Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteit

Melden van misstanden en onregelmatigheden

Van een medewerker wordt verwacht dat hij of zij actie onderneemt, wanneer hij of zij het vermoeden heeft dat wet- en regelgeving en/of de normen in deze Gedragscode Integriteit overtreden worden. Het verdient de voorkeur altijd eerst de informele weg te bewandelen: praten met degene die het probleem veroorzaakt. Indien dat niet wenselijk of mogelijk is, kan het vermoeden van een misstand besproken worden met de directe leidinggevende. Mochten deze opties niet geschikt zijn, dan kan ervoor worden gekozen de melding hoger in de organisatie neer te leggen, bij het faculteitsbestuur of de directie van de eenheid.

Als een medewerker hulp nodig heeft bij het maken van deze afweging, kan hij of zij een gesprek aangaan met de HR-adviseur. Een medewerker kan er ook voor kiezen de situatie vertrouwelijk te bespreken met de vertrouwenspersoon.

Indien de informele weg niet geschikt is of niet tot een oplossing leidt, is het mogelijk een formele melding van een integriteitsschending te maken of een formele klacht in het geval van ongewenste omgangsvormen te maken . Indien een melding van een misstand of onregelmatigheid betrekking heeft op een van de leden van het College van Bestuur, kan de melding gedaan worden bij de Raad van Toezicht via dit mailadres: h.j.e.balen@rug.nl.

Laatst gewijzigd:14 december 2018 15:12
printView this page in: English