Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenAcademische PlechtighedenZomerceremonie

Zomerceremonie

Zomerceremonie in de Aula van het Academiegebouw
Zomerceremonie in de Aula van het Academiegebouw

Met de jaarlijkse Zomerceremonie wordt officieel de afsluiting van het academisch jaar gevierd. Het betreft een ceremoniële zitting met een feestelijk en besloten karakter.  

Tijdens deze bijeenkomst vinden de volgende uitreikingen plaats:

  • Uitreiking GUF-100 prijzen en de Aart Bosman Excellence Award voor de beste RUG-student (jaarlijks)
  • Uitreiking Gratama-Wetenschapsprijs (tweejaarlijks)
  • Uitreiking Wierenga-Rengerink PhD Prijs (jaarlijks)

Ook nemen bij de Summer Ceremony de internationale masterstudenten afscheid van onze universiteit en wordt een nieuwe groep internationale alumni-ambassadeurs geïntroduceerd.

De Zomerceremonie wordt afgesloten met een barbecue voor alle genodigden in de tuin van het Academiegebouw.

GUF-100 prijzen en Aart Bosman Excellence Award

De GUF-100 prijzen voor excellerende studenten (uit elke faculteit één) werden in 1993 voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het GUF. De University of Groningen Excellence Award werd in 2009 voor het eerst uitgereikt ter ere van de oprichting van het University of Groningen Honours College. Sinds 2014 heeft de prijs een nieuwe naam gekregen en heet nu de Aart Bosman Excellence Award, vernoemd naar Prof.dr. Aart Bosman (1930 - 2008), voormalig hoogleraar aan de RUG. De winnaar van de Aart Bosman Excellence Award wordt gekozen uit de facultaire winnaars van de GUF-100 prijzen. De prijs bestaat uit een eenmalige beurs van €2.500 die door de student wordt besteed aan de academische studie of onderzoek, bij voorkeur in het buitenland.

Wierenga-Rengerink PhD Prijs

Tijdens de zomerceremonie op 3 juli 2015 werd voor het eerst de Wierenga-Rengerink PhD Prijs uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een geldprijs van €7.500 en een penning en wordt sinds 2015 uitgereikt aan de promovendus die de beste RUG-dissertatie heeft geschreven.

Alumnus van het Jaar

De Rijksuniversiteit Groningen is trots op haar alumni en wil dit aan iedereen laten zien. Daarom wordt sinds 2009 jaarlijks een bijzondere oud-student(e) onderscheiden: de Alumnus van het Jaar.

De prijs is zowel een uiting van waardering als van aanmoediging.

De Alumnus van het Jaar:

  • heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de maatschappij, de wetenschap,  sport of cultuur;
  • is een inspiratiebron voor anderen;
  • én geldt als een belofte voor de toekomst.

Gratama Wetenschapsprijs  

De Gratama Wetenschapsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschappers die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek. Ze wordt toegekend aan jonge en actieve onderzoekers, verbonden aan de universiteiten van Leiden en Groningen, op basis van hun onderzoekprestaties in een periode tot uiterlijk vijf jaren volgend op hun promotie.

Internationale toekomstige alumni

Meer dan 1.000 internationale alumni studeren jaarlijks af aan de RUG. De Zomerceremonie wordt speciaal georganiseerd om alle internationale afstuderende studenten een feestelijk afscheid te bieden. De ceremonie benadrukt het belang van de alumnus en moedigt toekomstige alumni aan om contact te blijven houden met hun alma mater. Ook wordt tijdens de Zomerceremonie de groep internationale alumni-ambassadeurs van het komende studiejaar voorgesteld.  

Laatst gewijzigd:22 januari 2018 11:44
printOok beschikbaar in het: English