Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniNieuws

LUSTRUMREIS NAPELS 2009 (volgeboekt)

15 oktober 2008

Deze reis is inmiddels volgeboekt!

DE ALFONSO CODE

Tijdens het 79e lustrum in 2009 staat de Groningse Universiteit voor het eerst uitvoerig stil bij haar unieke stichtingsproclamatie uit 1614. In dit document haalde Ubbo Emmius met enkele beeldende uitspraken van Alfonso de Wijze (1396-1458), de ‘Grootmoedige Koning’ van Napels en Aragon, de eerste studenten over zich in te schrijven en vertrouwen te stellen in de hoge ambities van de nieuwe Academie.

Zo herinnerde hij aan Alfonso’s opmerking dat koningen zonder ontwikkeling in niets verschillen van ‘gekroonde ezels’. Bovendien, toen eens een Spanjaard had uitgeroepen dat het een man van goede komaf niet siert om geletterd te zijn, had de vorst naar men zegt uitgeroepen: ‘Dat is niet het geluid van een koning maar van een rund’. De wakkere eerste Rector Magnificus wist wat hij deed. Napels had onder Alfsonso gewedijverd met het beste uit de Oudheid. De Renaissancevorst wist als geen ander dat Napels, de ‘Griekse Stad’, onder de Romeinen een centrum par excellence was geweest van kennis, cultuur en vermaak.

Onder de titel ‘De Alfonso Code’ gaat een speciale alumnireis op zoek naar de bewijzen en betekenis van deze bloeiperiodes rond de Golf van Napels: naar monumenten en archeologische overblijfselen, dikwijls aan de hand van schrijvers en dichters die voor Ubbo Emmius en zijn tijdgenoten nog een levende werkelijkheid waren.

Het programma behelst excursies naar het Catelnuovo van Alfonso het graf van Vergilius, de villa en de kerk van Pontano en de Posillipo waar Sannazaro leefde en begraven is. Bovendien zijn er in elk geval bezoeken aan Herculaneum, Pompeï, Oplontis, Cuma en Baia gepland. Napels zal vanzelfsprekend meerdere malen bezocht worden. Het geheel zal onder deskundige (universitaire) leiding staan en over een aantal onderwerpen - zoals de stichtingsacte van de RUG van de hand van Ubbo Emmius -zullen in de Villa Vergiliana lezingen gegeven worden.

Een uitgebreide syllabus zal ruim voor vertrek beschikbaar gesteld worden (alle teksten zullen hierin ook in vertaling geleverd worden). Kennis van Latijn en Italiaans is derhalve niet noodzakelijk.

De reisdata zijn (de precieze invulling van het programma volgt

Vertrek op zondag 21 juni (van Schiphol naar Napels Capodichino met Transavia)

Terugkeer op zondag 28 juni (van Napels Capodichino naar Schiphol met Transavia)

De kosten (inclusief verblijf op basis van volpension in de Villa Vergiliana te Cuma) zullen maximaal ongeveer €1200 bedragen, mede afhankelijk van de tarieven en toeslagen in 2009.

Om deze reis, die georganiseerd wordt door de alumnivereniging Zephyros (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur) in samenwerking met Alumnirelaties & Fondsenwerving, definitief doorgang te laten vinden zijn er nog enkele deelnemers gewenst.

U kunt zich opgeven en nadere inlichtingen verkrijgen bij Sjef Kemper (GLTC):

j.a.r.kemper@rug.nl

Latijnse Taal en Letterkunde, Oude Boteringestraat 23, 9712 GC Groningen,

050 363 6036/6050

Laatst gewijzigd:21 december 2017 15:35
printView this page in: English

Meer nieuws