Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningen

Allers, prof.dr. Maarten

Maarten Allers
Maarten Allers

Maarten Allers is hoogleraar Economie van decentrale overheden. Hij richt zich met name op openbare financiën, economie van decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen), financiële verhoudingen, lokale belastingen en politieke economie. Daarnaast is Allers directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de RUG. COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut met een eigen onderzoekprogramma, maar doet ook contractonderzoek. Klanten zijn gemeenten, provincies, ministeries en ondernemingen. Het COELO publiceert geregeld spraakmakende onderzoeken naar gemeentelijke financiën en belastingen. Recentelijk berekende het COELO voor Nieuwsuur dat de rekening voor de waterschappen steeds meer op het bordje van de burger komt te liggen.

Video

Eerder in het nieuws

Contact en meer informatie

Publicaties

2019

Allers, M. (2019). Gemeentelijke fusies leiden niet tot minder samenwerking. ESB Economisch Statistische Berichten, 104(4770).

2018

Allers, M., de Natris, J., & Rienks, H. (2018). Besturen gemeente kost partijen raadszetels. Economisch Statistische Berichten, 103, 120-123.
Allers, M. A., & de Greef, J. A. (2018). Intermunicipal cooperation, public spending and service levels. Local Government Studies, 44(1), 127-150. https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1380630
Hoeben, C., de Natris, J. G., Allers, M. A., & Veenstra, J. (2018). Atlas van de lokale lasten 2018. Groningen: COELO.
Allers, M., & de Greef, J. A. (2018). Gemeentelijke samenwerking verlaagt uitgaven meestal niet. Economisch Statistische Berichten, 103(4757), 38-41.

2017

van Ommeren, B., Allers, M., & Vellekoop, M. (2017). De optimale datum voor het afsluiten van een lening. Economisch Statistische Berichten, 102(4749), 232-233.
Coenradij, A., & Allers, M. (2017). Lokale politici worden beoordeeld op nationaal economisch beleid. Economisch Statistische Berichten, 102(4749), 219-221.
Veenstra, J., Koolma, H. M., & Allers, M. A. (2017). Scale, mergers and efficiency: the case of Dutch housing corporations. Journal of Housing and the Built Environment, 32(2), 313-337. https://doi.org/10.1007/s10901-016-9515-4
Allers, M. (2017). Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen? In H. P. Benschop (Ed.), Nieuwe tegenstellingen: Wat doen we ermee? (pp. 93-114). Den Haag: Boom Bestuurskunde.
Allers, M. (2017). Kan de lokale democratie decentralisaties aan? In Hoe laat is het?: Liber amicorum Jaques Wallage (pp. 13-18). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.
van Ommeren, B. J. F., Allers, M. A., & Vellekoop, M. H. (2017). Choosing the optimal moment to arrange a loan. (SOM Research Reports; No. 17007-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Hoeben, C., Kwakkel, K., Veenstra, J., & Allers, M. (2017). Atlas van de lokale lasten 2017. Groningen: COELO.

2016

Allers, M. A., & Geertsema, J. B. (2016). The effects of local government amalgamation on public spending, taxation, and service levels: Evidence from 15 years of municipal consolidation. Journal of Regional Science, 56(4), 659-682. https://doi.org/10.1111/jors.12268
Allers, M., & Vermeulen, W. (2016). Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect. Regional Science and Urban Economics, 58, 115-129. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2016.03.005
Allers, M. (2016). Financiële verhoudingen lopen vast. Binnenlands Bestuur, 37(16), 20-22.
Veenstra, J., Allers, M. A., & Garretsen, J. H. (2016). Evaluatie verhuurderheffing. (COELO-rapport; No. 16-02). Groningen: COELO.
Veenstra, J., Allers, M., & Garretsen, J. (2016). Verhuurderheffing is moeilijk te rechtvaardigen. Me Judice.
Allers, M. (2016). Financiële verhoudingen lopen vast. In H. Kennepohl, & E. de Kluis (Eds.), Lokale democratie in de steigers (pp. 21-29). Leusden: ISVW uitgevers.
Allers, M. (2016). Decentralisatie en schaalvergroting van het openbaar bestuur. TPEdigitaal, 10(2), 149-162.
Allers, M., & Leurs, B. (2016). Verhulde ongelijkheid in gemeentelijke belastingen. Economisch Statistische Berichten, 101(4736), 408-409.
Allers, M., Hoeben, C., Kwakkel, K., & Veenstra, J. (2016). Atlas van de lokale lasten 2016. Groningen: COELO.
Allers, M. A., & van Ommeren, B. (2016). Intermunicipal cooperation, municipal amalgamation and the price of credit. Local Government Studies, 42(5), 717-738. https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1171754
Veenstra, J., Allers, M., & Koolma, R. (2016). Woningmarktregio's en de schaal van woningcorporaties. Economisch Statistische Berichten, 101(4740), 584-585.
Kattenberg, M., Martens, K., & Allers, M. (2016). Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
Kattenberg, M., Martens, K., & Allers, M. (2016). Hoogte gemeentelijke belasting ongevoelig voor mee- of tegenvallers. Economisch Statistische Berichten, 101(4733), 314-317.
Allers, M., & Kwakkel, K. (2016). Cumulatie van rijksuitkeringen aan gemeenten. Economisch Statistische Berichten, 101(4727), 112.
Allers, M. (2016). Financiële positie Haren: reden voor herindeling? (COELO-rapport; No. 16-3). Groningen: COELO.

