Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Amperometric enzyme-based biosensors: refined bioanalytical tools for in vivo biomonitoring

Promotie:Dhr. C.A. De Lima Braga Lopes Cordeiro
Wanneer:12 januari 2018
Aanvang:14:30
Promotors:T.I.F.H. Cremers, B.H.C. Westerink
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Science and Engineering

Biosensoren als toekomstig hulpmiddel voor gepersonaliseerde biomonitoring

Gepersonaliseerde gezondheidszorg is gericht op de individuele patiënt en streeft naar persoonlijke gezondheidsplanning door persoonsgerichte biomedische hulpmiddelen. Uiteindelijk zullen nieuwe biomedische hulpmiddelen, mogelijk gemaakt door vooruitgang in wetenschap en technologie, het vermogen om gezondheidsrisico's te voorspellen vergroten door diagnoses te verbeteren en de implementatie van individuele therapeutische regimes te faciliteren. Door middel van bioanalytische hulpmiddelen kunnen (bio)chemische stoffen (biomarker(s)) accuraat worden gemonitord, waardoor de te volgen behandeling inzichtelijker wordt.

In het geval van diabetes, een wereldwijde doodsoorzaak waarvan de prevalentie naar verwachting zal toenemen, is de belangrijkste biomarker glucose. Helaas zijn de bestaande medische instrumenten voor glucose (bio)monitoring nog lang niet in staat om diabetes echt persoonsgericht te behandelen. Ontwikkeling van amperomretische biosensoren op basis van enzymen kunnen hierin mogelijk uitkomst bieden.

In zijn proefschrift heeft Carlos de Lima Braga Lopes Cordeiro het werkingsmechanisme van amperometrische enzymgebaseerde biosensoren bestudeerd. Op basis van bestaande kennis ontwikkelde en kenmerkte hij (in vitro en in vivo) geraffineerde amperometrische biosensoren op basis van enzymen voor continue glucosemonitoring. Bovendien koppelde hij ze aan draadloze technologie om therapietrouw te stimuleren. Daarnaast heeft hij een multiplex biosensor ontwikkeld, die een simultane monitoring van glucose en andere relevante biomarkers mogelijk maakt.

Met dit proefschrift probeert hij bij te dragen aan de bestaande kennis van biosensortechnologie. Ook heeft hij geprobeerd de rol van biosensoren als een toekomstig hulpmiddel voor gepersonaliseerde biomonitoring te benadrukken, wat hopelijk helpt om gepersonaliseerde gezondheidszorg een stap dichterbij te laten komen.