Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Nieuws

Nieuws alumni

Represent the alumni community in Southern Africa
Gepubliceerd op:28 mei 2021

Would you like to stay connected with fellow alumni in your city or region?

1 op de 10 kamerleden studeerde in Groningen
Gepubliceerd op:08 april 2021

De Rijksuniversiteit Groningen is goed vertegenwoordigd in de nieuwe Tweede Kamer. Maar liefst 10% van de leden is alumnus van onze universiteit.

Ubbo Emmius Fonds krijgt CBF-keurmerk
Gepubliceerd op:05 maart 2021

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) van de RUG heeft een Erkening gekregen van het CBF. Het UEF is daarmee het tweede universiteitsfonds in Nederland dat voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van de Toezichthouder Goede Doelen.

Ubbo Emmius Fonds van de RUG ontvangt grote donatie van alumnus
Gepubliceerd op:14 december 2020

Een oud-student heeft aan zijn alma mater Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een groot bedrag geschonken. Eind oktober is als onderdeel van deze schenking aan het Ubbo Emmius Fonds een bedrag uitgekeerd van 35 miljoen euro. De verwachting is dat in de nabije toekomst nog meer gelden worden ontvangen. Het is momenteel nog niet bekend wat de uiteindelijke omvang van de schenking zal zijn, aangezien dit afhankelijk is van het rendement van het vermogen waaruit de schenking is gedaan. De donateur heeft gevraagd anoniem te blijven; de RUG en het Ubbo Emmius Fonds respecteren die wens.

Nieuw bestuur Ubbo Emmius Fonds
Gepubliceerd op:16 oktober 2020

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) van de Rijksuniversiteit Groningen zoekt steun voor bijzondere onderzoeks- en onderwijsprojecten. Het bestuur van het fonds bestaat uit oud-studenten en anderen die onze universiteit een warm hart toedragen. Per 15 oktober 2020 is de bestuursstructuur veranderd en heeft het UEF een nieuw bestuur.

Alumna Annemarie Raas van de Faculteit der Letteren ontvangt Finse staatsprijs voor buitenlandse vertalers
Gepubliceerd op:15 oktober 2020

Alumna Annemarie Raas van de Faculteit der Letteren ontvangt Finse staatsprijs voor buitenlandse vertalers

Sander de Hosson Alumnus van het Jaar 2019
Gepubliceerd op:01 juli 2020

Longarts Sander de Hosson is door de Rijksuniversiteit Groningen verkozen tot Alumnus van het Jaar 2019. Hij ontvangt de prijs voor de indringende wijze waarop hij aandacht vraagt voor de emotionele kant van de palliatieve zorg en voor het onder medisch personeel bespreekbaar maken van de dood, te beginnen tijdens hun opleiding.

Gratamaprijs 2020 voor Ymkje Anna de Vries
Gepubliceerd op:01 juli 2020

De Gratama Wetenschapsprijs 2020 is toegekend aan dr. Ymkje Anna de Vries, verbonden aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG. Zij is opgeleid in de neuro-, klinische en psychosociale wetenschappen, aan drie Groningse faculteiten en aan de University of California. Voor haar onderzoek hanteert ze een vernieuwende benadering, waarin farmacologische bevindingen worden gekoppeld aan adolescentengedrag. Zij houdt zich bezig met depressies bij jongeren, en in het bijzonder met de effectiviteit van het toedienen van antidepressiva en de gevolgen daarvan.

Wierenga-Rengerink dissertatieprijs 2019 voor Arpi Karapetian
Gepubliceerd op:01 juli 2020

De Wierenga-Rengerink prijs voor de promovendus met de beste dissertatie in het jaar 2019 is toegekend aan mr. dr. Arpi Karapetian. Haar 502 pagina’s tellende proefschrift is getiteld Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen. Tijdens de zomerceremonie ontvangt Karapetian een prijs van €7.500 voor haar verdere academische ontwikkeling. Het bedrag is beschikbaar gesteld door RUG-alumni via het Ubbo Emmiusfonds (UEF).

Zomerceremonie 3 juli 2020
Gepubliceerd op:30 juni 2020

Programma Zomerceremonie Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Christiaan Triebert wint Pulitzerprijs 2020
Gepubliceerd op:06 mei 2020

Christiaan Triebert, Alumnus van het Jaar 2018, heeft samen met zijn collega's van het Visual Investigating team van de New York Times een Pulitzerprijs  gewonnen voor internationale verslaggeving. De prestigieuze persprijs werd toegekend voor hun onderzoek naar de 'schaduwoorlog' die Rusland voert in Afrika en het Midden-Oosten. Op 14 mei geeft Triebert een webinar voor alumni van de RUG.

Actie 'Crowdfunding tegen Corona' van start
Gepubliceerd op:01 mei 2020

Het coronavirus COVID-19 is nieuw en er is nog te weinig over bekend. Kennisinstellingen in Noord-Nederland willen meer doen om COVID-19 onder controle te krijgen en ervoor zorgen dat virussen nu en in de toekomst minder impact hebben op ons leven. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het UMCG, de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH), Lifelines en de NDC mediagroep roepen daarbij de hulp in van heel Nederland. Speciaal voor haar fondsenwerving heeft de RUG het Ubbo Emmius Fonds opgericht, genoemd naar de eerste rector magnificus van de universiteit. Dit fonds is initiatiefnemer van de actie ‘Crowdfunding tegen Corona’.

Online CareerCafé: ‘ Great event, congrats. Let's organize more!’
Gepubliceerd op:21 april 2020

Hoe organiseer je een CareerCafé met 38 sessies waaraan 19 alumni en meer dan 50 RUG studenten deelnemen tijdens COVID-19?