2015

Allers, M. (2015). The Dutch local government bailout puzzle. Public Administration, 93(2), 451-470. https://doi.org/10.1111/padm.12123
Hoeben, C., Allers, M., Geertsema, J., Veenstra, J., Janzen, L., & Kwakkel, K. (2015). Atlas van de lokale lasten 2015: Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau. (COELO-rapport; Vol. 15-5). Groningen: COELO.
Hoeben, C., Allers, M., Geertsema, B., Veenstra, J., Janzen, L., & Kwakkel, K. (2015). Atlas van de lokale lasten 2015. Groningen: COELO.
Allers, M., Van Ommeren, B., & Geertsema, J. B. (2015). Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van krediet. ESB, 100(4705), 138-141.
De Groot, H., & Allers, M. (2015). Naschrift bij: Effecten gemeentelijke uitvoering van de WMO. Economisch Statistische Berichten, 100(4703), 79.
Vermeulen, W., & Allers, M. (2015). Betere afweging met meer lokale belasting. Economisch Statistische Berichten, 100(4702), 52-55.
Allers, M., & Steiner, B. (2015). Gemeenten in perspectief 2014-2018. (COELO-rapport; Vol. 15-02). Groningen: COELO.
Van Gemeren, J., Hoogendoorn, S., Zwaneveld, P., & Allers, M. (2015). De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten. ESB, 100(4716), 500-504.
Allers, M. (2015). Are we getting value for money? Improving the transparency of subnational government performance. In J. Kim, J. Lotz, & N. J. Mau (Eds.), Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy (pp. 95-116). Copenhagen: The Korea Institute of Public Finance and The Ministry for Economic Affairs and the Interior .
Allers, M., van Ommeren, B., & Geertsema, B. (2015). Does intermunicipal cooperation create inefficiency? A comparison of interest rates paid by intermunicipal organizations, amalgamated municipalities and not recently amalgamated municipalities. (SOM Research Reports; Vol. 15003-EEF). Groningen: University of Groningen, SOM research school.

2014

Toolsema, L. A., & Allers, M. A. (2014). Welfare Financing: Grant Allocation and Efficiency. Economist-Netherlands, 162(2), 147-166. https://doi.org/10.1007/s10645-014-9228-6
Allers, M., Edzes, A., de Ruijter, B., & Engelen, M. (2014). Lessen uit de bijstand voor decentralisatie. Economische Statistische Berichten, 99(4681), 166-169.
Hoeben, C., Allers, M., & Janzen, L. (2014). Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2014. Groningen: COELO.
Allers, M., & Geertsema, B. (2014). The effects of local government amalgamation on public spending and service levels: Evidence from 15 years of municipal boundary reform. (SOM Research Reports; Vol. 14019-EEF). Groningen: University of Groningen, SOM research school.
Allers, M. A., Hoeben, C., Janzen, L., van Gelder, M., Geertsema, J. B., & Veenstra, J. (2014). Atlas van de lokale lasten 2014: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau. (COELO-rapport; Vol. 14-3). Groningen: COELO.
Allers, M., & Vermeulen, W. (2014). Fiscal equalization, capitalization and the flypaper effect. (SOM Research Reports; Vol. 14023-EEF). Groningen: University of Groningen, SOM research school.
Wassenaar, M. C., Allers, M. A., Verhagen, A. J. W. M., & Talsma, A. (Ed.) (2014). Financiën van de decentrale overheden: handboek public management. (2 ed.) Den Haag: Sdu Uitgevers.

