Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieQuality works!OnderzoeksethiekProefdieren

Cursus proefdierkunde

Cursus proefdierkunde ex. Art 9. Wet op de dierproeven

Inhoud/Doel

De cursus leidt op tot de wettelijke bevoegdheid ex. artikel 9 van de wet op de dierproeven en is verplicht voor elke persoon die projecten met dierproeven en de dierproeven zelf opzet.

De cursus bestaat uit een basismodule en een diersoort specifieke module. De bevoegdheid is noodzakelijk voor het zelfstandig mogen bepalen van de wijze van uitvoeren van dierexperimenten. De bevoegdheid wordt afgegeven als cursisten een master in een relevante ((bio)medische) richting hebben voltooid of een aanstelling hebben als MD/ PhD student en daarnaast de cursus proefdierkunde met een voldoende hebben afgerond.

In overleg met de cursist kan besloten worden om de diersoort specifieke module op een andere locatie te volgen. De diersoortspecifieke modules voor de meest voorkomende diersoorten worden standaard door de RUG aangeboden.

Frequentie

De cursus wordt bij voldoende belangstelling 3 keer per jaar gegeven (in januari, juni en september). Er kunnen maximaal 40 personen aan de cursus deelnemen.

Data 2019

  • 14 januari-1 februari 2019
  • 13 mei - 31 mei 2019
  • 2 september-20 september 2019


Opgave formulier proefdierkunde cursus 2019

Deadline voor registratie is 1 maand voor de startdatum van de cursus.

Studiebelasting

4 EC’s

Duur

De cursus duurt 3 weken en bestaat uit twee onderwijsweken met colleges, werkcolleges, demonstraties en discussies. Ook krijgt u enkele opdrachten. De cursus eindigt met een examen in de derde week.

Docent(en)/informatie/opgave

De colleges worden gegeven door verschillende docenten. Verantwoordelijk coördinator voor de inhoud van de cursus is mevrouw M. van der Meulen-Frank, proefdierdeskundige RUG. Informatie en opgave bij het secretariaat van de proefdierdeskundigen, researchgebouw gebouwdeel 3218, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen, Huispostcode FA 29, tel: 050 – 3616350, e-mail: cdp-cursus@umcg.nl.

Inhoud

Tijdens de cursus proefdierkunde wordt aandacht besteed aan de theorie van meerdere aspecten van onderzoek met proefdieren o.a. wetgeving, Centrale commissie dierproeven, Dierexperimentencommissie en Instantie voor Dierenwelzijn, ethiek, het opzetten van projecten en dierproeven, microbiologische status en gezondheidsbewaking, anesthesie en pijnbestrijding, chirurgie en peri-operatieve zorg, stress/welzijn en gedrag, veldonderzoek, pathologie, huisvesting en verzorging, kwaliteitsbewaking, en biotechnologie.

In aanvulling daarop wordt in een practicum de eerste vaardigheid in het hanteren en fixeren van een relevante diersoort verkregen.

Vooropleiding

De cursus is bestemd voor promovendi, staf en studenten verbonden aan de RUG met een academische opleiding in de biomedische wetenschappen (Geneeskunde, Biologie, Diergeneeskunde, Tandheelkunde, Medische Biologie, Farmacie). Toelating tot de cursus van belangstellenden met een andere vooropleiding (bijv. Scheikunde of Biochemie) wordt per individueel geval bekeken door de cursuscoördinator. Soms is bestudering en examinering van aanvullend studiemateriaal voor het begin van de cursus vereist.

De cursus is een goede opstap voor studenten die de intentie hebben in de toekomst dierexperimenteel wetenschappelijk onderzoek te gaan doen.

Anatomie en Fysiologie toelatingstest voor de Proefdierkundecursus

Deelnemers aan de cursus Proefdierkunde in Nederland moeten hun kennis over vertebraten Anatomie / Zoölogie en Fysiologie (gelijk aan 200 studie-uren of 7,5 ECTS voor elk onderwerp) bewijzen. De kennis wordt beoordeeld aan de hand van een test (50 vragen multiple choice, 1,5 uur tijd, in het Engels) welke voldoende gescoord moet worden voordat er deelgenomen mag worden aan de cursus Proefdierkunde. Die deelnemers die niet slagen, kunnen de toelatingstest opnieuw doen.

Vanaf september 2018 worden alle toetsen voor cursisten van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG en externe cursisten gehouden in de Centrale Dienst Proefdieren (CDP) onder verantwoordelijkheid van de coördinator van de cursus.

De data en items van Anatomie en Fysiologie die getest zullen worden, zijn hier te vinden.

De toelatingstest wordt afgenomen in de CDP: route.

Cursuskosten

Cursustarief: 375 euro.

Cursusboek

Nederlandstalig;  ‘Handboek Proefdierkunde’, van Van Zutphen e t al. , 5e druk, 2003, Elsevier.

Engelstalig; “Principles of Laboratory Animal Science”, Van Zutphen et al., revised edition 2001, Elsevier.

Daarnaast wordt een syllabus met bijdragen van docenten samengesteld en uitgewerkt.

Laatst gewijzigd:02 november 2018 14:14
printView this page in: English