Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Psychological determinants of career development in a changing labour market

Promotie:Mw. M.V.E. (Monica) Leenders
Wanneer:12 juni 2017
Aanvang:12:45
Promotors:prof. dr. A.P. (Bram) Buunk, prof. dr. C.J.I.M. (Kène) Henkens
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Ervaringen in de vroege jeugd van invloed op loopbaanontwikkeling

Monica Leenders verrichtte vier studies naar psychologische factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van loopbanen van werknemers. Hieruit blijkt dat ervaringen in de vroege jeugd hun weerslag kunnen hebben op de carrière. Mensen verschillen in hun hechtingsstijl met als gevolg dat er ook verschillen zijn in het omgaan met dagelijkse uitdagingen op het werk. Werknemers die een meer vermijdende hechtingsstijl hebben, ervaren bijvoorbeeld meer problemen met het zoeken naar een andere baan. Anderzijds blijkt dat werknemers met een positieve relatie met de ouders op jonge leeftijd, op latere leeftijd een positievere werkoriëntatie en een sterker arbeidsethos hebben.

Ook persoonlijkheidskenmerken spelen een rol. Zo komt uit een van de onderzoeken naar voren dat werknemers die moeten solliciteren na een gedwongen ontslag meer uitstelgedrag vertonen naarmate ze minder controle ervaren over hun leven en minder gemotiveerd zijn om prestaties te leveren. Uitstelgedrag blijkt echter niet van invloed op het vinden van een andere baan.

Tot slot blijkt uit deze dissertatie dat een hoge werkdruk, weinig uitdaging en een gebrek aan sociale ondersteuning van invloed zijn op burn-outklachten bij werknemers ouder dan vijftig. Werknemers met deze klachten en een goede huwelijksrelatie willen eerder met pensioen. Uit de resultaten van de verschillende studies blijkt dat psychologische mechanismen een rol spelen bij het kunnen omgaan met de eisen die er in het werk aan mensen worden gesteld.

Monica Leenders is docent arbeids- en organisatiepsychologie bij HBO Drechtsteden.