2013

Allers, M. A., Steiner, B., Hoeben, C., & Geertsema, B. (2013). Gemeenten in perspectief. (COELO-Rapport; Vol. 13-4). Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2013). Uitkering aan gemeente slaat neer bij woningeigenaren. Economisch Statistische Berichten, 98(4661), 326 - 329.
Allers, M., & Merkus, E. (2013). Soft budget constraint but no moral hazard? The Dutch local government bailout puzzle. (SOM Research Reports; Vol. 13014-EEF). Groningen: University of Groningen, SOM research school.
Allers, M. A. (2013). Decentralization with national standards. The case of the Netherlands. In J. Kim, J. Lotz, & N. Jorgen Mau (Eds.), balance between decentralization and merit (pp. 119 - 130). The Korea Institute of Public Finance and the Danish Ministry for Economic Affairs and the Interior.
Allers, M. A., & Geertsema, B. (2013). Vermeende rem op gemeentefusie bestaat niet. Me Judice, 1.
Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2013). Kapitalisatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in woningprijzen. (COELO-rapport; Vol. 13-3). Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2013). Fiscal equalization and capitalization: Evidence from a policy reform. (CPB Discussion Paper; No. 245). Den Haag: CPB.
Allers, M. A. (2013). Decentralisatie en gemeentelijke opschaling. Liberaal Reveil, 54(2), 119-124.
Veenstra, J., Koolma, R., & Allers, M. (2013). De doelmatigheid van woningcorporaties in kaart gebracht. (COELO-Rapport; Vol. 13-5). Groningen: COELO.
van Gelder, M., & Allers, M. A. (2013). Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 45, 216 - 223.
Veenstra, J., Allers, M. A., & Koolma, H. M. (2013). Grote verschillen in doelmatigheid woningcorporaties. Economisch Statistische Berichten, 98(4668), 540 - 543.
Allers, M. A., Hoeben, C., Janzen, L., Veenstra, J., Geertsema, B., & Merkus, E. (2013). Atlas van de lokale lasten 2013: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau. Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Merkus, E. (2013). Het artikel-12 mysterie. Economisch Statistische Berichten, 98, 640 - 643.
Allers, M. A., & van Gelder, M. (2013). Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2013. Groningen: COELO.
Allers, M. A., Edzes, A. J. E., Engelen, M., de Geertsema, S., & Wolf, E. (2013). De doorwerking van de financiële prikkel van de WWB binnen gemeenten. Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2013). Decentrale overheden. In J. H. M. Donders, & C. A. de Kam (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2013 (pp. 89 - 99). Den Haag: WDS.

2012

Allers, M. A. (2012). Yardstick competition, fiscal disparities, and equalization. Economics Letters, 117(1), 4-6. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2012.04.076
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2012). Contra-expertise lastenonwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma. (COELO-Rapport; Vol. 12-3). Groningen: COELO.
Allers, M. A., & van Nijendaal, G. (2012). Europese begrotingsregels en investeringen. Openbaar Bestuur, 22(10), 13 - 20.
Allers, M. A. (2012). Het Nederlandse groeirecept raakt uitgewerkt. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44(3), 157-162.
Allers, M. A. (2012). De financiering van gemeenten is onnodig ingewikkeld. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44(1), 38 - 57.
Allers, M. A., & Toolsema-Veldman, L. (2012). Doelmatige financiering van de bijstand. Economisch Statistische Berichten, 97(4641), 466 - 469.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Veenstra, J. (2012). Toereikendheid huidige kasgeldlimiet en renterisiconorm. (COELO Reports; Vol. 12-2). Groningen: COELO.
Hoeben, C., & Allers, M. A. (2012). Robuustheid prognoses autonome lastenontwikkelingen bij waterschappen en drinkwaterwaterbedrijven. (COELO-Rapport; Vol. 12-5). Groningen: COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., Geertsema, B., & Veenstra, J. (2012). Beperkte stijging woonlasten in 2012. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 5/6, 18-20.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2012). Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012. (COELO-rapport; No. 12-1). Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Geertsema, B. (2012). Kabinet rekent zich rijk met gemeentelijke opschaling. Me Judice, 11.
Allers, M. A., Hoeben, C., Veenstra, J., & Geertsema, B. (2012). Atlas van de lokale lasten 2012. Groningen: COELO.
Toolsema-Veldman, L., & Allers, M. A. (2012). Welfare financing: Grant allocation and efficiency. (SOM Research Reports; Vol. 12004-EEF). Groningen: University of Groningen, SOM research school.
Hoeben, C., Geertsema, J. B., Veenstra, J., & Allers, M. A. (2012). Voorbereiding monitor doelmatigheidswinst in het waterbeheer. (COELO-Rapport; Vol. 12-4). Groningen: COELO.

