Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningen

Spek, prof.dr. Theo

Theo Spek
Theo Spek

Expertise

Landschapsgeschiedenis, geografie

Curriculum vitae

Theo Spek (1963) is hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Faculteit der Letteren. Kenmerkend voor zijn werk is de interdisciplinaire benadering van de cultuurlandschapsgeschiedenis: historische, geografische, bodemkundige, archeologische, ecologische en naamkundige onderzoeksmethoden worden met elkaar gecombineerd tot een samenhangend verhaal over het landschap en haar geschiedenis. Deze kennis wordt breed toegepast in landschapsbeleid, ruimtelijke ordening, natuurbeheer en erfgoedzorg.

Spek richtte zich reeds tijdens zijn studie aan de Universiteit van Wageningen op de interdisciplinaire studie van landbouw, landschap en bodem, waarbij vooral de langetermijngeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap zijn aandacht had. Vanaf 1988 werkte hij als onderzoeker landschapsgeschiedenis bij achtereenvolgens het DLO-Staring Centrum, Alterra, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In 2004 promoveerde Spek aan de Universiteit Wageningen op het proefschrift “Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie”. Van 2000-2007 was hij Secretary-General van het grootste Europese netwerk van landschapsonderzoekers (PECSRL). Spek is sinds 2010 hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de RUG, een interdisciplinair landschapscentrum dat zich richt op wetenschappelijke opleiding (master en research master), wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke kennisoverdracht op het terrein van het Nederlandse cultuurlandschap en haar geschiedenis (zie: kenniscentrumlandschap).

In oktober 2013 lanceerde het Kenniscentrum Landschap een nieuwe website, waar alle kennis over Noord-Nederlandse landschappen is verzameld. Bezoekers kunnen er informatie vinden over ontstaan en opbouw van hun eigen streek en zelf gegevens toevoegen.

Video

Eerder in het nieuws

Contact en meer informatie

Laatst gewijzigd:20 maart 2019 13:51
printView this page in: English