Roelof Joosten, voorzitter Dagelijks Bestuur Ubbo Emmius Fonds, overleden
Gepubliceerd op:06 maart 2020

Wij zijn geschokt door het plotselinge overlijden van Roelof Joosten. Roelof heeft op diverse manieren een grote bijdrage geleverd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mede als bestuurslid en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groningen University Foundation. Voor zijn jarenlange toewijding en betrokkenheid zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de familie.

iGEM 2019: team RUG wint gouden medaille
Gepubliceerd op:06 november 2019

Het winnen van een gouden medaille betekent dat het team uitzonderlijk heeft gepresteerd met hun project.

Prinses Christina overleden
Gepubliceerd op:16 augustus 2019

Alumna Prinses Christina overleden

Oproep: deel je verhalen en beeldmateriaal over 50 jaar Selwerd
Gepubliceerd op:09 juli 2019

Oproep: deel je verhalen en beeldmateriaal over 50 jaar Selwerd

RUG eert talentvolle studenten en onderzoekers tijdens zomerceremonie
Gepubliceerd op:05 juli 2019

Ieder jaar worden talentvolle studenten en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in het zonnetje gezet bij de officiële afsluiting van het academisch jaar. Tijdens de zomerceremonie op vrijdagmiddag 5 juli 2019 werden de winnaars van de GUF-100 prijzen en de Wierenga-Rengerink dissertatieprijs bekend gemaakt. Daarnaast zijn de internationale alumni ambassadeurs voor het komende jaar benoemd.

Start Eindejaarscampagne Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:23 november 2018

December campagne voor het Eric Bleumink Fonds (EBF) middels een belactie, acceptgiro in de Broerstraat 5, kerstpaketten actie en crowdfunding.

Wierenga-Rengerink dissertatieprijs voor Alain Dekker
Gepubliceerd op:06 juli 2018

De Wierenga-Rengerinkprijs voor de RUG-promovendus met de beste dissertatie in 2017, is toegekend aan dr. Alain Dekker voor zijn proefschrift ‘Down & Alzheimer: Behavioural biomarkers of a forced marriage’.

Rechtenstudente Mareike Hoffmann wint GUF-100 prijs
Gepubliceerd op:06 juli 2018

Een jury bestaande uit het GUF-bestuur en het student-lid van het presidium heeft de winnaars van de GUF-100 prijzen bekendgemaakt. De winnaar van de Faculteit Rechtsgeleerdheid is Mareike Hoffmann.

Nieuwe cursusronde Talencentrum: zomer 2018
Gepubliceerd op:25 mei 2018

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een nieuwe cursusperiode aan in de zomer van 2018: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Duits en Spaans. De online inschrijving is geopend! www.rug.nl/talencentrum

Belcampagne Junior Scientific Masterclass van start
Gepubliceerd op:09 april 2018

De studenten van de alumnidesk van de Rijksuniversiteit Groningen bellen met oud-studenten over de Junior Scientific Masterclass.

'Waarmee kunnen we de Dode Zeerollen vergelijken?'
Gepubliceerd op:19 januari 2018

Inaugurale rede door nieuwe Dirk Smilde Fellow George Brooke

December campagne Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:16 januari 2018

De maand december stond bij het Ubbo Emmius Fonds in het teken van het Eric Bleumink Fonds (EBF). In de december editie van het alumnimagazine Broerstraat 5 is een acceptgiro ingesloten waarmee het EBF gesteund kon worden. Via deze weg is er momenteel al meer dan € 27.000,- gedoneerd. Via crowdfunding en door middel van de belcampagne naar de oud-studenten van de universiteit is er ruim € 22.000,- opgehaald. Daarnaast kunnen de medewerkers van de RUG en het UMCG het EBF steunen door hun kerstpakket te schenken. Het is momenteel nog niet bekend hoeveel geld hiermee is opgehaald. Tot slot, er zijn 578 donateurs die het EBF structureel steunen met een doorlopende machtiging.

Het EBF is het oudste Fonds op Naam van het Ubbo Emmius Fonds. Al zeventien jaar worden er fondsen geworven voor EBF beurzen. Met succes: sinds de start in 2000 hebben vijfenzestig jonge, ambitieuze en zeer begaafde studenten uit de allerarmste landen een EBF Talent Grant ontvangen. Elk jaar kunnen er gemiddeld vier studenten een master opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen.

Start December Campagne Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:24 november 2017

De december campagne voor het Eric Bleumink Fonds (EBF) is inmiddels een traditie. Sinds de start in 2000 hebben 65 jonge, ambitieuze en zeer begaafde studenten uit ontwikkelingslanden een EBF beurs mogen ontvangen om aan de Rijksuniversiteit Groningen te studeren. Maandag 27 november begint de jaarlijkse campagne met een belactie naar de oud-studenten van de universiteit. Er wordt gebeld tot 15 december. Daarnaast zal op 22 december het alumnimagazine de Broerstraat 5 weer op uw deurmat vallen met een ingesloten acceptgiro waarmee u ons fonds kunt steunen. De medewerkers van de RUG en het UMCG kunnen ook bijdragen door hun kerstpakket te schenken aan het EBF. Tot slot, wordt er door middel van crowdfunding, www.rugsteunt.nl, steun gevraagd voor talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden. In 2016 was het totale resultaat voor het EBF € 117.094,56. We hopen dit bedrag te overtreffen! Voor meer informatie over het EBF en de studenten>>

Winnaars UEF-JSM Talent Grants en Van der Meer-Boerema Stichting Grants
Gepubliceerd op:22 november 2017

Op dinsdag 21 november werden de Ubbo Emmius Fonds (UEF) JSM Talent Grants en de Grants van de Van der Meer-Boerema Stichting uitgereikt. In het MD/PhD-traject van het Junior Scientific Masterclass (JSM)-programma combineren studenten Geneeskunde en Tandheelkunde hun reguliere opleiding met wetenschappelijk onderzoek zodat ze al tijdens hun studie een versneld promotietraject kunnen doorlopen.