2011

Allers, M. A., & Ishemoi, L. J. (2011). Equalising spending needs of sub national governments in a developing country: the case of Tanzania. Environment and planning c-Government and policy, 29(3), 487-501. https://doi.org/10.1068/c09192r
Allers, M. A., & Elhorst, J. P. (2011). A simultaneous equations model of fiscal policy interactions. Journal of Regional Science, 51(2), 271-291. https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2010.00687.x
Allers, M. A. (2011). Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2011. Groningen: COELO.
Allers, M. A. (2011). Gemeenten zetten koers in de mist. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 43(4), 212 - 219.
Allers, M. A., & Fraanje, M. J. (2011). Randstadprovincie of infrastructuurautoriteit. In J.H.M. Donders, & C. A. Kam, de (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2011 Den Haag: Sdu Uitgevers.
Allers, M. A., & van Nijendaal, G. (2011). Verdeling geld voor gemeenten kan veel eenvoudiger. Economisch Statistische Berichten, 96(4602), 60 - 60.
Allers, M. A., & Ishemoi, L. J. (2011). Do formulas reduce political influence on intergovernmental grants? Evidence from Tanzania. Journal of Development Studies, 47(12), 1781-1797. https://doi.org/10.1080/00220388.2011.598512
Allers, M. A. (2011). Doel en middelen in de financiële verhoudingen tussen overheden. Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2011). Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2011. (COELO-rapport; No. 11-2). Groningen: COELO.
Allers, M. A. (2011). Les depenses des collectivités locales aux Pays Bas. In M. G. Marcou, & M. H. Wollmann (Eds.), Droit et gestion des collectivités territoriales. L'enjeu de la dépense locale (pp. 211-221). Paris: Editions du Moniteur.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2011). Verschillen gemeentelijke tarieven: Reden tot zorg? B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 5/6, 21 - 23.
Allers, M. A. (2011). Het CPB en de gemeentefinanciën. Economisch Statistische Berichten, 96(4610), 301 - 302.
Allers, M. A. (2011). Gemeentelijk armoedebeleid onder druk. Sociaal Bestek, 73(3), 4 - 7.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Bolt, J. (2011). Atlas van de lokale lasten 2011. Groningen: COELO.

2010

Allers, M. A., & Hoeben, C. (2010). Effects of unit-based garbage pricing: A differences-in-differences approach. Environmental & Resource Economics, 45(3), 405-428. https://doi.org/10.1007/s10640-009-9320-6
Allers, M. A., Toolsema-Veldman, L., Hoeben, C., & Bolt, J. (2010). Belastingoverzicht grote gemeenten 2010. Groningen: COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., Bolt, J., & Toolsema-Veldman, L. (2010). Woonlasten huurder en verhuurder ongelijk verdeeld over Nederland. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, april 2010, 5 - 8.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2010). Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer. (COELO-Rapport; Vol. 10-05). Groningen: COELO.
Allers, M. A., & de Kam, C. A. (2010). Een kwaal van de verzorgingsstaat: De armoedeval. Sociaal Bestek, 72(2), 2 - 6.
Allers, M. A. (2010). Verevening conform het derde aspiratieniveau. (COELO-Rapport; Vol. 10-06). Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2010). Bezuinigingen en crisisbeheersing: Financiële plannen van gemeenten 2010-2012. (COELO-rapport ; No. 10-7). Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Ishemoi, L. J. (2010). Fiscal Capacity Equalisation in Tanzania. Local Government Studies, 36(5), 697-713. [926745274]. https://doi.org/10.1080/03003930.2010.506981
Allers, M. A., & de Kam, C. A. (2010). Renovatie van het huis van Thorbecke. In C. A. de Kam, J. H. M. Donders, & A. P. Ros (Eds.), Miljardendans in Den Haag (pp. 185 - 208). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Toolsema, L. A., Allers, M. A., & Zeilstra, A. S. (2010). De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie. (COELO-Rapport; Vol. 10-04). Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Bolt, J. (2010). Financiële gevolgen van de recessie voor de eigen inkomsten en uitgaven van gemeenten. (COELO-rapport; No. 10-2). Groningen: COELO.
Allers, M. A. (2010). Gemeentefonds verevent minder dan gedacht. Economisch Statistische Berichten, 95(4599), 748 - 749.
Allers, M. A. (2010). Moeten provincies belasting heffen? Tijdschrift voor Openbare Financiën, 42(1), 12 - 19.
Allers, M. A., & Toolsema-Veldman, L. (2010). Kosten van toezicht op financiën van gemeenten. Economisch Statistische Berichten, 95(4592), 540.
Allers, M. A. (2010). Mogelijkheden tot vereenvoudiging van de verdeling van het gemeentefonds. In Cahier vereenvoudiging van de verdeling algemene uitkering gemeentefonds (pp. 27-38 - Hfst B). Den Haag: Raad voor de Financiële Verhoudingen.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2010). Decentrale overheden. In C. A. de Kam, & A. P. Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2010 Den Haag: Sdu Uitgevers.
Allers, M. A., Hoeben, C., Bolt, J., & Toolsema-Veldman, L. (2010). Atlas van de lokale lasten 2010. Groningen: COELO.
Allers, M. A. (2010). Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op. Economisch Statistische Berichten, 95(4599), 341 - 342.

