Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniNieuws

Gezocht: ploggers. Fotografeer een dag uit je academische leven.

27 mei 2014

Alle masterstudenten en promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangen bij hun afstuderen als afscheidscadeau een ‘Album Amicorum’, een vriendenboek. Voor de nieuw te verschijnen editie vragen we hulp van studenten en medewerkers!

Je uitzicht bij het opstaan, ploeterend in de UB, op het lab met collega’s, borrelend op de kroeg, in een stampvolle bus onderweg naar Zernike.

Als plogger (fotoblogger) leg je een dag lang ‘alles’ vast met de camera van je mobiele telefoon. En bij elke foto geef je in één zin een onderschrift. Zo ontstaat een eigentijds beeld van het Groningse universitaire leven, vereeuwigd voor het nageslacht.

Je kunt de foto’s (5 tot max. 10) per e-mail of via Wetransfer versturen naar a.j.wolfkamp@rug.nl o.v.v. ‘Een dag uit het leven van …’ en je contactgegevens. We verzoeken je de foto’s te nummeren en iedere foto in één regel toe te lichten in een tekstbestand.

Wat doen we met je foto’s?
De foto's (of een selectie) worden geplaatst op onze facebookpagina www.facebook.com/albumamicorum. De beste foto’s worden bovendien  geselecteerd voor de nieuw te verschijnen druk (20.000 stuks) van het Album Amicorum en/of geëxposeerd  tijdens de opening van het academisch jaar in de Noorderlicht Fotogalerie. Uiteraard ontvang je, als je foto geselecteerd wordt,  een exemplaar en word je als eregast uitgenodigd voor de vernissage van de tentoonstelling.

Spelregels
1.       We vragen je minimaal 5 en maximaal 10 foto’s aan te leveren die je gedurende een dag (binnen 24 uur) hebt geschoten met de camera van je mobiele telefoon. Liefst verspreid over een dag, in afwisselende situaties: van opstaan tot slapen gaan. We willen de sfeer van het academische leven in Groningen met jouw serie foto’s in beeld brengen; studie, stad en de alledaagse beslommeringen van een academicus.
2.     Je kunt de foto’s per e-mail of via Wetransfer versturen naar a.j.wolfkamp@rug.nl o.v.v. ‘Een dag uit het leven van …’ en je contactgegevens. We verzoeken je de foto’s te nummeren en iedere foto in ca. 1 regel toe te lichten in een tekstbestand.
3.     Foto's die vóór 1 juli worden ingezonden, maken kans geselecteerd te worden voor het nieuwe Album Amicoruum en/of een tentoonstelling begin september 2014. Wanneer je foto’s worden geselecteerd, ontvang je een exemplaar van het Album Amicorum en een uitnodiging voor de vernissage van de expositie.
4.     Uit het aanbod wordt een selectie gemaakt door de Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. Stichting Noorderlicht Fotografie.  Door in te zenden geef je toestemming dat (een selectie van) de foto’s (met naamsvermelding) mogen worden gepubliceerd in het Album Amicorum (eerste druk september 2014), via social media en/of geëxposeerd tijdens een tentoonstelling van de Noorderlicht Fotogalerie. De foto’s worden uitsluitend gebruikt t.b.v. promotie van het Album Amicorum. Hier staat geen vergoeding tegenover.

Over het Album Amicorum
Het uitreiken van het Album Amicorum grijpt terug op de eeuwenoude traditie dat academici rondreisden van universiteit naar universiteit. Het vriendenboek werd gebruikt om herinneringen aan dierbare personen en momenten in woord en beeld te verzamelen. Lees meer over het Album Amicorum op www.rug.nl/alumni/album.

Meer info:
Bert Wolfkamp, Ubbo Emmius Fonds / Alumnirelaties & Fondswerving, T: 050-3635456, a.j.wolfkamp@rug.nl

Voor vragen over het fotoblog:
Wimer van der Veen (namens Noorderlicht/Rijksuniversiteit Groningen), T: 06-164 01 220

Laatst gewijzigd:15 oktober 2014 13:40
printView this page in: English

Meer nieuws