Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieQuality works!OnderzoeksethiekProefdierenDierenexperimentencommissie

Dierexperimentencommissie

Projecten voor onderzoek of onderwijs met proefdieren mogen pas worden uitgevoerd als hiervoor een vergunning is afgegeven door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De CCD baseert een besluit over een project mede op het advies van de DEC-RUG. De DEC-RUG beoordeelt ethische aspecten van projecten waarbij met proefdieren gewerkt wordt. De DEC-RUG beoordeelt het onderzoeksplan en gaat na of het belang van een dierproef opweegt tegen het ongerief dat de betrokken proefdieren ondervinden.

De DEC-RUG bestaat uit deskundigen op het gebied van wetenschap, het ontwerpen van proeven, (proef)diergeneeskunde, het houden, verzorgen en beschermen van dieren, en ethische toetsing. Om onafhankelijk te kunnen oordelen zijn de voorzitter van de commissie en tenminste de helft van de andere leden niet in dienst van de RUG; verder zijn tenminste twee leden niet betrokken bij het uitvoeren van dierproeven.

Bij haar afweging gebruikt de DEC-RUG standpunten en richtlijnen die zijn opgesteld door de CCD. Daarbij hanteert de DEC-RUG ook de algemeen geldende standpunten uit de Code of Practice over diverse onderwerpen.

Aanvragen voor een projectvergunning worden door de RUG ingediend bij de CCD. Een aanvraag wordt opgesteld door daartoe bevoegde onderzoekers, in overleg met hun Instantie van Dierenwelzijn. De RUG stuurt een project pas door naar de CCD nadat de DEC-RUG deze heeft besproken en een advies voor de CCD heeft opgesteld.

De commissie vergadert eens per maand. Meer informatie over de DEC en de data van vergaderingen zijn op het medewerkersdeel van de RUG site te vinden (infonet).

Reacties aan secretariaat DEC-RUG: secrdec.umcg@umcg.nl

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 14:16
printView this page in: English