2009

Allers, M. A., & Kooreman, P. (2009). More evidence of the effects of voting technology on election outcomes. Public Choice, 139(1-2), 159-170. https://doi.org/10.1007/s11127-008-9386-7
Allers, M. A., Hoeben, C., & Zeilstra, A. S. (2009). Maximeren rijbewijstarieven: Slechte oplossing voor niet-bestaand probleem. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 36(4), 14 - 17.
Allers, M. A., & Zeilstra, A. S. (2009). Bevolkingsdaling: Geen paniek. Bestuur en Gemeente, 36(7/8), 24 - 28.
Allers, M. A., & Zeilstra, A. S. (2009). Bevolkingsdaling en gemeentelijke financiën. (COELO-Rapport; Vol. 09-02). Groningen: COELO.
Allers, M. A. (2009). De energiemiljarden zijn van ons. Me Judice, 2.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2009). Effect diftar is wat kleiner dan gedacht. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 10, 5 - 8.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2009). Met gedifferentieerd tarief minder afval. Economisch Statistische Berichten, 94(4570), 621 - 622.
Allers, M. A. (2009). Wetsvoorstel maatschappelijke ondernemingen ontbeert realiteitszin. Me Judice, 2.
Allers, M. A. (2009). Meer belastinggeld voor de provincies. Economisch Statistische Berichten, 94(4564), 440 - 441.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Zeilstra, A. S. (2009). Atlas van de lokale lasten 2009. Groningen: COELO.
Allers, M. A. (2009). Rijksbegroting 2010: Gemeenten moeten bezuinigen, maar niet allemaal even veel. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 41(5), 283 - 292.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Zeilstra, A. S. (2009). Belastingoverzicht grote gemeenten 2009. Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Zeilstra, A. S. (2009). Bevolkingsdaling: Een probleem voor de gemeentelijke financien? Tijdschrift voor Openbare Financiën, 41(5), 293 - 301.

2008

Allers, M. A., & Zeilstra, A. S. (2008). Decentrale overheden. In C. A. de Kam, & A. P. Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2008 (pp. 81 - 97). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Allers, M. A., Hoeben, C., Toolsema-Veldman, L., & Zeilstra, A. S. (2008). Vrijlaten OZB-tarieven leidt niet tot grote lastenstijgingen. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, maart, 16 - 19.
Allers, M. A. (2008). Eerherstel voor de OZB. economisch statische berichten, 18 april, 250 - 251.
Allers, M. A., Hoeben, C., Toolsema-Veldman, L., & Zeilstra, A. S. (2008). Atlas van de lokale lasten 2008. Groningen: COELO.
Allers, M. A., Toolsema-Veldman, L., & Zeilstra, A. S. (2008). De financiële positie van de gemeente Harlingen en de sturingsmogelijkheden van de raad: raadsonderzoek. Groningen: COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., Toolsema-Veldman, L., & Zeilstra, A. S. (2008). Belastingoverzicht grote gemeenten 2008. (COELO Reports; Vol. 08-2). Groningen: COELO.

2007

Allers, M. A., Hoeben, C., van der Veer, J. T., & Zeilstra, A. S. (2007). Atlas van de lokale lasten 2007. Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Kooreman, P. (2007). Stemmachines beïnvloeden verkiezingsuitkomst niet. Economisch Statistische Berichten, 19 okt, 628 - 630.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Zeilstra, A. S. (2007). Decentrale belastingen in 2007. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, april, 17 - 20.
Allers, M. A., & Steiner, B. (2007). Uitgavenbehoeften van Nederlandse gemeenten. (07-5 ed.) Groningen: COELO.
Allers, M. A., Zeilstra, A. S., Hoeben, C., & van der Veer, J. T. (2007). Belastingoverzicht grote gemeenten 2007. (07-1 ed.) Groningen: COELO.
Allers, M. A., Gerritsen, E., Hoeben, C., & Zeilstra, A. S. (2007). Decentrale overheden. In C. A. de Kam, & A. P. Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2007 (pp. 111 - 136). Den Haag: Sdu Uitgevers.

2006

Boorsma, P. B., & Allers, M. A. (2006). De financiële verhouding onder de loep. Den Haag: VNG-uitgeverij.
Allers, M. A. (2006). Belastingoverzicht grote gemeenten. (01 ed.) Groningen: COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., Veer, J. T. V. D., Gerritsen, E., Zeilstra, A. S., & Toolsema, L. A. (2006). Atlas van de lokale lasten 2006. Groningen: COELO.
Allers, M. A. (2006). Rafelranden van de nieuwe OZB-wetgeving. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 3, 128 - 140.
Allers, M. A., Hoeben, C., van der Veer, J. T., & Gerritsen, E. (2006). Gemeentelijke lasten en uitgaven na maximering OZB. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, maart, 24 - 25.

