbus 72
9700 AB Groningen

Contact:
(+31) 050 363 7595
uef@rug.nl
www.rug.nl/uef

IBAN account: NL 37 TRIO 0784906009
BIC: TRIONL2U

Bestuur Algemeen en Dagelijks Bestuur Ubbo Emmius Fonds
Beleidsplan Lees hier het Plan van aanpak 2016-2019 van het Ubbo Emmius Fonds
Statuten Lees hier de Statuten van het Ubbo Emmius Fonds
Beloningsbeleid Het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds is onbezoldigd. Bestuursleden krijgen geen bestuursvergoedingen.
Doelstelling De Stichting Ubbo Emmius Fonds stelt zich ten doel: de bevordering van het onderwijs en het onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorts van al datgene dat daarmee in de ruimste zin verband houdt.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Kijk hier voor Ubbo Emmius Fonds 2016 in vogelvlucht

Kijk hier voor eerdere verslagen van het Ubbo Emmius Fonds

Financiële verantwoording

Kijk hier voor het financieel jaarverslag 2017 van het Ubbo Emmius Fonds

Kijk hier voor het financieel jaarverslag 2016 van het Ubbo Emmius Fonds

Kijk hier voor het financieel jaarverslag 2015 van het Ubbo Emmius Fonds

Kijk hier voor het financieel jaarverslag 2014 van het Ubbo Emmius Fonds

Kijk hier voor het financieel jaarverslag 2013 van het Ubbo Emmius Fonds

Kijk hier voor het financieel jaarverslag 2012 van het Ubbo Emmius Fonds

Laatst gewijzigd:31 mei 2018 11:26