Drie UEF-JSM Talent Grants van € 7.000, mogelijk gemaakt dankzij een belcampagne onder alumni in het voorjaar van 2017, gingen naar Niels Grote Beverborg, Valerie Collij en Sebastiaan Lambooij. Vijf andere Talent Grants, variërend van € 7.000 tot € 10.000 en bekostigd door de Van der Meer-Boerema Stichting, werden uitgereikt aan Rico Bense, Hagma Workel, Thijs Stutvoet, Marloes Nies en Bart van Dijken. Op www.rug.nl/alumni/jsm leest u meer over de JSM.

Wereldberoemde ‘presidentenbiograaf’ Nigel Hamilton in Broerstraat 5
Gepubliceerd op:11 oktober 2017

Het oktobernummer van alumnimagazine Broerstraat 5 opent met een interview met de Amerikaanse ‘presidentenbiograaf’ Nigel Hamilton.

Onderzoek naar place attachment bij Syrische vluchtelingen in Noord-Nederland wint Herta Macht scriptieprijs
Gepubliceerd op:11 oktober 2017

Onderzoek naar place attachment bij Syrische vluchtelingen in Noord-Nederland wint Herta Macht scriptieprijs

Noorderlicht verbeeldt werk van Feringa tijdens 24e Internationale Fotomanifestatie
Gepubliceerd op:18 september 2017

Van 22 oktober t/m 26 november 2017 vindt de 24e editie plaats van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie plaats. Op zeven locaties in Groningen, Eelde en Assen is werk van ruim 70 fotografen te zien rond het thema: ‘NUCLEUS - de verbeelding van wetenschap’. Opvallend onderdeel is de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Noorderlicht. Fotograaf Jos Jansen heeft de essentie willen vastleggen van het werk van Nobelprijswinnaar prof. dr. Ben Feringa.

Viering 50 jaar Sportcentrum RUG en Hanze
Gepubliceerd op:07 september 2017

Het Sportcentrum van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen bestaat 50 jaar. Dit gouden lustrum wordt gevierd van 9 t/m 15 september 2017 onder het motto “50 years on the move”

Cursussen bij het Talencentrum, september-december 2017
Gepubliceerd op:01 september 2017

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt in de cursusperiode september-december 2017 weer veel cursussen aan: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Moderne Vreemde Talen en Interculturele Communicatie. De inschrijving is geopend! www.rug.nl/talencentrum

FEB viert 10-jarig jubileum met groot lustrumfeest
Gepubliceerd op:28 augustus 2017

Tien jaar geleden fuseerden de Faculteit Economische Wetenschappen en de Faculteit Bedrijfskunde waarna ze verder gingen onder één naam: Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Om dit jubileum te vieren organiseert FEB een groot lustrumfeest met lezingen van FEB-hoogleraren en externen uit de bedrijfswereld, improv comedy en muziek.

Stem op onze advertentie voor de NRC Charity Awards
Gepubliceerd op:21 juli 2017

Vanaf maandag 24 juli gaat de NRC Charity Awards van start. Iedere dag publiceren NRC, nrc next en de NRC website een 2-paginagrote advertentie van een goed doel. Het Ubbo Emmius Fonds is dit jaar een van de 18 geselecteerde goede doelen die mee mogen doen.

Sonttolregisters Online zoekt vrijwilligers
Gepubliceerd op:04 mei 2017

Interesse in puzzelen, geschiedenis en oud handschrift? De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Tresoar zoeken vrijwilligers om mee te helpen aan de realisatie van een unieke historische databank: Sonttolregisters Online.

New International Alumni Chapter in London
Gepubliceerd op:01 mei 2017

Over 800 University of Groningen (UG) alumni live and/or work in London, which is the highest concentration of alumni in a city outside of the Netherlands. With over 14 international alumni chapters, a chapter in London was yet to be established. This is why a first official alumni meeting was held on April 18th, 2017. Alumni hang on every word of the interesting speeches given by Simon Smits (the Ambassador of the Netherlands), Paul Polman (CEO of Unilever and chairman of the Ubbo Emmius Fund) and Sibrand Poppema (President of the UG).

Tienke Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Gepubliceerd op:26 april 2017

Woensdag 26 april is drs. J.J. (Tienke) Koning tijdens de jaarlijkse lintjesregen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Belcampagne Junior Scientific Masterclass van start
Gepubliceerd op:26 april 2017

Op maandag 1 mei start de jaarlijkse belcampagne van het Ubbo Emmius Fonds (UEF) voor de Junior Scientific Masterclass (JSM). In de gezondheidszorg is er een groeiende behoefte aan arts-onderzoekers: artsen die patiëntenzorg combineren met klinisch-wetenschappelijk onderzoek en daarmee een brug slaan tussen praktijk en onderzoek. Daarom hebben de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen in 1999 de JSM opgericht. In het JSM-programma krijgen studenten naast hun reguliere onderwijsprogramma extra cursussen en onderzoeksplekken aangeboden, zodat zij binnen het Bachelorsprogramma een 'Honours'-graad voor onderzoek kunnen behalen en/of tijdens de coassistentschappen een promotietraject kunnen volgen. Aan het eind van dit traject kunnen de studenten op dezelfde dag hun (tand)artsen-diploma behalen én promoveren.

Ieder jaar krijgen een aantal studenten een UEF-Talent Grant. Met deze beurs kunnen zij de (extra) kosten van hun onderzoek financieren. Voor de UEF-Talent Grants is de JSM afhankelijk van bijdragen van particulieren, bedrijven en instellingen. Jaarlijks houdt het UEF verschillende inzamelacties, vooral onder alumni, specifiek voor JSM. Het doel voor dit jaar is om € 22.500,- op te halen, zodat twee à drie studenten een UEF-Talent Grant kunnen ontvangen. Sinds de samenwerking met het UEF is er een totaalbedrag van € 267.590,- opgehaald en hebben er 33 studenten een beurs mogen ontvangen!