2005

Allers, MA., & Elhorst, JP. (2005). Tax mimicking and yardstick competition among local governments in the Netherlands. International Tax and Public Finance, 12(4), 493-513. https://doi.org/10.1007/s10797-005-1500-x
Allers, M. A. (2005). Methoden voor het ontwikkelen van financiële verdeelmodellen. (05-4 ed.) Groningen: COELO.
Allers, M. A. (2005). Maximering OZB-tarieven benadeelt gemeenten met lage belastingcapaciteit. Bestuur en Gemeente, 5 - 8.
Allers, M. A. (2005). Methoden voor het ontwikkelen van financiële verdeelmodellen. s.n.
Allers, M. A. (2005). Gemeentelijke autonomie, een aflopende zaak. Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek, 7 - 10.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Gerritsen, E. (2005). Gemeentelijke woonlasten: feiten en beleidsontwikkeling. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 14 - 17.
Allers, M. A. (2005). Belastingoverzicht grote gemeenten 2005. Groningen: COELO.
Allers, M. A., & Elhorst, J. P. (2005). Zit er een rem op de lokale lasten? Economisch Statistische Berichten, 90(4457), 160 - 161.
Allers, M. A. (2005). De verdeling van het gemeentefonds: Kritiek op de bestaande methode en voorstel voor alternatief. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 4, 158 - 189.
Allers, M., Gerritsen, E., Hoeben, C., & van der Veer, J. T. (2005). Atlas van de lokale lasten 2005. Groningen: COELO.

2004

Allers, M. A. (2004). OZB-plan is echt onzin. Economisch Statistische Berichten, 4428.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Gerritsen, E. (2004). Gemeentelijke woonlasten gemiddeld 660 euro. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 26 - 28.
Allers, M. A. (2004). Belastingoverzicht grote gemeenten 2004. (04-1 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2004). Financiële gevolgen van maximering van de OZB-tarieven. (04-2 ed.) s.n.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2004). Achtergronden van tariefstijgingen van gemeentelijke belastingen. COELO.
Allers, M. A. (2004). Financiële gevolgen van maximering van de OZB-tarieven. s.n.
Allers, M. A. (2004). Achtergronden van tariefstijgingen van gemeentelijke belastingen. (04-4 ed.) s.n.
Allers, M., Hoeben, C., Gerritsen, E., & van der Veer, J. T. (2004). Atlas van de lokale lasten 2004. COELO.
Allers, M. A. (2004). Lokale fiscale beleidsinteractie: apen gemeenten hun buren na? Kwartaalschrift Economie, 1, 26 - 45.
Allers, M. A. (2004). Italiaanse les. Economisch Statistische Berichten, 4437.

2003

Allers, M. A., Gerritsen, E., & Hoeben, C. (2003). Woonlastenstijging meerpersoonshuishoudens 1998-2003. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 12 - 13.
Allers, M., Gerritsen, E., Hoeben, C., & Schrantee, S. (2003). Atlas van de lokale lasten 2003. COELO.
Allers, M. A. (2003). Lokale belasting blijft nodig. Economisch Statistische Berichten, 5, 418 - 419.
Allers, M. A. (2003). Koopkrachteffecten van afschaffing van de gebruikersheffing van de OZB op woningen. s.n.
Allers, M. A. (2003). Verevening van belastingcapaciteit tussen gemeenten kan beter. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 4, 146 - 156.
Allers, M. A. (2003). Koopkrachteffecten van afschaffing van de gebruikersheffing van de OZB op woningen. (2 ed.) s.n.

2002

Allers, M. A. (2002). Gemeenten in moeilijkheden door OZB-operatie. Bank en Gemeenten, 10, 11 - 14.
Allers, M. A. (2002). Herverdeeleffecten van de voorgenomen afschaffing van de OZB op woningen.
Allers, M. A. (2002). Armoedebeleid en armoedeval in Heerlen. s.n.
Allers, M. A. (2002). Armoedebeleid en armoedeval in Heerlen. (03 ed.) s.n.
Allers, M. A., & Schrantee, S. (2002). Lokale lasten rijzen niet de pan uit. Bank en Gemeenten, 4, 33 - 35.
Allers, M. A. (2002). Afschaffing OZB. Herverdeeleffecten van de voorgenomen afschaffing van de OZB op woningen. (04 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2002). Heisa rond de lokale belastingen. Bank en Gemeenten, 5/6, 5 - 8.
Gerritsen, E., & Allers, M. A. (2002). Weerstandsvermogen en vermogenspositie gemeente Apeldoorn. s.n.
Allers, M. A. (2002). Belastingoverzicht grote gemeenten. Den Haag: VNG-uitgeverij.
Allers, M. A. (2002). Afschaffing OZB is geen lastenverlichting voor iedereen. Bank en Gemeenten, 11, 10 - 12.
Allers, M. A. (2002). Zin en onzin van het decentrale belastinggebied. Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek, 2, 29 - 32.
Allers, M. A. (2002). Aanpak en armoedeval: wie durft? Economisch Statistische Berichten, 4361, 388 - 389.

