Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Mental health care in general practice in the context of a system reform

Promotie:Mw. T. (Tessa) Magnée
Wanneer:15 november 2017
Aanvang:14:30
Promotors:prof. dr. P.F.M. (Peter) Verhaak, F.G. Schellevis
Copromotor:D. de Beurs
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Medische Wetenschappen / UMCG
Mental health care in general practice in the context of a system
reform

Monitoring van psychische problemen in huisartsenpraktijk na hervorming GGZ

Het doel van dit promotieonderzoek was het monitoren van de zorg voor mensen met psychische problemen in Nederlandse huisartsenpraktijken in de periode 2011-2015. In 2014 werd in Nederland de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hervormd. Huisartsen mogen alleen nog patiënten verwijzen met een (vermoedelijke) psychiatrische stoornis of een hoog risico op bijvoorbeeld ernstige zelfverwaarlozing of suïcide. Alle andere patiënten met psychische problemen moeten binnen de huisartsenpraktijk behandeld worden. Huisartsenzorg is namelijk laagdrempelig en goedkoper dan gespecialiseerde zorg.

Om de toenemende vraag het hoofd te kunnen bieden werken bijna alle huisartsen inmiddels samen met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ zoekt samen met patiënten uit wat er aan de hand is, en helpt hen tijdens een aantal gesprekken weer op weg. Zo kunnen steeds meer patiënten met psychische problemen binnen de huisartsenpraktijk behandeld worden. De POH-GGZ neemt tot nu toe geen taken over van de huisarts, maar biedt vooral aanvullende zorg aan mensen die voorheen waarschijnlijk geen hulp zouden hebben ontvangen of die direct verwezen zouden zijn.

Huisartsen zijn de laatste jaren niet minder antidepressiva gaan voorschrijven aan patiënten met angst of depressie, ondanks dat zij sinds de komst van de POH-GGZ meer behandelopties hebben. Zowel huisartsen als POH’s-GGZ zien steeds meer mensen met psychische problematiek. Naar verwachting neemt dit de komende jaren verder toe. Het is daarom belangrijk om de zorg voor mensen met psychische problemen in de huisartsenpraktijk te blijven monitoren.