Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingMedezeggenschap

Het Centraal Stembureau (CSB)

Het Centraal Stembureau verzorgt de verkiezingen voor de Universiteitsraad, de Faculteitsraden en de Dienstraden bij de universiteit, ex artikel 2 van het Kiesreglement van de RUG. Op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Kiesreglement van de RUG hebben alle studenten (waaronder ook gerekend worden promotiestudenten en bursalen) en medewerkers van de RUG het actief en passief kiesrecht. Medewerkers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en daarmee vergelijkbare organisaties die binnen de RUG werkzaam zijn, hebben eveneens kiesrecht.

Laatst gewijzigd:26 februari 2019 14:03
printView this page in: English