2001

Linderhof, V., Kooreman, P., Allers, M. A., & Wiersma, D. (2001). Weight-based pricing in the collection of household waste: the Oostzaan case. Resource and Energy Economics, 24(4), 359-371.
Allers, M. A., de Haan, J., & Sterks, C. G. M. (2001). Partisan influence on the local tax burden in the Netherlands. Public Choice, 106(3-4), 351-363. https://doi.org/10.1023/A:1005123208352
Allers, M. A. (2001). Amsterdam en de armoedeval. Amsterdamse Armoedemonitor, maart, 27 - 40.
Allers, M. A. (2001). Het kwijtscheldingsbeleid. In W. F. A. Eiselin (Ed.), Handboek voor beleid en uitvoering algemene bijstandswet Den Haag: Koninklijke Vermande.
Allers, M. A., & Schrantee, S. (2001). Leidt hertaxatie tot hogere belasting? Economisch Statistische Berichten, 4315, 520 - 522.
Allers, M. A. (2001). Mental accounting en het decentrale belastinggebied. Openbare Uitgaven, 5, 184 - 195.
Allers, M. A., & Gerritsen, E. (2001). Vermogens van lagere overheden. Economisch Statistische Berichten, 4309, 420 - 422.
Allers, M. A., & Schrantee, S. (2001). Woonlasten versus woonbaten. Bank en Gemeenten, 5 - 7.

2000

Allers, M. A. (2000). Kengetallen voor evaluatie en beleidsontwikkeling. Sociaal Bestek, 23 - 27.
Allers, M. A. (2000). Armoedeval: middel soms erger dan de kwaal. Sociaal Bestek, 21 - 24.
Allers, M. A. (2000). Armoedebeleid en armoedeval in Soest. s.n.
Allers, M. A. (2000). Armoedeval in Amsterdam, 2000-2001. s.n.
Allers, M. A. (2000). Invloed op gemeentelijk beleid. Bestuurskunde, 173 - 181.
Allers, M. A., Schrantee, S., & Sterks, C. G. M. (2000). Opnieuw stijging van lokale lasten door rijksbeleid. Bank en Gemeenten, 5/6, 5 - 7.
Allers, M. A. (2000). Het decentrale belastinggebied, de kwaliteit van de lokale afweging en de politieke participatie. (006 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2000). Armoedebeleid en armoedeval in Soest. (002 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2000). De anatomie van de armoedeval. Economisch Statistische Berichten, 128 - 131.
Allers, M. A. (2000). Armoedebeleid en armoedeval in Alphen aan den Rijn.
Allers, M. A. (2000). Het decentrale belastinggebied, de kwaliteit van de lokale afweging en de politieke participatie. s.n.
Allers, M. A. (2000). Armoede en armoedeval in Alphen aan den Rijn. (005 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2000). Armoedeval in Amsterdam, 2000-2001. (006 ed.) s.n.
Allers, M. A., & Veenkamp, A. (2000). Een woonlastenfonds voor Groningen? enkele overwegingen omtrent de noodzaak en de gevolgen van de eventuele introductie van een woonlastenfonds in de gemeente Groningen. s.n.

1999

Allers, M. A., & de Kam, C. A. (1999). Woensdag gehaktdag. Economisch Statistische Berichten, 121 - 213.
Allers, M. A. (1999). De invloed van de burger op de gemeentelijke belastingdruk. s.n.
Allers, M. A., de Haan, J., & Sterks, C. G. M. (1999). Verschillen in gemeentelijke belastingdruk: schandaal of democratie. Bank en Gemeenten, 30 - 33.
Allers, M. A., de Haan, J., & Sterks, C. G. M. (1999). Lokale lastendruk hangt samen met politieke voorkeuren. Bank en Gemeenten, 7 - 9.
Allers, M. A., de Haan, J., & Sterks, C. G. M. (1999). Lokale lasten en democratie. Economisch Statistische Berichten, 190 - 192.
Allers, M. A. (1999). Armoedebeleid en armoedeval in Vlaardingen. s.n.
Allers, M. A. (1999). Armoedebeleid en armoedeval in Vlaardingen. (99-2 ed.) s.n.
Allers, M. A., & Gerritsen, E. (1999). Waterschapslasten in kaart. Het Waterschap, 17 Juni, 546 - 548.
Allers, M. A., Kooreman, P., Linderhof, V., & Wiersma, D. (1999). Betalen per kilo remt afvalaanbod. Bank en Gemeenten, 25 - 26.
Allers, M. A. (1999). Terugdringen armoedeval plaatst gemeenten voor dilemma. Bank en Gemeenten, 15 - 19.
Allers, M. A. (1999). Gemeentelijke minimabeleid en armoedeval. (99-1 ed.) s.n.
Allers, M. A. (1999). Verschillen in lokale lasten bewijs van democratie. Staatscourant.
Allers, M. A., & Gerritsen, E. (1999). Lokale lasten stijgen weer. Bank en Gemeenten, 16 - 17.
Allers, M. A., Kooreman, P., Linderhof, V., & Wiersma, D. (1999). Afval wegen werkt. Economisch Statistische Berichten, 332 - 333.