Op www.rugsteunt.nl leest u meer over de belcampagne.

Ubbo Emmius Fonds genomineerd voor NRC Charity Awards 2017
Gepubliceerd op:30 maart 2017

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) van de Rijksuniversiteit Groningen is genomineerd voor de NRC Charity Awards 2017.

Stichting van Prins Bernhard junior doet schenking aan onderzoek van de RUG
Gepubliceerd op:08 maart 2017

De Groninger onderzoekers Joost Kluiver en Anke van den Berg hebben een subsidie van in totaal €772.000 toegekend gekregen van de stichting Lymph&Co voor onderzoek naar lymfeklierkanker.

Opbrengst ‘Professor, bestaat God?’ voor Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:23 februari 2017

Hoogleraar Sterrenkunde Peter Barthel doneert de opbrengst van zijn nieuwe boek ‘Professor, bestaat God? aan het Eric Bleuminkfonds.

In het kader van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen konden geïnteresseerden in 2014 vragen insturen aan de universiteit. Een daarvan was van de 7-jarige Anco: ‘Professor, bestaat God?’ Natuurwetenschapper Barthel, zelf ‘kritisch lid’ van de protestantse kerk, dacht er diep over na en voerde gesprekken met theologen Carel ter Linden, Klaas Hendrikse en Harry Kuitert. ‘Nee, God bestaat niet als een persoon die in de hemel woont, de wereld bestuurt en voor jou zorgt. Het goede en mooie in deze wereld – dat is wat ik God zou willen noemen. God bestaat in hoe jij en ik leven. Als mensen voor elkaar willen zorgen, dan zie je dáár iets van God’, zo besloot hij zijn antwoord aan Anco.

Dagblad Trouw publiceerde de brief en er ontstond een heuse polemiek. Enkele theologen keurden zijn vooruitstrevende visie af. Barthel verwerpt bijvoorbeeld het scheppingsverhaal. Maar het merendeel van de reacties was lovend. De sterrenkundige werd geroemd om zijn ‘open en heldere blik’. Reden voor Barthel om zijn essay verder uit te werken en in boekvorm te verspreiden.

December campagne Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:26 januari 2017

De maand december stond bij het Ubbo Emmius Fonds in het teken van het Eric Bleumink Fonds (EBF). In de december editie van het alumnimagazine Broerstraat 5 is een acceptgiro ingesloten waarmee het EBF gesteund kon worden. Via deze weg is er momenteel al meer dan € 37.000,- gedoneerd. Via crowdfunding en door middel van de belcampagne naar de oud-studenten van de universiteit is er ruim € 23.000,- opgehaald. Daarnaast kunnen de medewerkers van de RUG en het UMCG het EBF steunen door hun kerstpakket te schenken. Het is momenteel nog niet bekend hoeveel geld hiermee is opgehaald. Daarnaast zijn er 586 vaste donateurs voor het EBF. Door de opbrengst kunnen er in september 2017 vijf studenten starten met een EBF beurs. De selectie zal in het voorjaar plaats vinden.

Faculty of Law alumnus Mutangana appointed as Prosecutor General of Rwanda
Gepubliceerd op:10 januari 2017

On 19 December 2016, with unanimous Senate approval, Faculty of Law alumnus Jean Bosco Mutangana was appointed to the position of Prosecutor General of Rwanda.

Rijksuniversiteit Groningen ontvangt aanzienlijke schenking voor fundamenteel onderzoek
Gepubliceerd op:22 december 2016

Het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft onlangs een zeer aanzienlijke schenking ontvangen van een alumnus. De schenker, die anoniem wenst te blijven, heeft hiervoor een Fonds op naam ingesteld. De definitieve omvang van het Fonds is nog niet bekend, omdat het afhankelijk is van toekomstige ontwikkelingen. De RUG en het Ubbo Emmius Fonds zijn de alumnus bijzonder dankbaar voor deze schenking.

Oud-Groningers overheersen top drie Meest invloedrijke Nederlanders
Gepubliceerd op:19 december 2016

Wijers, Polman en Knot in top drie Volkskrant lijst Meest invloedrijke Nederlanders 2016

Ubbo Emmius Fonds leerstoel voor Ron Holzhacker
Gepubliceerd op:29 november 2016

Op 22 november gaf Ron Holzhacker zijn oratie als hoogleraar Comparative Multi-Level Governance and Regional Structure. De leerstoel behoort bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Winnaars UEF-JSM Talent Grants en Van der Meer-Boerema Stichting Grants
Gepubliceerd op:15 november 2016

Op dinsdag 15 november werden de UEF-JSM Talent Grants en de Grants van de Van der Meer-Boerema Stichting uitgereikt. In het MD/PhD-traject van het Junior Scientific Masterclass (JSM)-programma combineren studenten Geneeskunde en Tandheelkunde hun reguliere opleiding met wetenschappelijk onderzoek zodat ze al tijdens hun studie  een versneld promotietraject kunnen doorlopen.

Drie UEF-JSM Talent Grants van € 8.000, mogelijk gemaakt dankzij een belcampagne onder alumni in het voorjaar van 2016, gingen naar Willemijn van Rijt, Ryanne Hijmans en Marlies Ketelaar. Vier andere Talent Grants, variërend van  € 5.000 tot € 10.500 en bekostigd door de Van der Meer-Boerema Stichting, werden uitgereikt aan Jan Brouwer, Olaf Geerse, Andries Groen en Joost Hof.

