Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniBlijf actiefAlumni Abroad

'Waarmee kunnen we de Dode Zeerollen vergelijken?'

Wanneer:vr 02-02-2018 15:30 - 18:15
Waar:Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen
prof. dr. George J. Brooke
prof. dr. George J. Brooke

Op vrijdag 2 februari 2018 houdt prof. dr. George J. Brooke zijn inaugurele rede als derde Dirk Smilde Fellow aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Professor Brooke zal voor vier maanden aan het Qumran Instituut van de faculteit verbonden zijn.

Dode Zeerollen

George J. Brooke is Rylands Professor of Biblical Criticism and Exegesis Emeritus aan de Universiteit van Manchester, waar hij van 1984 tot 2016 Biblical Studies and Early Judaism doceerde. Hij behaalde in 1978 zijn Ph.D. aan de Claremont Graduate School, Californië, onder leiding van William H. Brownlee, een van de eerste wetenschappers die de Dode Zeerollen in handen kregen toen deze werden overgebracht naar de American School for Oriental Research in Jeruzalem. Professor Brooke zal zijn functie als Dirk Smilde Professorial Research Fellow officieel aanvaarden middels zijn inaugurele lezing, getiteld ”A Summer's Day? With What Shall We Compare the Dead Sea Scrolls?”

A Summer's Day

In de lezing stelt hij de volgende vraag over de Dode Zeerollen: waarmee kunnen we ze vergelijken? Door de jaren heen zijn er vele vergelijkingen de revue gepasseerd: soms met teksten uit het tweede millennium v.Chr., soms met geschriften uit de middeleeuwen en met alles ertussenin. Ook zijn er vergelijkingen gemaakt met teksten uit Babylon tot Italië en uit Klein-Azië tot Egypte. De titel van de lezing verwijst naar sonnet 18 van William Shakespeare, dat over een vergelijking gaat: Shall I compare thee to a summer's day? / Thou art more lovely and more temperate / … Professor Brooke zal hierop aan het begin van zijn lezing uitgebreid ingaan.

Vergelijkingen

Hoe moeten vergelijkingen van de Dode Zeerollen gecontroleerd worden? Wat maakt een vergelijking geschikt? Met acht voorbeelden van de Bijbel tot de Koperen Rol van Qumran, van Bibliotheken tot Genootschappen, zal professor Brooke in zijn rede zijn licht laten schijnen op de Dode Zeerollen en pogen deze te situeren in een breder comparatief referentiekader. Zo zal Brooke bijvoorbeeld ingaan op de vraag of de gemeenschap die in de twee eeuwen voor de verwoesting van de tempel in 70 n.Chr. in Qumran, aan de noordwestkust van de Dode Zee, leefde (of de grotere gemeenschap waartoe zij behoorden, waarvan meestal aangenomen wordt dat dit de Essenen waren) vergeleken kan worden met klassieke genootschappen.

Vooraanstaand wetenschapper Dode Zeerollen

Prof. dr. Mladen Popović, decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, is verheugd over de benoeming van prof. dr. Brooke: “George Brooke is een van de voornaamste wetenschappers als het gaat om Dode Zeerollen studies en we zijn erg gelukkig om hem als Dirk Smilde Professorial Research Fellow 2018 te hebben,” zegt hij. “George heeft een geweldig oog voor detail en nuance, hij kan inzoomen maar heeft ook een breed overzicht van het veld en buiten het veld, niet alleen wat betreft de antieke context, maar ook als het gaat om latere tradities en bredere culturele contexten. Hij is een fantastische leraar en zijn verblijf in Groningen geeft onze studenten de mogelijkheid om direct te kunnen leren van een van de meest vooraanstaand wetenschappers op het gebied van Bijbelse teksten en de Dode Zeerollen.”

Zes lezingen

Aanvullend op de gebruikelijke Dirk Smilde Research Seminar sessies zal professor Brooke, zijn inaugurele rede meegeteld, zes lezingen verzorgen. Deze zullen gepubliceerd worden als de eerste Dirk Smilde Lezingen. In deze lezingen gaat hij in op comparatieve studies met betrekking tot de Dode Zeerollen. De lezingenserie zal beginnen met zijn oratie op vrijdag 2 februari. Daarna volgen nog vijf lezingen tussen februari en 31 mei 2018, die de methodologieën van vergelijkende studies zullen behandelen, en vooral hoe die toegepast kunnen worden op de Dode Zeerollen.

Inaugurele rede

Op 2 februari zal Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de RUG, de Dirk Smilde Fellowship 2018 uitreiken. Hierna zal professor Brooke zijn inaugurele rede houden. De ceremonie vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk in Groningen. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, vul dan het onderstaande registratieformulier in.

Aanmelden door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier

printView this page in: English