1998

Allers, M. A., & Sterks, C. G. M. (1998). Lokale lasten in 1998. Bank en Gemeenten, 9 - 10.
Allers, M. A. (1998). Atlas van de lokale lasten 1998. s.n.
Allers, M. A. (1998). De invloed van de burger op de gemeentelijke belastingdruk. s.n.
Allers, M. A. (1998). Werkgelegenheid. In J. C. P. M. Vis, & W. H. van Schuur (Eds.), Politieke problemen (pp. 67 - 98)
Allers, M. A., de Haan, J., & de Kam, C. A. (1998). Using survey data to test for Ricardian equivalence. Public Finance Review, 26(6), 565-582. https://doi.org/10.1177/109114219802600603
Allers, M. A. (1998). Gemeentelijk minimabeleid en armoedeval.
Allers, M. A. (1998). De invloed van de burger op de gemeentelijke belastingdruk. (98-1 ed.) s.n.
Allers, M. A., & Sterks, C. G. M. (1998). Lokale lasten: ook de waterschappen tellen. Het Waterschap, 575 - 577.

1997

Allers, M. A., & Sterks, C. G. M. (1997). Lokale lasten in kaart gebracht. Bank en Gemeenten, 14 - 15.
Allers, M. A. (1997). Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Groningen. (1 ed.) s.n.
Allers, M. A., & Sijtsma, F. J. (1997). Kengetallen voor een efficient gemeentelijk armoedebeleid. Bank en Gemeenten, 16 - 20.
Allers, M. A. (1997). Gemeentelijke woonlasten voor water- en walbewoners vergeleken. (3 ed.) s.n.
Allers, M. A. (1997). Lokale lasten: waarom onroerend goed? Economisch Statistische Berichten.
Allers, M. A. (1997). Gemeentelijke woonlasten voor water- en walbewoners vergeleken. s.n.
Allers, M. A. (1997). Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Gronningen.
Allers, M. A., & Sijtsma, F. J. (1997). Kengetallen gemeentelijk armoedebeleid. Den Haag: VNG-uitgeverij.

1996

Allers, M. A. (1996). Verschillen in koopkracht door lokale en regionale heffingen. Openbare Uitgaven, 3, 123 - 134.
Sterks, C. G. M., & Allers, M. A. (1996). Herziening van de financiële verhouding en de lokale lastendruk. s.n.
Allers, M. A. (1996). Profijt van de gemeentelijke overheid: de invloed van het gemeentebeleid op de koopkracht van de minima in Groningen. COELO.
Allers, M. A. (1996). Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid verruimd. Bank en Gemeenten, 4 - 8.
Allers, M. A. (1996). De armoedenota en het minimabeleid in de gemeente Delfzijl. s.n.
Allers, M. A., & Sterks, C. G. M. (1996). De lokale lastendruk en het �flypaper� effect. Economisch Statistische Berichten, 4053, 324 - 326.
Kam, C. A. D., & Allers, M. A. (1996). Om de loongrens: verkenning van gevolgen van grondslagversmalling bij de premieheffing voor de Ziekenfondswet.
Allers, M. A. (1996). Om de loongrens. Verkenning van gevolgen van grondslagversmalling bij de premieheffing voor de Ziekenfondswet. (96-5 ed.) s.n.
Allers, M. A. (1996). Financiële gevolgen van de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid van de Gemeente Groningen. (96-2 ed.) s.n.
Allers, M. A. (1996). De armoedenota en het minimabeleid in de gemeente Delfzijl. (96-4 ed.) s.n.

1995

Allers, M. A., & Sterks, C. G. M. (1995). Naar een geïntegreerd stelsel voor gesubsidieerde arbeid? evaluatie van de voorstellen van de commissie Houben.
Allers, M. A. (1995). Inkomenseffecten van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.

1994

Allers, M. A., & Kam, C. A. D. (1994). Advies over de kostentoedeling van waterschappen: uitgebracht aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen.
Allers, M. A. (1994). Administrative and compliance costs of taxation and public transfers in the Netherlands. (Groningen theses in economics, management & organization). Groningen: Wolters-Noordhoff.
Laatst gewijzigd:03 januari 2019 14:49
printView this page in: English