Van der Meer-Boerema Stichting honoreert vier onderzoeksbeurzen
Gepubliceerd op:08 november 2016

De Van der Meer-Boerema Stichting honoreert vier onderzoeksbeurzen via het Ubbo Emmius Fonds van de RUG. De beurzen zijn toegekend aan een viertal Geneeskunde studenten die tijdens hun studie wetenschappelijk onderzoek doen op gebied van oncologie. Deze financiele steun dient als extra 'bench fee' voor het onderzoek van de studenten.

Gronings iGEM team wint gouden medaille!
Gepubliceerd op:02 november 2016

Van 27 t/m 31 oktober streed het team van de Rijksuniversiteit Groningen tegen meer dan 300 teams van universiteiten uit de hele wereld in de iGEM competitie. In Boston, tijdens de finale, presenteerden zij hun hypermoderne biologische machine. Deelname was mede mogelijk dankzij een belcampagne en crowdfundingsactie onder (oud-)studenten. Het iGEM-team is geen wereldkampioen geworden, maar de studenten gaan toch niet met lege handen naar huis. Het won namelijk een gouden medaille in de categorie ‘Information Processing’.

Eerste bijeenkomst jonge alumni groot succes!
Gepubliceerd op:27 oktober 2016

Op dinsdagavond 25 oktober vond de eerste bijeenkomst voor jonge alumni van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) plaats. Om oud-studenten tot 35 jaar een professioneel en sociaal netwerk te bieden wil de RUG, in samenwerking met haar jonge alumni, een jonge alumni netwerk opzetten. Het netwerk biedt, door middel van evenementen, een unieke kans om in contact te komen met andere jonge alumni die zich in dezelfde (carrière)fase bevinden. Maar ook om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en actief aan de slag te gaan met je carrière.

Eric Bleumink Fonds bursalen 2016 - 2017
Gepubliceerd op:27 september 2016

Het Eric Bleumink Fonds (EBF) verstrekt beurzen aan talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden. Dankzij zo’n beurs kunnen zij zich verder ontplooien als persoon en een leidende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun eigen land.

Sinds 2000, het jaar van oprichting, heeft het EBF al meer dan vijftig beurzen toegekend. Meer dan vijftig jonge, ambitieuze en zeer begaafde mensen hebben zo een aanvullende studie kunnen volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier maakten ze kennis met de voor ons zo ‘gewone’ academische cultuur, de echte wetenschappelijke bibliotheken, de internationale contacten. Zaken die in Nederland heel normaal zijn maar in hun vaderland vaak ontbreken.
Eerste bijeenkomst voor jonge RUG-alumni (25 oktober)
Gepubliceerd op:21 september 2016

Op dinsdagavond 25 oktober 2016 wordt in Groningen de eerste bijeenkomst voor jonge RUG-alumni georganiseerd. Gijs Nillessen, alumnus en eigenaar van Speak art, zal deze avond een presentatietraining verzorgen. De training geeft inzicht in de verschillende aspecten die komen kijken bij het geven van een krachtige presentatie. Na afloop is er tijdens de borrel de mogelijkheid om na te praten en te netwerken.

Tom Kliphuis, CEO VGZ, spreekt over rol zorgverzekeraar bij Alumnikring 't Gooi op 3/10
Gepubliceerd op:08 september 2016

Op 3 oktober 2016 is Tom Kliphuis gastspreker tijdens de bijeenkomst van Alumnikring 't Gooi. Tom is RUG-alumnus bedrijfskunde en CEO van VGZ, de op één na grootste zorgverzekeraar van Nederland. Hij gaat spreken over het Nederlandse zorgstelsel en gaat graag de discussie aan over de rol van verzekeraars versus die van dokters, werkt de marktwerking in de zorg, of hoe houden we de zorg betaalbaar?

Koninklijke Van Wijhe Verf steunt onderzoek ter ere van 100-jarig bestaan
Gepubliceerd op:01 juni 2016

Ter ere van haar 100-jarig bestaan heeft familiebedrijf Koninklijke Van Wijhe Verf geld ingezameld voor het onderzoek van Kathrin Thedieck, Rosalind Franklin Fellow bij de afdeling Kindergeneeskunde van het UMCG.

Gift van 1.500 voor Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:20 mei 2016

Het bestuur van de Vereniging Golfkartonindustrie stelde  € 1.500 ter beschikking aan het Eric Bleumink Fonds naar aanleiding van het afschied van alumnus Toon Schrijver als directeur.

Belcampagne Junior Scientific Masterclass van start
Gepubliceerd op:11 april 2016

De jaarlijkse belcampagne voor de Junior Scientific Masterclass gaat op 11 april 2016 van start.

Ruben van Gogh schrijft verjaardagsgedicht 'Hertentamen'
Gepubliceerd op:21 maart 2016

Ruben van Gogh schrijft nieuwe verjaardagsgedicht 2016

Singapore internships made available by RUG alumni
Gepubliceerd op:19 januari 2016

Singapore internships available to RUG students - Working Experience Program Singapore

Opening modelfabrieksstraat Tools & Materials Fund
Gepubliceerd op:15 december 2015

Het Tools & Materials Fund is opgezet om geld te werven voor hoogwaardige onderwijsfaciliteiten in het bèta-onderwijs.

COWOG-fonds stelt prijs Docent van het Jaar beschikbaar
Gepubliceerd op:11 december 2015

Het COWOG-fonds is een nieuw Fonds op Naam dat valt onder het Ubbo Emmius Fonds. Het fonds is voortgekomen uit het voormalig Centrum Onderzoek en Ontwikkeling van Hoger Onderwijs Groningen. Vanaf 2016 zal het COWOG-fonds de prijs voor de Docent van het Jaar van de Rijksuniversiteit Groningen ter beschikking stellen. De prijs bestaat uit een bedrag van € 7.500.

Decembercampagne Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:11 december 2015

Het Eric Bleumink Fonds is het oudste Fonds op Naam van het UEF. Al vijftien jaar worden er fondsen geworven voor beurzen voor het EBF. Met succes: sinds de start in 2000 hebben 56 jonge, ambitieuze en zeer begaafde studenten uit de allerarmste landen een EBF Talent Grant ontvangen. Ieder jaar in december wordt er een inzamelingscampagne voor het EBF gehouden. De traditionele acceptgiro-actie in december is de laatste jaren uitgebreid met een belcampagne, een crowdfundingactie, een mailing en een kerstpakkettenactie onder de medewerkers van de RUG en het UMCG.

50.000 euro voor onderzoek blaarziekte EB
Gepubliceerd op:10 december 2015

Eleven Flowers Fund heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoeksproject van Petra de Graaf naar de blaarziekte Epidermolysis Bullosa (EB).

Ronald Holzhacker UEF bijzonder hoogleraar
Gepubliceerd op:08 december 2015

Ronald Holzhacker wordt UEF bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Comparative multi-level governance and regional structure’ bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Dit werd bekend gemaakt tijdens de conferentie 'Governance and Sustainable Society in Southeast Asia' in het Rijksmuseum op 19 november waar Holzhacker onder meer het boek Decentralization and Governance in Indonesia presenteerde. Ronald Holzhacker is oprichter van de SInGA (Spirit Indonesia Groningen) onderzoeksgroep die zich richt op governance en sustainable society. De groep bestaat momenteel uit negen promovendi afkomstig uit Indonesië, met een beurs van de Wereldbank, het Indonesische Ministerie van Financiën en het Nederlandse NUFFIC-programma. De leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door Unilever Indonesia en Shell Indonesia.

Koninklijke onderscheiding voor Jaap van Manen
Gepubliceerd op:03 december 2015

Donderdag 3 december ontving prof. dr. J.A. van Manen ter gelegenheid van zijn emeritaat een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester P.E.J. den Oudsten van de gemeente Groningen. Van Manen is hoogleraar Corporate Governance bij de afdeling Accountancy van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Nederland en Indonesië; onderzoekers en kunst komen samen in het Rijksmuseum
Gepubliceerd op:18 november 2015

Meer dan 25 PhD studenten, afkomstig uit Zuidoost Azië en studerend in Nederland, België en Engeland, zullen deelnemen aan de conferentie 'Governance and Sustainable Society in Southeast Asia' die zal plaatshebben van 18 - 20 november 2015 in Amsterdam.

Lense Koopmans overleden
Gepubliceerd op:02 november 2015

Dit weekend bereikte ons het droevige bericht dat oud-UEF-bestuurslid en alumnus Lense Koopmans op 30 oktober is overleden. Hij was in 1996 nauw betrokken bij de oprichting van het Ubbo Emmius Fonds en maakte tot eind 2013 deel uit van het bestuur van ons fonds.

RUG-alumnus hoogste ambtenaar in Europa
Gepubliceerd op:09 september 2015

Alexander Italianer, die zijn universitaire opleiding econometrie en vervolgens zijn PhD voltooide aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, is sinds 1 september de nieuwe Secretaris Generaal van de Europese Commissie.

Zuid Afrikaans filosoof en apartheidcriticus Johan Degenaar overleden
Gepubliceerd op:12 augustus 2015

De vooraanstaande Zuid Afrikaanse filosoof Johan Degenaar is op 22 juli 2015 overleden. Degenaar studeerde in Stellenbosch en in Groningen.

Ubbo Emmius Fonds nieuwe shirtsponsor eredivisionist Donitas Dames 1
Gepubliceerd op:22 juni 2015

Stichting Ubbo Emmius Fonds (UEF) van de Rijksuniversiteit Groningen is de nieuwe shirtsponsor van G.S.V.V. Donitas Dames 1. Het UEF streeft ernaar onder RUG-alumni, studenten en relaties de komende vier jaar jaarlijks 15.000 euro te werven om de ambitieuze plannen van Donitas te ondersteunen. Het UEF faciliteert de fondsenwerving onder meer via een crowdfundingcampagne op http://studenten.rugsteunt.nl. Het studentenvolleybalteam uit Groningen keert komend seizoen na twaalf jaar terug in de eredivisie onder de naam Ubbo Emmius Fonds – Donitas.

Diamanten brengen geheimen van kankercel in beeld
Gepubliceerd op:16 juni 2015

Onderzoekster Romana Schirhagl van het Universitair Medisch Centrum Groningen zoekt steun bij het publiek voor een nieuwe vorm van kankeronderzoek. Schirhagl wil minuscuul kleine diamantjes inbrengen in levende kankercellen.

RUG-afstudeergeschenk Album Amicorum wint internationale prijs
Gepubliceerd op:11 juni 2015

De Council for Advancement and Support of Education (CASE) heeft een Gold Award toegekend aan het Album Amicorum, het afstudeergeschenk van de Rijksuniversiteit Groningen. Het boek krijgt de prijs vanwege ‘its beautiful design, compelling sense of place, and contemporary take on an old concept’. CASE - met hoofdvestiging in de VS - wordt gezien als 's werelds belangrijkste organisatie van professionals die zich bezighouden met communicatie, alumnibeleid en fondsenwerving in het hoger onderwijs.

Monica Arac de Nyeko Alumnus van het Jaar 2014
Gepubliceerd op:02 december 2014

De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Oegandese schrijfster en humanitair specialist van UNICEF Monica Arac de Nyeko verkozen tot Alumnus van het Jaar 2014.

Aramco steunt Energy Academy Europe
Gepubliceerd op:25 november 2014

Aramco Overseas Company, een Europese dochteronderneming van oliebedrijf Saudi Aramco, heeft besloten de Energy Academy Europe (EAE) te steunen met 100.000 dollar.

Belcampagne Tools and Materials Fund FWN
Gepubliceerd op:03 november 2014

Op maandag 3 november start een belcampagne voor het Tools and Materials Fund van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De campagne loopt tot en met 27 november.

Paul Polman voorzitter Ubbo Emmius Fonds
Gepubliceerd op:24 oktober 2014

Unilever-topman Paul Polman (1956) is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het Ubbo Emmius Fonds (UEF), het alumnifonds van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dit werd gisteren bekend gemaakt tijdens de algemene bestuursvergadering van het fonds. Polman is de opvolger van Jan Willem Baud, die wel actief blijft als bestuurslid.

Veel onderzoek en boeken in oktobernummer Broerstraat 5
Gepubliceerd op:15 oktober 2014

Het oktobernummer 2014 van Broerstraat 5, het alumniblad van de RUG, gaat deze keer grotendeels over veel soorten onderzoek én over boeken. Kinderboekenschrijver Harm de Jonge en de vertaler van Stoner vertellen over hun vak. En Groningse onderzoekers leggen hun nieuwste bevindingen aan de lezers voor over uiteenlopende terreinen als suikerziektemedicatie, communicatie met doofblinden, politiek activisten in de Balkan van 1914, het al dan niet wegtrekken van alumni naar de Randstad en het slaapgebrek van scholieren, operatiepatiënten en werknemers.

RUG400-Lustrumfilm For Infinity – the Movie nu overal te zien!
Gepubliceerd op:01 oktober 2014

De RUG-400 lustrumfilm For Infinity - The Movie is vanaf vandaag overal ter wereld te zien. Na tientallen vertoningen binnen en buiten de universiteit staat de film staat vanaf 1 oktober op het YouTube kanaal van de RUG. De film is gemaakt ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen en ging in mei van dit jaar in première.

Win tickets voor College-Club
Gepubliceerd op:30 september 2014

Het Young Alumni Network geeft tickets weg voor het college ‘Willem van Oranje en de geboorte van Nederland’ op 22 oktober a.s. in de Beurs van Berlage.
Stuur nu naar uef rug.nl waarom jij twee tickets voor dit college moet winnen! Uit alle inzendingen worden de twee leukste reacties geselecteerd.

Alumnikring Hong Kong adopteert onderzoeksproject naar trekvogels in Bohai Bay
Gepubliceerd op:15 september 2014

De alumnikring Hong Kong heeft besloten een onderzoeksproject van Yinh-Chi Chan naar trekvogels in met name de Bohai Bay te adopteren. Het onderzoek staat onder leiding van Spinoza winnaar prof. Theunis Piersma.

Professor en conciërge samen voor de klas
Gepubliceerd op:13 maart 2014

Ter ere van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen geven meer dan honderd medewerkers dit voorjaar les op de school van hun zoon of dochter. Zij gaan op pad in Noord-Nederland om kinderen en jongeren te vertellen over hun vakgebied: van rechten tot geneeskunde, van biologie tot astronomie. Op maandag 17 maart komen alle medewerkers bijeen voor een gezamenlijke aftrap van deze gastlessenreeks.

Alumnus Wim Pijbes Nederlander van het Jaar
Gepubliceerd op:11 december 2013

Wim Pijbes, directeur van het Rijksmuseum en alumnus van de RUG, is door Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar. Volgens de redactie van Elsevier heeft Pijbes het Rijksmuseum in Amsterdam op inspirerende wijze een weg uit de crisis gewezen.

Bijzondere leerstoel voor Oost Azië en hedendaags Mongolië
Gepubliceerd op:10 december 2013

Het Ubbo Emmius Fonds heeft jurist en antropoloog dr. mr. Tjalling Halbertsma benoemd tot bijzonder hoogleraar op de "Chair for East Asian Studies, with a focus on modern day Mongolia" aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het is voor het eerst dat in Nederland een leerstoel op Mongolië wordt ingesteld. De nieuwe leerstoel, die onderdeel uitmaakt van een nieuw Oost Azië-programma aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal de economische en politieke kansen en uitdagingen van dit sterk opkomende land binnen de regio volgen, analyseren en duiden.

Eerste vrouwelijke Commissaris van de Koningin, Tineke Schilthuis, overleden
Gepubliceerd op:29 november 2013

In haar woonplaats Zeist is dinsdag 26 november Tineke Schilthuis overleden. De oud-politica was onder meer jarenlang lid van de Raad van State en Commissaris van de Koningin in Drenthe (de eerste vrouw in zo'n functie in Nederland).

RUG alumni wereldwijd gewild
Gepubliceerd op:06 november 2013

Een diploma van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staat goed op je CV. Dat blijkt uit de Global Employability Survey die vorige week werd gepubliceerd in de New York Times. Enkele duizenden personeelsfunctionarissen en bestuurders van bedrijven in twintig landen gaven aan waar ze op letten als ze pas afgestudeerden aannemen en welke universiteiten de ideale jonge kandidaten leveren. De 'employability' van RUG alumni blijkt wereldwijd erg goed te zijn. De RUG staat in de ranking van 2013 op plaats 83. Daarmee is ze na de Technische Universiteit Eindhoven de tweede Nederlandse universiteit in deze top-150 van universiteiten in Amerika, Azië en Europa.

Nieuwe crowdfunding ‘Versla de bacterie’
Gepubliceerd op:04 november 2013

De Rijksuniversiteit Groningen is een nieuwe crowdfunding actie gestart. Ditmaal voor EB, voluit Epidermolysis Bullosa, een zeldzame maar verschrikkelijke blaarziekte. Bij iemand met EB kan de kleinste aanraking van de huid al leiden tot zeer pijnlijke blaren en wonden, soms over het hele lichaam. Microbioloog Jan Maarten van Dijl van het Universitair Medisch Centrum Groningen zoekt uit hoe de bacteriën in de wonden, veroorzakers van veel pijn, verslagen kunnen worden. Hij zoekt daarvoor steun via www.rugsteunt.nl het crowdfunding platform van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wim Pijbes Alumnus van het Jaar 2013
Gepubliceerd op:26 juni 2013

Wim Pijbes wordt de vijfde Alumnus van het Jaar van de Rijksuniversiteit Groningen. De hoofddirecteur van het Rijksmuseum krijgt de prijs voor de manier waarop hij het Nederlandse culturele erfgoed nationaal en internationaal bij een breed publiek onder de aandacht heeft weten te brengen. Vooral zijn innoverende aanpak, zijn streven naar hoge kwaliteit en zijn eigenzinnigheid worden gewaardeerd door zijn voormalige universiteit. Pijbes krijgt de prijs uitgereikt op 1 juli 2013 tijdens een bijeenkomst van de Alumnikring Amsterdamse Groningers.

Alumni Laid
Gepubliceerd op:05 december 2012

De Alumnisong is nu ook in het Gronings te beluisteren. Eerder dit jaar brachten Pé & Rinus het laid al op de planken, samen met het Noordpool Orkest o.l.v. Reinout Douma. Het laid staat ook op de onlangs verschenen DVD Mit Bloazers & Striekers; Pé & Rinus & Noordpool Orkest. De oorspronkelijke, Engelstalige versie, werd uitgevoerd door Bart van Overbeek & The Outtakes.

Onderzoek Robert Bandsma krijgt € 75.000
Gepubliceerd op:30 augustus 2012

Stichting Eleven Flowers Fund ondersteunt het onderzoek van dr. Robert Bandsma, naar het vinden en implementeren van betere voedingsinterventies voor de behan-deling van ondervoeding bij kinderen, met een bedrag van € 75.000 over de komende drie jaar.

Bekijk de rede en interviews met Matthijs Bierman, Alumnus van het Jaar 2012
Gepubliceerd op:06 juli 2012
Bekijk interview Matthijs Bierman, Alumnus van het Jaar 2012
Matthijs Bierman Alumnus van het Jaar 2012
Gepubliceerd op:26 juni 2012

Matthijs Bierman, directeur Triodos Bank Nederland, is door de Rijksuniversiteit Groningen verkozen tot Alumnus van het Jaar 2012. De prijs wordt hem op 3 september uitgereikt door Rector Magnificus Elmer Sterken, tijdens de Opening van het Academische Jaar in het Academiegebouw van de RUG.

Beste Britse CEO's komen uit Groningen
Gepubliceerd op:03 februari 2012

Drie oud-Groningers bezetten in 2011 het Britse erepodium van CEO’s. Marc Bolland (Bedrijfskunde, 1987) van winkelketen Marks & Spencer is als eerste niet-Brit, uitgeroepen tot Britain’s Most Admired Business Leader. Op nummer twee eindigde Bart Becht (Economie, kandidaats 1977), tot 1 september 2011 bestuursvoorzitter van Reckitt Benckiser. Plaats drie, tot slot, was voor Paul Polman (Economie, 1977) van Unilever. Het onderzoek werd gedaan door Management Today, de Engelse evenknie van Management Team.

Campagne Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:08 december 2011

In 2000 werd het Eric Bleumink Fonds opgericht met de bedoeling de loopbaan van talentvolle studenten en jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden te ondersteunen. Dankzij de steun van alumni, medewerkers en relaties van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het EBF de afgelopen elf jaar ruim veertig beurzen kunnen uitdelen.

Alumni Song
Gepubliceerd op:05 september 2011
'Oh Groningen I love you. Can't stop thinking of you. No matter what I do. Grunnen on my mind…….',zo luidt het refrein van de 'Alumnisong'. Het lied – met absolute hitpotentie - is gecomponeerd door RUG-medewerker en alumnus Dicky Gilbers met een tekst van UB-medewerker Frank -Rooie Rinus- den Hollander. De heren zijn samen met zanger en RUG-student Bart -Voice of Holland- van Overbeek en begeleidingsband The Outtakes de studio ingedoken om de 'Alumnisong' op te nemen
Stine Jensen Alumnus van het Jaar 2011
Gepubliceerd op:15 juni 2011

Filosofe en publiciste Stine Jensen is door de Rijksuniversiteit Groningen verkozen tot Alumnus van het Jaar 2011. Op vrijdag 1 juli wordt de prijs uitgereikt tijdens de Zomerceremonie in het Academiegebouw van de RUG.

Nomineer de Alumnus van het Jaar 2011
Gepubliceerd op:15 april 2011

De Rijksuniversiteit Groningen is trots op haar alumni en wil dit aan iedereen laten zien. Daarom wordt sinds 2009 jaarlijks een bijzondere oud-student(e) onderscheiden: de alumnus van het jaar.

Holland Alumni Conference 2011
Gepubliceerd op:17 maart 2011
On 26 and 27 May the Holland Alumni Conference will take place at NH Hotels in The Hague. This two-day conference is organized by Nuffic and commissioned by the Dutch Ministry of Education Culture and Science and the Dutch Ministry of Foreign Affairs.
In den beginne: alumnireis 2011 naar Kenia en Tanzania
Gepubliceerd op:27 september 2010
In den beginne: alumnireis 2011 naar Kenia en Tanzania
Jeroen Smit, auteur ‘De Prooi’, eerste Alumnus van het Jaar
Gepubliceerd op:17 juni 2009
Jeroen Smit, auteur van bestseller De Prooi, eerste alumnus van het jaar van de Rijksuniversiteit Groningen
Resultaten Alumnimonitor 2007
Gepubliceerd op:31 juli 2008
reulstaten alumnimonitor 2007
Groningen levert topvrouwen
Gepubliceerd op:15 mei 2008
In de top 10 Machtigste Vrouwen van Management Scope staan maar liefst 4 oud-studentes uit Groningen